Tính khối lượng của ròng rọc.

Bài toán
Một đĩa tròn đồng chất có bán kính $R= 20cm$ quay quanh một trục cố định nằm ngang đi qua tâm đĩa. Một sợi dây nhẹ vắt qua vành đĩa, hai dây mang 2 vật có khối lượng $m_1=3kg$;$m_2=1kg$. Lúc đầu giữ cho hai vật ở cùng độ cao, sau đó thả nhẹ cho 2 vật cùng chuyển động .Sau 2s kể từ lúc thả 2 vật cách nhau 1m theo phương thẳng đứng. Tính khối lượng của ròng rọc.
 
Bài toán
Một đĩa tròn đồng chất có bán kính $R= 20 \ \text{cm}$ quay quanh một trục cố định nằm ngang đi qua tâm đĩa. Một sợi dây nhẹ vắt qua vành đĩa, hai dây mang 2 vật có khối lượng $m_1=3 \ \text{kg}$;$m_2=1 \ \text{kg}$. Lúc đầu giữ cho hai vật ở cùng độ cao, sau đó thả nhẹ cho 2 vật cùng chuyển động .Sau 2s kể từ lúc thả 2 vật cách nhau 1m theo phương thẳng đứng. Tính khối lượng của ròng rọc.
Sau 2 giây thì mỗi vật đi được $s=0,5\,m$
Vậy ta có tất cả các dữ kiện sau :
$$
\left\{\begin{matrix}
s=0,5\\
a=\dfrac{P_1-P_2}{m_1+m_2+\dfrac{I}{R^2}}\\
s= \varphi R\\
\varphi = \dfrac{1}{2} \gamma t^2\\
\gamma=\dfrac{a}{R}\\
I=\dfrac{1}{2} mR^2
\end{matrix}\right.\Rightarrow
a=\dfrac{P_1-P_2}{m_1+m_2+\dfrac{\dfrac{1}{2} mR^2}{R^2}}=R \dfrac{2 \dfrac{s}{R}}{t^2}\Rightarrow m=152$$
Mình không hiểu vì sao lại to thế !
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Vũ Tuấn Anh- Quảng N Momen quán tính quả cầu rỗng bán kính R khối lượng m Bài tập Động lực học vật rắn 2
math Mômen quán tính của vỏ cầu rỗng khối lượng m bán kính R đối với trục quay đi qua tâm cầu Bài tập Động lực học vật rắn 13
crazyfish2008 Tính vận tốc khối tâm của quả cầu đồng chất , lăn không trượt từ đỉnh dốc có độ cao h Bài tập Động lực học vật rắn 2
minhtangv Tính chiều cao tối đa của bức tường Bài tập Động lực học vật rắn 1
H Tính tương đối của chuyển động- Công thức cộng vận tốc Bài tập Động lực học vật rắn 2
Geni Nguyễn Quãng đường mà vật M di chuyển được khi vật m trượt được tính theo hệ thức nào? Bài tập Động lực học vật rắn 7
huyqhx9 Tính m1/m2 Bài tập Động lực học vật rắn 0
Kaka1512 Tính vận tốc viên đạn sau khi ra khỏi nòng Bài tập Động lực học vật rắn 0
Nguyễn Minh Cảnh Tính cơ năng của con lắc lò xo Bài tập Động lực học vật rắn 1
H Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi lò xo dãn cực đại tính đến thời điểm ban đầu? Bài tập Động lực học vật rắn 1
D Tính tốc độ góc của thanh va vị trí tâm quay của thanh Bài tập Động lực học vật rắn 0
O Tính dòng điện và vận tốc góc của bánh xe theo thời gian t Bài tập Động lực học vật rắn 1
hang49 Tính tốc độ góc trung bình của bánh xe trong cả thời gian chuyển động? Bài tập Động lực học vật rắn 1
reaper106mks Tính gia tốc và lực căng của dây treo. Bài tập Động lực học vật rắn 1
Q Tìm công thức tính gia tốc rơi tự do Bài tập Động lực học vật rắn 3
Hatgiongtamhon Tính gia tốc, vận tốc, vận tốc trung bình của chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động lực học vật rắn 1
T Tính quãng đường mà một điểm trên quả cầu và ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2s Bài tập Động lực học vật rắn 1
T Thời gian vật quay hết 3/4 góc quay còn lại tính theo $t_{1}$ là Bài tập Động lực học vật rắn 1
2 Momen quán tính của đĩa là bao nhiêu? Bài tập Động lực học vật rắn 2
NTH 52 Tính chu kì dao động của hệ? Bài tập Động lực học vật rắn 1
N Tính góc lệch cực đại của thanh. Bài tập Động lực học vật rắn 0
crazyfish2008 Bánh đà đang đứng yên thì chịu tác động lực, tính công ma sát lực phát động Bài tập Động lực học vật rắn 0
crazyfish2008 Tính gia tốc của hệ thống ròng rọc Bài tập Động lực học vật rắn 0
Tungthanhphan Một ròng rọc có khối lượng 6kg, bán kính 10cm treo vào hai đầu quả các quả nặng $ 1kg$ và $4kg$ Bài tập Động lực học vật rắn 2
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top