Chọn phát biểu sai

Bài toán
Chọn phát biểu sai
A. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần cùng pha với dòng điện trong mạch.
B. Nguyên nhân gây ra điện trở R của dòng điện không đổi và dòng điện xoay chiều đều giống nhau.
C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có cuộn dây lệch pha với dòng điện góc $\dfrac{\pi}{2}$
D. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc dòng điện qua mạch là một chiều hay xoay chiều.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Chọn phát biểu saiA. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần cùng pha với dòng điện trong mạch.
B. Nguyên nhân gây ra điện trở R của dòng điện không đổi và dòng điện xoay chiều đều giống nhau.
C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có cuộn dây lệch pha với dòng điện góc $\dfrac{\pi}{2}$
D. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc dòng điện qua mạch là một chiều hay xoay chiều.
Mình chọn C. vì chỉ xảy ra đối với đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 2
triminhdovip137 Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về điện áp hai đầu đoạn mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Chọn phát biểu sai? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
sparkling_star Chọn phát biểu đúng về đoạn mạch xoay chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 1
L MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
__Black_Cat____! Chọn câu sai về điện xoay chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án sai: Khi cho một vòng dây dẫn phẳng quay đều quanh một trục đồng phẳng với vòn Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Feel Again Đối với máy phát điện xoay chiều một pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Trust me Máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 1
M Phát biểu không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 5
BlackWolf25 Phát biểu nào sau đây là đúng với đoạn mạch này? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
K Phát biểu nào sau đây về dòng điện xoay chiều không đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
N Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 6
huynhcashin MPĐ Phát biểu sai về động cơ không đồng bộ 3 pha Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin MPĐ Phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 5
V Nếu điểm nối giữa một dây pha với máy phát bị hở thì? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 5
hao.baobinh10 Phát biểu nào sau đây không sai? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
chinhanh9 Phát biểu nào đúng về dòng điện xoay chiều? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
KSTN_BK_95 MPĐ Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều ? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 Phát biểu nào không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 6
Sao Mơ Phát biểu nào sau đây đối với động cơ không đồng bộ 3 pha là không đúng ? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
NTH 52 Số phát biểu sai là? Lí thuyết Điện xoay chiều 9
NTH 52 Phát biểu nào đúng với cuộn dây thuần cảm? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
lkshooting Lí thuyết về máy phát điện và động cơ điện ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 5
lvcat Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 4
sparkling_star Phát biểu đúng về cuộn dây thuần cảm Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sai khi cho tần số thay đổi để $I_{max}$ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H Tức thời Thắc mắc về biểu thức hiệu điện thế Lí thuyết Điện xoay chiều 6
T Động cơ, biểu diễn động cơ bằng giản đồ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top