Tính quãng đường vật đi

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=4\sqrt{2}\cos(5 \pi t - \dfrac{\pi}{4})$ cm .Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_{1}=0,1 (s)$ đến $t_{2}=6 (s)$ là bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=4\sqrt{2}\cos(5 \pi t - \dfrac{\pi}{4})$ cm .Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_{1}=0,1 (s)$ đến $t_{2}=6 (s)$ là bao nhiêu?
Lời giải

dt lg.GIF

Tại thời điểm 0,1(s) vật đang ở vị trí $x_{1}=\dfrac{A\sqrt{2}}{2}$ cđ theo chiều âm.
$\Delta T=5,9(s)=14T+0,75T$
Sau 14T vật lại về vị trí $x_{1}$
Xét trong 0,75T cuối, vật quét được 1 góc $\alpha =270^{0}$ và tại thời điểm 6 (s) vật đang ở vị trí $x_{2}=\dfrac{A\sqrt{2}}{2}$ theo chiều dương
Vật trong 0,75T cuối vật đi được:
$S=A\dfrac{\sqrt{2}}{2}+A+A+A\dfrac{\sqrt{2}}{2}=A\sqrt{2}+2A$
Vậy quãng đường vật đi được là:
$$14.4A+A\sqrt{2}+2A=58A+A\sqrt{2}=336,1(cm)$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=4\sqrt{2}\cos(5 \pi t - \dfrac{\pi}{4})$ cm .Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_{1}=0,1 (s)$ đến $t_{2}=6 (s)$ là bao nhiêu?
Lời giải
Tại $t=t_{1}=0,1\left ( s \right )$, vật có li độ $x_{1}=4\left ( cm \right )$ và đang đi theo chiều âm (vì tại $t=0,1\left ( s \right )$, vận tốc $v=v_{1}<0$).
Vật dao động với chu kỳ $T=\dfrac{2\pi }{\omega }=\dfrac{2}{5}\left ( s \right )$.
Theo đề, vật thực hiện dao động trong khoảng thời gian $\Delta t=t_{2}-t_{1}=5,9\left ( s \right )$ ứng với $14,75$ chu kỳ dao động.
Trong $14$ chu kỳ đầu, vật đi được quãng đường $s_{1}=14.4.4\sqrt{2}=224\sqrt{2}\left ( cm \right )$.
Khi thực hiện xong $14$ chu kỳ, vật trở lại vị trí có li độ $x_{1}$ và đang đi theo chiều âm của trục tọa độ.
Tại thời điểm $t_{2}=6\left ( s \right )$, vật có li độ $x=x_{2}=4\left ( cm \right )$.
Như vậy trong $0,75$ chu kỳ cuối vật đi được quãng đường $s_{2}=4+8\sqrt{2}+4=8\left ( \sqrt{2}+1 \right )\left ( cm \right )$.
Vậy trong khoảng thời gian $\Delta t$, vật đi được quãng đường $s=s_{1}+s_{2}\approx 336,1\left ( cm \right )$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Tính quãng đường mà $m_1$ đi được sau $\frac{41}{60}$ giây kể từ khi thả Bài tập Dao động cơ 4
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
VAN SI LUC Tính quãng đường đi được trong 3,5 chu kì Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính quãng đường bé nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_1=2,375(s)$ đến thời điểm $t_2=4,75(s)$ Bài tập Dao động cơ 6
minhtangv Tính quãng đường cực đại Bài tập Dao động cơ 1
Trà My HVCS Tính thời gian vật đi được quãng đường 18 cm Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tính từ lúc thả vật,thời gian vật đi được quãng đường 27,5 cm là? Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Tính quãng đường đi được từ lúc thả đến lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 10
hoangmac Tính quãng đường vật đi được đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 20
khanhdi Tính quãng đường vật đi được và số lần vật đi qua tọa độ ( giải thích ?) Bài tập Dao động cơ 9
V Tính vận tốc cực đại mà vật đạt được trong quá trình dao động và quãng đường mà vật đi được cho đến Bài tập Dao động cơ 0
__Black_Cat____! Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động? Bài tập Dao động cơ 15
ngocnhat95 Tính quãng đường từ lúc thả vật đến lúc véc tơ gia tốc đổi chiều lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 19
H Tính từ lúc thả vật, thời gian vật đi được quãng đường $27,5cm$ là Bài tập Dao động cơ 1
H Tính quãng đường đi được từ lúc thả vật đến lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ hai trong dao động t Bài tập Dao động cơ 2
Jul.Tee Tính quãng đường vật đi vật đi được trong 3,5T Bài tập Dao động cơ 14
D Tính quãng đường vật đi được cho đến thời điểm lực đẩy đàn hồi đạt cực đại Bài tập Dao động cơ 2
dtdt95 Sau $t=\dfrac{7T}{12}$ vật đi được quãng đường $10cm$.Tính biên độ dao động. Bài tập Dao động cơ 1
T Tính quãng đường đi được trong $\frac{\pi }{12}(s)$ đầu tiên Bài tập Dao động cơ 6
H Tính quãng đường vật đi được với con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm vật đã đi được quãng đượcng 3cm tính từ lúc t=0 bằng. Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
SFW02.8 Tính tiêu cự của thấu kính Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top