A,B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm

Bài toán
Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10cm dao động thẳng đứng với phương trình $u_{A}=3\cos \left(40\pi t\right)$ và $u_{B}=4\cos \left(40\pi t\right)$ ( $u_{A},u_{B}$ tính bằng mm, t tính bằng s) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 (cm/s). Hỏi trên đường parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10m và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm A, B)
A. 13
B. 25
C. 26
D. 28
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10cm dao động thẳng đứng với phương trình $u_{A}=3\cos \left(40\pi t\right)$ và $u_{B}=4\cos \left(40\pi t\right)$ ( $u_{A},u_{B}$ tính bằng mm, t tính bằng s) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 (cm/s). Hỏi trên đường parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10m và đi qua A,B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm ( O là trung điểm A,B)
A. 13
B. 25
C. 26
D. 28
Lời giải

capture1.GIF

$\lambda =1,5\left(cm\right)$
$5=\sqrt{3^{2}+4^{2}}\Rightarrow$ độ lệch pha của 2 sóng truyền tới điểm cần tìm:
$$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi \left(d_{2}-d_{1}\right)}{\lambda }=\dfrac{\pi }{2}+k\pi $$
$$\Rightarrow d_{2}-d_{1}=0,375+0,75k\left(cm\right)$$
Số điểm dao động với biên độ 5 (mm) trên AB là nghiệm BPT
$$-10<>
$\Rightarrow$ có 26 giá trị of K. Hay có 26 vân giao thoa là tập hợp của các điểm dđ với biên độ 5mm. Do mỗi vân cắt (P) tại 2 điểm
$\Rightarrow$ có 52 điểm
:( không biết có hiểu sai chỗ nào không nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

View attachment 342
$\lambda =1,5\left(cm\right)$
$5=\sqrt{3^{2}+4^{2}}\Rightarrow$ độ lệch pha của 2 sóng truyền tới điểm cần tìm:
$$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi \left(d_{2}-d_{1}\right)}{\lambda }=\dfrac{\pi }{2}+k\pi $$
$$\Rightarrow d_{2}-d_{1}=0,375+0,75k\left(cm\right)$$
Số điểm dao động với biên độ 5 (mm) trên AB là nghiệm BPT
$$-10<>
$\Rightarrow$ có 26 giá trị of K. Hay có 26 vân giao thoa là tập hợp của các điểm dđ với biên độ 5mm. Do mỗi vân cắt (P) tại 2 điểm
$\Rightarrow$ có 52 điểm
:( không biết có hiểu sai chỗ nào không nữa.
Cho em hỏi trên đường trung trực tại sao $d_{2}-d_{1}\neq 0$ z anh
Đ. A là B 14
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10cm dao động thẳng đứng với phương trình $u_{A}=3\cos(40\Pi t)$ và $u_{B}=4\cos(40\Pi t)$ ( $u_{A},u_{B}$ tính bằng mm, t tính bằng s) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 (cm/s). Hỏi trên đường parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10m và đi qua A,B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm ( O là trung điểm A,B)
A. 13
B. 25
C. 26
D. 28
Nếu sô liệu là 10m thì lời giải của one... là chính xác còn nếu là 10cm thì bai cạu ra không có đáp án vì bản chất đây là việc các hypebol nhận A,b làm tiêu điểm cắt parabol và cái sự lồi lõm của hypebol cang xa tiêu điểm ( tức là càng gần trung điểm O của AB) thì ko ai dam chắc nó sẽ cắt parabol cả. Cậu xem lại chỗ số liệu là 10cm hay là 10m nhe thấy đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 j ma dị vậy ta :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
manhktnd98 Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
UyenUK Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm Bài tập Sóng cơ 0
Tuyển 52LQ Trong khoảng O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
N Nếu tăng dần giá trị của tần số sẽ có bao nhiêu giá trị tạo sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
V Quỹ tích các điểm có biên độ cực đai cực tiểu có bao nhiêu hyperbol mỗi loại Bài tập Sóng cơ 1
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
F Có bao nhiêu điểm lệch pha một góc $\frac{\pi }{6}$ so với nguồn ? Bài tập Sóng cơ 2
Fờ Tu Trên đoạn AB có bao nhiêu cực đại giao thoa cùng pha với 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 5
A Điểm N dao động cùng pha với M gần M nhất cách M một đoạn có giá trị là bao nhiêu ? Biết AB = 16 cm Bài tập Sóng cơ 4
D Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng acăn 2 Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? Bài tập Sóng cơ 2
P Trong thời gian t=2s kể từ lúc (P) có tọa độ x=0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao t Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Diện tích hình vuông ABCD có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
NAMDOAN Có bao nhiêu lần nghe được âm ở miệng ống là to nhất Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
C Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Trên đường tròn tâm $S_{1}$ có bao nhiêu điểm cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 8
A Tốc độ truyền sóng trên dây là v= 4m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Hỏi trên đoạn nối $2$ nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối $2$ nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
T Đầu A giao động với tần số bao nhiêu để trên dây có 6 bó sóng Bài tập Sóng cơ 0
L Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các phần tử ở vị trí hai nguồn? Bài tập Sóng cơ 7
hoankuty Hỏi trên đường tròn tâm $I$ bán kính $R=15(cm)$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 6
zkdcxoan Có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 10
A Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độc cực tiểu Bài tập Sóng cơ 14
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm M cực đại và ngược pha với $S_{2}$ ? Bài tập Sóng cơ 24
datanhlg Trên mặt nước có bao nhiêu cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giữa 2 vân liên tiếp cùng màu với vân trung tâm trên màn quan sát có bao nhiêu vân màu vàng? Bài tập Sóng cơ 0
chinhanh9 Trên đoạn MM' có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a? Bài tập Sóng cơ 10
chinhanh9 Có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với A trên IM? Bài tập Sóng cơ 8
Change Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
dhdhn Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại cùng phau với $u_2$? Bài tập Sóng cơ 2
H Có bao nhiêu gợn sóng hình hyperbol Bài tập Sóng cơ 2
JDieen XNguyeen Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $CD$ có 5 điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi phải thay đổi tần số bằng bao nhiêu để trên dây có 8 bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 3
missyou1946 Đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_3S_4$ có 5 điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 3
tranlehaiquan Có bao nhiêu điểm? Bài tập Sóng cơ 1
superstar Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ ,cùng pha với điểm M cách A một khoảng 1cm Bài tập Sóng cơ 1
• ßáñħ Ðä »¼« Tên cướp nghe được tiếng còi có tần số bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 4
P Có bao nhiêu điểm có li độ -1cm và dao động ngược pha với điểm O Bài tập Sóng cơ 4
Tungthanhphan Điểm M gần B nhất có phương trình sóng $u=asin(10 \pi t)$ cách B một khoảng là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
Tungthanhphan Trong khoảng $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao dộng với biên đọ cực đại nhưng ngược pha với hai nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
S MB có giá trị tối thiểu bằng bao nhiêu để Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại dao động cùng pha với S1 Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top