Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch

Bài toán
Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch theo cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng là
A. Hình sin
B. Đoạn thẳng
C. Đường tròn
D. elip
 
Do
Bài toán
Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch theo cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng là
A. Hình sin
B. Đoạn thẳng
C. Đường tròn
D. elip
Lời giải

Do mạch chỉ chứa tụ điện nên I sớm pha hơn U 1 góc $\dfrac{\pi }{2}$
Ta có công thức độc lập của U theo I :
$$ \left (\dfrac{U}{U_{o}} \right )^{2}+\left (\dfrac{I}{I_{o}} \right )^{2}=1$$
Đây là PT của Elip
Đ.Á D.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Động cơ, biểu diễn động cơ bằng giản đồ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
B f biến thiên Hỏi về giản đồ vector khi f biến thiên để Ucmax Lí thuyết Điện xoay chiều 2
tam01235 Giản đồ thay đổi tần số góc để Uc max? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Cloud_Strife_Han Cách dùng giản đồ vector xác định i của mạch điện mắc song song Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Cyrildeer Chiều của dòng điện trên đường tròn Lí thuyết Điện xoay chiều 2
B Để đo điện trở trong của một cuộn dây ta không thể dùng bộ dụng cụ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi độ sáng của đèn thay đổi như thế nào? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
A Khi đó công suất tiêu thụ của mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Xuân Thành MPĐ Tần số quay của rôto luôn bằng tần số dòng điện trong Lí thuyết Điện xoay chiều 3
nguyenvanthanh Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định,tần số của từ trường quay trong động cơ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Huy Nguyễn MBA Dòng điện trong cuộn sơ cấp và thứ cấp thay đổi như thế nào nếu mở cho khung sắt từ của máy hở ra? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
proboyhinhvip Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau Lí thuyết Điện xoay chiều 5
SuSu1407 Nếu rô to quay với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là: Lí thuyết Điện xoay chiều 3
huynhcashin Nếu rút lỗi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ sáng của bòng đèn Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Giá trị cực đại của $I_0$ Lí thuyết Điện xoay chiều 3
$\pi^{2}$ Độ sáng của đèn Lí thuyết Điện xoay chiều 2
lvcat Thắc mắc về công suất của động cơ. Lí thuyết Điện xoay chiều 12
N Tăng hay giảm tần số dòng điện và giữ nguyên thông số của mạch điện, kết luận nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H MBA Biện pháp nào sau đây không góp phần làm tăng hiệu suất của máy biến áp Lí thuyết Điện xoay chiều 3
T Khi mạch có tính cảm kháng thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của cả đoạn mạch là : Lí thuyết Điện xoay chiều 4
thehiep Sự chuyển động của các electron tự do trong dây có đặc điểm gì? Lí thuyết Điện xoay chiều 12
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top