Máy phát điện tạo ra nguồn điện, mắc vào mạch. Tính công suất tiêu thụ của mạch điện

Bài toán: Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều có $2$ cặp cực và $25 vòng/s$ tạo ra ở hai đầu một điện áp có giá trị hiệu dụng $U = 120V$. Dùng nguồn điện này mắc vào hai đầu của một đoạn mạch điện gồm cuộn dây có điện trở hoạt động $R = 10 \Omega$, độ tự cảm $L = 0.159H$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C = 159 \mu F$. Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng:


A. $14.4W$

B.$144W$

C. $288W$

D. $200W$
 
Re: Công suất tiêu thụ của mạch điện

Bài làm
Ta có \[
\begin{array}{l}
f = p.n = 25.2 = 50 \Rightarrow \omega = 100\pi \\
Z_L = \omega .L = 100\pi \times 0.159 = 50\Omega \\
Z_C = \dfrac{1}{{\omega C}} = \dfrac{1}{{100\pi \times 159 \times 10^{ - 6} }} = 20\Omega \\
P = \dfrac{{U^2 }}{{Z^2 }} \times R = \dfrac{{120^2 }}{{10^2 + (50 - 20)^2 }} \times 10 = 144W \\
\end{array}
\]
Đáp án :B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến 1 khhu công nghiệp(KCN) bằng đường dây tải... Bài tập Điện xoay chiều 0
lethisao Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 3
S Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 cực của máy phát bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
S Truyền tải điện Điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát là Bài tập Điện xoay chiều 1
L MPĐ Suất điện động hiệu dụng do máy phát ra là ? Bài tập Điện xoay chiều 0
D MPĐ Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây của máy phát điện có giá trị cực đại khi ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 MPĐ Khi máy phát quay với tốc độ $\sqrt{2}n$ (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ điện của máy phát là Bài tập Điện xoay chiều 1
nguyenthanhdieu MPĐ Suất điện động hiệu dụng mà máy phát ra Bài tập Điện xoay chiều 1
Annapham95 MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 10
G Điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây nơi máy phát là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Heavenpostman MPĐ Trong máy phát điện xoay chiều một pha, suất điện động xoay chiều có tần số không phụ thuộc vào ? Bài tập Điện xoay chiều 4
To_Be_The_Best Truyền tải điện Điện áp máy phát cần tăng bao nhiêu lần ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin Truyền tải điện Phải nâng hiệu điện thế hai đầu máy phát điện lên đến Bài tập Điện xoay chiều 2
C Điện áp giữa hai cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí giảm 100 lần Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin MPĐ Một máy phát điện ba pha cần tạo ra điện áp pha tối thiểu là bao nhiêu để chạy động cơ trên Bài tập Điện xoay chiều 4
D Truyền tải điện Điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Nếu thay rôto của máy phát điện bằng 18000 vòng. Số cặp cực của rôto lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Hao phí truyền tải giảm đi 100 lần so với trường hợp đầu thì phải nâng HĐT 2 đầu máy phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 14
H MPĐ Suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
dreamhigh315 Truyền tải điện Điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây nơi máy phát Bài tập Điện xoay chiều 8
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
minh MPĐ Công suất do máy phát ra là Bài tập Điện xoay chiều 1
I Truyền tải điện Truyền tải điện có máy biến áp Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi số tổ máy phải giám bớt thêm bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
N Số máy nhà máy vận hành tối đa là? Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP Truyền tải điện Tỉ số máy biến áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
kyubi0310 Truyền tải điện Tỉ số của máy hạ áp Bài tập Điện xoay chiều 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 7
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
datanhlg MPĐ Máy hạ áp có tỉ số hạ áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Thanh THĐ Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là: Bài tập Điện xoay chiều 7
S Truyền tải điện Điện áp ra ở cuộn thứ cấp của máy hạ áp là Bài tập Điện xoay chiều 0
T Truyền tải điện Điện áp ra ở cuộn thứ cấp máy hạ áp là Bài tập Điện xoay chiều 0
Math_IneRap Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào để cung cấp đủ điện năng cho KCN? Bài tập Điện xoay chiều 7
S Truyền tải điện Khi điện áp truyền đi là 3U , nhà máy cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 4
091031103 Điện áp ra ở cuộn thứ cấp máy hạ áp là ? Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin MBA Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu, học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 2
chinhanh9 Điện áp ra ở cuộn thứ cấp của máy hạ áp là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu MBA Tỉ số giữa số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Số máy hoạt động đã được nhập về thêm là Bài tập Điện xoay chiều 8
O Cần dùng máy hạ áp với tỉ số như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
inconsolable Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 3
chinhanh9 Chi phí mà cơ sở sản xuất này phải thanh toán cho nhà máy điện hàng tháng (30 ngày) là: Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin MBA Số vòng dây của cuộn sơ cấp của mối máy là Bài tập Điện xoay chiều 1
H MBA Trong máy biến thế, khi hiệu điện thế ở mạch thứ cấp tăng k lần thì Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 9
P Xưởng có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện hoạt động? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top