Độ lớn của lực cản:

Bài toán
Một đĩa tròn đồng chất có khối lượng m, bán kình R đang quay đều thì chịu tác dụng của lực cản F không đổi có phương tiếp tuyến với vành đĩa. Đĩa quay chậm dần đều và trong giây cuối quay được n vòng. Độ lớn của lực cản:
A. $F=\pi nmR$
B. $F=2\pi nmR$
C. $F=4\pi nmR$
D. $F=\pi nm\dfrac{R}{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một đĩa tròn đồng chất có khối lượng m,bán kình R đang quay đều thì chịu tác dụng của lực cản F không đổi có phương tiếp tuyến với vành đĩa.Đĩa quay chậm dần đều và trong giây cuối quay được n vòng. Độ lớn của lực cản:
A. $F=\pi nmR$
B. $F=2\pi nmR$
C. $F=4\pi nmR$
D. $F=\pi nm\dfrac{R}{2}$
$$
\left\{\begin{matrix}
FR=I \gamma\\
I=\dfrac{1}{2} mR^2\\
\gamma=\dfrac{\omega }{t}\\
\omega =2 \pi n
\end{matrix}\right.
\Rightarrow
F=\dfrac{\dfrac{1}{2} mR^2 \dfrac{2 \pi n}{t} }{R}=\pi n m R$$
Đáp án : A.
 
Sao mình làm theo cách này lại không đúng như bạn nhỉ?
Vật quay n vòng trong giây cuối trong cđ chậm dần đều = vật quay n vòng trong giây đầu tiên của cđ nhanh dần đều.
$\Rightarrow$ $\gamma nd = -\gamma cd$
Ta có : $\phi =\dfrac{1}{2}\gamma nd t^{2}\Rightarrow \gamma nd = \dfrac{2\phi}{t^{2}}=4\pi n$
Rồi các bước tiếp giống Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của bạn mà kết quả B. Khác nhau ở chỗ tính $\gamma $ sao lại khác nhau được nhỉ?
 
