Bài toán vật chuyển động chậm dần đều

Bài toán
Một vật rắn quay chậm dần đều quanh trục cố định, quay ba góc liên tiếp bằng nhau trước khi dừng lại. Thời gian quay hết góc ở giữa là 1 s. Tìm tổng thời gian quay hết ba góc trên.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đạt QH Bài toán về 4 viên bi Bài tập Động lực học vật rắn 3
V Bài tập liên quan đến ròng rọc và con khỉ Bài tập Động lực học vật rắn 1
N Toán bổ trợ lý Bài tập Động lực học vật rắn 1
Geni Nguyễn Quãng đường mà vật M di chuyển được khi vật m trượt được tính theo hệ thức nào? Bài tập Động lực học vật rắn 7
A Thời gian vật rơi xuống đất Bài tập Động lực học vật rắn 1
Đạo_Cappj Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi quãng đường S=5cm Bài tập Động lực học vật rắn 3
N Tìm vận tốc của vật và xe Bài tập Động lực học vật rắn 1
H Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi lò xo dãn cực đại tính đến thời điểm ban đầu? Bài tập Động lực học vật rắn 1
L Giá trị gia tốc của vật $A$ khi nó bắt đầu trượt dưới $B$ Bài tập Động lực học vật rắn 1
H Tìm độ cao cực đại mà vật đi được? Bài tập Động lực học vật rắn 2
N Lực căng dây khi vật giật mạnh là Bài tập Động lực học vật rắn 0
L Tốc độ cực đại của vật trong quá trình giao động bằng Bài tập Động lực học vật rắn 6
T Thời gian vật quay hết 3/4 góc quay còn lại tính theo $t_{1}$ là Bài tập Động lực học vật rắn 1
Tungthanhphan Xác định gia tốc của vật khi được thả rơi. Bài tập Động lực học vật rắn 2
D Gia tốc góc của vật là? Bài tập Động lực học vật rắn 2
2 Góc quay mà vật quay được trong 2s thứ hai lớn hơn góc quay trong 2s thứ tư bao nhiêu rad ? Bài tập Động lực học vật rắn 1

Quảng cáo

Top