Truyền tải điện Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho

Bài toán
Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến một khu tái định cư. Các kĩ sư tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ U lên 2U thì số hộ dân được nhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể, các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho
A. 164 hộ dân
B. 324 hộ dân
C. 252 hộ dân
D. 180 hộ dân
 
Bài toán
Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến một khu tái định cư. Các kĩ sư tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ U lên 2U thì số hộ dân được nhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể, các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho
A. 164 hộ dân
B. 324 hộ dân
C. 252 hộ dân
D. 180 hộ dân
$P_{hp}^{ }=r\dfrac{P^{2}}{U^{2}}.\dfrac{1}{\cos^{2}} $
Khi U tăng 2U thì $P_{hp}^{ }$ giảm 4 lần.
Vậy $\dfrac{75}{100} P_{hp}^{ } $ đã cấp cho 108 hộ
Khi U tăng 3U thì $P_{hp}^{ } $ giảm 9 lần,$\dfrac{88,89}{100} P_{hp}^{ } $ cung cấp cho số hộ ?
Vậy khi tăng là 3U thì công suất này cung cấp cho 128 hộ
A.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến một khu tái định cư. Các kĩ sư tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ U lên 2U thì số hộ dân được nhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể, các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho
A. 164 hộ dân
B. 324 hộ dân
C. 252 hộ dân
D. 180 hộ dân
Lời giải

Cách 2. (Ghép ẩn số của mình)

Gọi công suất của mỗi hộ là $p$, số hộ ở 3 giá trị của $U$ lần lượt là $n_1,n_2,n_3$

Ta có :

$$\begin{cases} n_1.p = P - \dfrac{P^2.r}{U^2\cos^2 \varphi} \\ n_2.p = P - \dfrac{P^2.r}{4U^2\cos^2 \varphi} \\ n_3.p = P - \dfrac{P^2.r}{9U^2\cos^2 \varphi} \end{cases}$$
Từ đây suy ra : $$n_3 = \dfrac{-5}{27}n_1+\dfrac{32}{27}n_2 = \dfrac{-5}{27}.36+\dfrac{32}{27}.144 = 164$$
Vậy chọn A.

P/s : câu này cùng dạng với một câu trong đề ĐH 2012.
 
Bài toán
Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến một khu tái định cư. Các kĩ sư tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ U lên 2U thì số hộ dân được nhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể, các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho
A. 164 hộ dân
B. 324 hộ dân
C. 252 hộ dân
D. 180 hộ dân
Lời giải

Công suất truyền tải = công suất hao phí + công suất tiêu thụ
Ta có: $P_{hao phí}=\dfrac{P^{2}}{(U.\cos\varphi)^{2}}.R
\Rightarrow U$ tăng $n$ lần thì $P_{hao phí}$ giảm $n^{2}$ lần :)
U tăng lên 2U $\Rightarrow P_{hao phí}$ giảm $\dfrac{1}{4}$ lần nên còn lại là $\dfrac{3}{4} P_{có ích}\Rightarrow 144-36=108$ hộ dân tăng thêm.
U tăng lên 3U $\Rightarrow P_{hao phí}$ giảm $\dfrac{1}{9}$ lần nên còn lại là $\dfrac{8}{9} P_{có ích}\Rightarrow x=?$ hộ dân tăng thêm.
Sử dụng phép Tam suất $\Rightarrow x=128$
Vậy tổng số hộ dân $= 128+36$= Đáp án A.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

Cách 2. (Ghép ẩn số của mình)

Gọi công suất của mỗi hộ là $p$, số hộ ở 3 giá trị của $U$ lần lượt là $n_1,n_2,n_3$

Ta có :

$$\begin{cases} n_1.p = P - \dfrac{P^2.r}{U^2\cos^2 \varphi} \\ n_2.p = P - \dfrac{P^2.r}{4U^2\cos^2 \varphi} \\ n_3.p = P - \dfrac{P^2.r}{9U^2\cos^2 \varphi} \end{cases}$$
Từ đây suy ra : $$n_3 = \dfrac{-5}{27}n_1+\dfrac{32}{27}n_2 = \dfrac{-5}{27}.36+\dfrac{32}{27}.144 = 164$$
Vậy chọn A.

