Giá trị cực đại của $I_0$

Bài toán
Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện với điện dung C một điện áp xoay chiều. Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm $t_{1}$ lvà $u_{1}$; $i_{1}$ và tại thời điểm $t_{2}$ là $u_{2}$;$i_{2}$. Hãy tính giá trị cực đại $I_{0}$ của dòng điện
A. $\sqrt{ \dfrac{\left(i_1u_2\right)^2-\left(i_2u_1\right)^2}{u_1^2-u_2^2} }$
B. $\sqrt{ \dfrac{\left(i_1u_2\right)^2-\left(i_2u_1\right)^2}{u_2^2-u_1^2} }$
C. $\sqrt{ \dfrac{\left(i_1u_1\right)^2-\left(i_2u_2\right)^2}{u_1^2-u_2^2} }$
D. $\sqrt{ \dfrac{\left(i_1u_1\right)^2-\left(i_2u_2\right)^2}{u_2^2-u_1^2} }$
p/s: Đ. A dài quá em click nó không ra nên cop cái ảnh luôn ạ
 
Bài toán
Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện với điện dung C một điện áp xoay chiều. Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm $t_{1}$ lvà $u_{1}$; $i_{1}$ và tại thời điểm $t_{2}$ là $u_{2}$;$i_{2}$. Hãy tính giá trị cực đại $I_{0}$ của dòng điện
A. $\sqrt{ \dfrac{\left(i_1u_2\right)^2-\left(i_2u_1\right)^2}{u_1^2-u_2^2} }$
B. $\sqrt{ \dfrac{\left(i_1u_2\right)^2-\left(i_2u_1\right)^2}{u_2^2-u_1^2} }$
C. $\sqrt{ \dfrac{\left(i_1u_1\right)^2-\left(i_2u_2\right)^2}{u_1^2-u_2^2} }$
D. $\sqrt{ \dfrac{\left(i_1u_1\right)^2-\left(i_2u_2\right)^2}{u_2^2-u_1^2} }$
p/s: Đ.a dài quá em click nó không ra nên cop cái ảnh luôn ạ
Tớ gợi ý thui nha :D
Bạn sử dụng công thức:$\left(\dfrac{u}{U_{o}}\right)^{2}+\left(\dfrac{i}{I_{o}}\right)^{2}=1$
Bạn sẽ có hệ như sau:
$\left(1\right)\left(\dfrac{u_{1}}{U_{o}}\right)^{2}+\left(\dfrac{i_{1}}{I_{o}}\right)^{2}=1$
$\left(2\right)\left(\dfrac{u_{2}}{U_{o}}\right)^{2}+\left(\dfrac{i_{2}}{I_{o}}\right)^{2}=1$
Công việc còn lại là bạn hải giải hệ nè :)
Hệ có ẩn là $U_{o}, I_{o}$
Đ. Á: B.
 
Tớ gợi ý thui nha :D
Bạn sử dụng công thức:$\left(\dfrac{u}{U_{o}}\right)^{2}+\left(\dfrac{i}{I_{o}}\right)^{2}=1$
Bạn sẽ có hệ như sau:
$\left(1\right)\left(\dfrac{u_{1}}{U_{o}}\right)^{2}+\left(\dfrac{i_{1}}{I_{o}}\right)^{2}=1$
$\left(2\right)\left(\dfrac{u_{2}}{U_{o}}\right)^{2}+\left(\dfrac{i_{2}}{I_{o}}\right)^{2}=1$
Công việc còn lại là bạn hải giải hệ nè :)
Hệ có ẩn là $U_{o}, I_{o}$
Đ.Á: B.
Trời trong 2 cái hệ là 2 ẩn mà sao rút mất đi 2 ẩn $U_{0}$ và $I_{0}$
 
Trời trong 2 cái hệ là 2 ẩn mà sao rút mất đi 2 ẩn $U_{0}$ và $I_{0}$
Cậu đặt $a=\left(\dfrac{1}{U_{o}}\right)^{2}, b=\left(\dfrac{1}{I_{o}}\right)^{2}$
Từ $\left(1\right)$ rút $a$ theo $b,i_{1},u_{1}$ sau đó thay vào pt $\left(2\right)$, rồi rút $b$ để tính đk $I_{o}$( cậu chú ý $b=\left(\dfrac{1}{I_{o}}\right)^{2}$ và khi tính đk kq cậu phải nhân với "-1" vào cả tử và mẫu hay sao y :) )
Chúc cậu thành công :D
 

Quảng cáo

Top