Đúng phải là :
$\left\{\begin{matrix}FR = I\gamma \\ I = \dfrac{1}{2}mR^{2}\\ \gamma = \dfrac{-2\Delta \varphi }{t^{2}}\end{matrix}\right.\Rightarrow F = \dfrac{I\gamma }{R} = \mid \dfrac{-\dfrac{1}{2}mR^{2}\dfrac{2\Delta \varphi }{t^{2}}}{R} \mid = 2\pi nmR$
Đáp án : B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Tìm độ lớn của hợp lực Bài tập Động lực học vật rắn 2
Đạo_Cappj Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi quãng đường S=5cm Bài tập Động lực học vật rắn 3
keyhaii Tìm độ giảm động năng của hệ do va chạm Bài tập Động lực học vật rắn 0
D Tính tốc độ góc của thanh va vị trí tâm quay của thanh Bài tập Động lực học vật rắn 0
H Tìm độ cao cực đại mà vật đi được? Bài tập Động lực học vật rắn 2
L Tốc độ cực đại của vật trong quá trình giao động bằng Bài tập Động lực học vật rắn 6
hang49 Tính tốc độ góc trung bình của bánh xe trong cả thời gian chuyển động? Bài tập Động lực học vật rắn 1
Mai NTM Tỉ số tốc độ góc của đầu kim phút và đầu kim giờ là ? Bài tập Động lực học vật rắn 3
D Tốc độ góc của hệ là ? Bài tập Động lực học vật rắn 1
N Tốc độ góc của hệ hai đĩa tròn khi dính vào nhau? Bài tập Động lực học vật rắn 4
crazyfish2008 Độ cao thấp nhất để quả cầu đi hết vòng tròn Bài tập Động lực học vật rắn 3
L Tìm độ cao thấp nhất của viên bi Bài tập Động lực học vật rắn 1
crazyfish2008 Tính vận tốc khối tâm của quả cầu đồng chất , lăn không trượt từ đỉnh dốc có độ cao h Bài tập Động lực học vật rắn 2
Thảo Ghost Hỏi thanh có thể tạo với đường nằm ngang góc a lớn nhất bao nhiêu mà vẫn cân bằng? Bài tập Động lực học vật rắn 0
2 Góc quay mà vật quay được trong 2s thứ hai lớn hơn góc quay trong 2s thứ tư bao nhiêu rad ? Bài tập Động lực học vật rắn 1
minhtangv Tính chiều cao tối đa của bức tường Bài tập Động lực học vật rắn 1
H Tính tương đối của chuyển động- Công thức cộng vận tốc Bài tập Động lực học vật rắn 2
Nguyễn Minh Cảnh Tính cơ năng của con lắc lò xo Bài tập Động lực học vật rắn 1
M Hãy xác định lực ma sát giữa hòn đá và xe, gia tốc của hòn đá và xe trong cả hai trường hợp Bài tập Động lực học vật rắn 3
N Tìm vận tốc của vật và xe Bài tập Động lực học vật rắn 1
L Giá trị gia tốc của vật $A$ khi nó bắt đầu trượt dưới $B$ Bài tập Động lực học vật rắn 1
T Tìm lực căng của sợi dây Bài tập Động lực học vật rắn 1
V Hãy tìm sức căng của dây cáp trên cùng Bài tập Động lực học vật rắn 1
O Tính dòng điện và vận tốc góc của bánh xe theo thời gian t Bài tập Động lực học vật rắn 1
N Vận tốc dài và gia tốc hướng tâm của 1 điểm phụ thuộc như thế nào? Bài tập Động lực học vật rắn 1
hang49 Trọng tâm của hệ cách đầu B của thanh 1 khoảng là: Bài tập Động lực học vật rắn 1
math Mômen quán tính của vỏ cầu rỗng khối lượng m bán kính R đối với trục quay đi qua tâm cầu Bài tập Động lực học vật rắn 13
reaper106mks Tính gia tốc và lực căng của dây treo. Bài tập Động lực học vật rắn 1
Hatgiongtamhon Tính gia tốc, vận tốc, vận tốc trung bình của chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động lực học vật rắn 1
T Tính quãng đường mà một điểm trên quả cầu và ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2s Bài tập Động lực học vật rắn 1
T Tỉ số động năng của chuyển động tịnh tiến và động năng toàn phần của một đĩa tròn đang lăn Bài tập Động lực học vật rắn 1
Tungthanhphan Tìm vận tốc góc của sàn và em bé sau khi em bé nhảy lên. Bài tập Động lực học vật rắn 1
Tungthanhphan Tính khối lượng của ròng rọc. Bài tập Động lực học vật rắn 1
ohana1233 Gia tốc góc của búa là Bài tập Động lực học vật rắn 1
ohana1233 Gia tốc góc $\gamma $ của rong rọc là Bài tập Động lực học vật rắn 2
San Bằng Tất Cả Phương trình chuyển động của bánh xe là: Bài tập Động lực học vật rắn 1
Tungthanhphan Xác định tỉ số giữa gia tốc hướng tâm của đầu kim phút và đầu kim giờ. Bài tập Động lực học vật rắn 2
T Vận tốc góc của sàn và em bé sau khi nó nhảy lên sàn là Bài tập Động lực học vật rắn 2
Tungthanhphan Xác định gia tốc của vật khi được thả rơi. Bài tập Động lực học vật rắn 2
thu phong Gia tốc của ròng rọc là? Bài tập Động lực học vật rắn 1
D Gia tốc góc của vật là? Bài tập Động lực học vật rắn 2
2 Momen quán tính của đĩa là bao nhiêu? Bài tập Động lực học vật rắn 2
P Tìm vận tốc cuối cùng của 2 đĩa? Bài tập Động lực học vật rắn 3
NTH 52 Tính chu kì dao động của hệ? Bài tập Động lực học vật rắn 1
N Tính góc lệch cực đại của thanh. Bài tập Động lực học vật rắn 0
crazyfish2008 Gia tốc a của 2 ròng rọc gắn đồng trục Bài tập Động lực học vật rắn 0
crazyfish2008 Tính gia tốc của hệ thống ròng rọc Bài tập Động lực học vật rắn 0
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top