P/s : câu này cùng dạng với một câu trong đề ĐH 2012.
A giải thích thêm cho e ái chỗ $n_{3}^{ }=\dfrac{-5}{27}n_{1}^{ }+ \dfrac{32}{27}n_{2}^{ } $ với ak
 
A giải thích thêm cho e ái chỗ $n_{3}^{ }=\dfrac{-5}{27}n_{1}^{ }+ \dfrac{32}{27}n_{2}^{ } $ với ak


$$\begin{cases} n_1.p = P - \dfrac{P^2.r}{U^2\cos^2 \varphi} \\ n_2.p = P - \dfrac{P^2.r}{4U^2\cos^2 \varphi} \\ n_3.p = P - \dfrac{P^2.r}{9U^2\cos^2 \varphi} \end{cases}$$

Bạn để ý :
$$P - \dfrac{P^2.r}{9U^2\cos^2 \varphi} = \dfrac{-5}{27}(P - \dfrac{P^2.r}{U^2\cos^2 \varphi}) + \dfrac{32}{27}(P - \dfrac{P^2.r}{4U^2\cos^2 \varphi})$$
$$\Rightarrow n_3p = \dfrac{-5}{27}.n_1p+\dfrac{32}{27}n_2p$$
Còn vấn đề tại sao tìm được hệ số đó bạn có thể tham khảo qua tài liệu còn dang dở này của mình http://vatliphothong.vn/t/5006/ :) .
 
Lời giải

Cách 2. (Ghép ẩn số của mình)

Gọi công suất của mỗi hộ là $p$, số hộ ở 3 giá trị của $U$ lần lượt là $n_1,n_2,n_3$

Ta có :

$$\begin{cases} n_1.p = P - \dfrac{P^2.r}{U^2\cos^2 \varphi} \\ n_2.p = P - \dfrac{P^2.r}{4U^2\cos^2 \varphi} \\ n_3.p = P - \dfrac{P^2.r}{9U^2\cos^2 \varphi} \end{cases}$$
Từ đây suy ra : $$n_3 = \dfrac{-5}{27}n_1+\dfrac{32}{27}n_2 = \dfrac{-5}{27}.36+\dfrac{32}{27}.144 = 164$$
Vậy chọn A.

P/s : câu này cùng dạng với một câu trong đề ĐH 2012. [/quote"]
:trolol:
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
123anh Điện áp nơi truyền là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
I Truyền tải điện Truyền tải điện có máy biến áp Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 4U thì công suất điện cung cấp cho khu dân cư tăng từ P? Bài tập Điện xoay chiều 3
S Truyền tải điện Khi điện áp truyền đi là 3U , nhà máy cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 4
hao.baobinh10 Phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 6
Gem Điện áp hiệu dụng để đưa lên 2 đầu đường dây truyền tải là Bài tập Điện xoay chiều 3
JDieen XNguyeen Tăng điện áp nơi truyền tải lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu Truyền tải điện Nếu tăng điện áp trước khi truyền đi lên 3 lần thì hiệu suất truyền tải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
T Truyền tải điện Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Nếu tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tải thành 40kV thì hiệu suất truyền tải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
__Black_Cat____! Truyền tải điện Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát điện này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
Q Điện áp giữa 2 đầu tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
V Điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 5
DanHien Thời điểm lần thứ 2016 mà tổng điện áp tức thời ($u_{C_1}$ + $u_{C_2}$) gấp 3 lần u là Bài tập Điện xoay chiều 2
V f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu AN cực đại đến lúc điện áp hai đầu NB cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 9
V Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở là Bài tập Điện xoay chiều 5
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
manhktnd98 Điện áp cực đại giữa hai đầu tụ là Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top