Tấn số thay đổi, tính độ cứng của lò xo

Bài toán
Một con lắc lò xo, vật có khối lượng $m$ dao độngcưỡng bức dưới tác động của ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số $f$. Khi $f = f_1$ dao động cưỡng bức khi ổn định có biên độ $A_1$, khi $f = f_2$ ($f_1 < f_2 < 2f_1$) dao động cưỡng bức khi ổn định có biên độ $A_2$ biết $A_1 =A_2$. Độ cứng của lò xo có thể là:
A. $4 \pi^2 m\left(f_2 - f_1\right)^2$
B. $4 \pi^2 m\left(f_2 + f_1\right)^2$
C. $ \dfrac{ \pi^2 m\left(f_1 + 3f_2\right)^2}{4}$
D. $ \dfrac{ \pi^2 m\left(2f_1 - f_2\right)^2}{3}$
 
Lời giải

Bài này hình như mình thấy bên boxmath một lần rồi thì phải nên con nhớ cách giải
Đáp án A: ta có
\[
\begin{array}{l}
k = 4\pi ^2 m\left(f_2 - f_1 \right)^2 \Rightarrow \dfrac{k}{m} = 4\pi ^2 \left(f_2 - f_1 \right)^2 \Rightarrow \dfrac{{\omega ^2 }}{{4\pi ^2 }} = \left(f_2 - f_1 \right)^2 \\
\Rightarrow f = f_2 - f_1 \Leftrightarrow f < f_1 \left(loai\right) \\
\end{array}
\]

Đáp án B
\[
\begin{array}{l}
k = 4\pi ^2 m\left(f_2 + f_1 \right)^2 \Rightarrow \dfrac{k}{m} = 4\pi ^2 \left(f_2 + f_1 \right)^2 \Rightarrow \dfrac{{\omega ^2 }}{{4\pi ^2 }} = \left(f_2 + f_1 \right)^2 \\
\Rightarrow f = f_2 + f_1 \Leftrightarrow f > 1,5f_2 \left(loai\right) \\
\end{array}
\]

Đáp án D
\[
\begin{array}{l}
k = \dfrac{{\pi ^2 m\left(2f_1 - f_2 \right)}}{3} \Rightarrow 3\dfrac{k}{m} = \pi ^2 \left(2f_1 - f_2 \right) \\
\Rightarrow 12\left(\dfrac{{\omega ^2 }}{{4\pi ^2 }}\right) = \left(2f_1 - f_2 \right) \\
\Rightarrow 12f^2 = \left(2f_1 - f_2 \right) \Leftrightarrow 12f^2 < f_1 \left(loai\right) \\
\\
\end{array}
\]

Đáp án : C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
P Số lần vật qua vị trí x=2 theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 1
Lê Quang Hưng Số phát biểu đúng là? Bài tập Dao động cơ 3
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
L Tỉ số bằng Bài tập Dao động cơ 3
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
Vớ Vẩn Sóng có tần số là Bài tập Dao động cơ 0
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
L Tần số góc dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 0
0 Tỉ số A'/A bằng Bài tập Dao động cơ 3
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Tỉ số n/m xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tỉ số A'/A là Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
huonghuong0812 Số lần lực hồi phục có giá trị -5N Bài tập Dao động cơ 3
A Tần số góc của con lắc lò xo là Bài tập Dao động cơ 2
bo tro vat ly Dao động tổng hợp có tần số góc là Bài tập Dao động cơ 3
Mizu Aquarius Tỉ số lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 5
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
giolanh Tỉ số $\dfrac{\omega _1}{\omega _2}$ Bài tập Dao động cơ 5
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
H Tần số giao động của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
S Bài tập thí nghiệm thực hành về sai số? Bài tập Dao động cơ 3
Alga Vật dao động với tần số là? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
iori198 Tính hiệu số pha của 2 dao động Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Tìm số cực đại trên đoạn FF' Bài tập Dao động cơ 1
Quang Tuấn Tỉ số gia tốc Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Tỉ số khối lượng hàng và khối lượng tàu Bài tập Dao động cơ 1
K Số vòng quay được trong 14s Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu số pha của hai dao động này là Bài tập Dao động cơ 3
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
K Số lần vật qua vị trí lò xo không biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
F Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng , tỷ số động năng của M và động năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
V Ở thời điểm tỉ số lực đàn hồi của lò xo L1 và L2 là 2 thì vật có li độ là ? Bài tập Dao động cơ 6
N Tỉ số n/m xấp xỉ Bài tập Dao động cơ 20
F Hãy tính tỉ số q1/q2 ? Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top