f biến thiên So sánh I và I'

Bài toán
Lần lượt đặt các diện áp xoay chiều $u_{1}=U\sqrt{2}\cos(100\pi t+\varphi _{1})$ ;$u_{2}=U\sqrt{2}\cos(120\pi t+\varphi _{2} )$;$u_{3}=U\sqrt{2}\cos(110\pi t+\varphi _{3}) $vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cư
ồng độ dòng điện trong đoạn mạc có biểu thức tương ứng là $i_{1}=I\sqrt{2}\cos(100\pi t)$;$i_{2}=I\sqrt{2}\cos(120\pi t+\dfrac{2\pi }{3})$;$i_{3}=I'\sqrt{2}\cos(110\pi t-\dfrac{2\pi }{3})$. So sánh I và I' ta có
A. I=I'
B. $I=I'\sqrt{2}$
C. I<>
D. I>I'
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Lần lượt đặt các diện áp xoay chiều $u_{1}=U\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\varphi _{1}\right)$ ;$u_{2}=U\sqrt{2}\cos \left(120\pi t+\varphi _{2} \right)$;$u_{3}=U\sqrt{2}\cos \left(110\pi t+\varphi _{3}\right) $vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cư
ồng độ dòng điện trong đoạn mạc có biểu thức tương ứng là $i_{1}=I\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right)$;$i_{2}=I\sqrt{2}\cos \left(120\pi t+\dfrac{2\pi }{3}\right)$;$i_{3}=I'\sqrt{2}\cos \left(110\pi t-\dfrac{2\pi }{3}\right)$. Sóánh I và I' ta có
A. I=I'
B. I=I'\sqrt{2}
C. I<>
D. I>I'
Lời giải
Ta có.$\left(100\pi \right)^{2} $ sấp sỉ $120\pi .100\pi $
Lên I'>Ỉ
C.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

Khi $\omega = \omega _{1} = 100\pi $ rad/s và $\omega =\omega _{2}=120\pi $ rad/s thì $I=I_{1}=I_{2}$ $\Rightarrow Z_{1}=Z_{2}\Leftrightarrow \left | L\omega _{1}-\dfrac{1}{C\omega _{1}} \right |=\left | \dfrac{1}{C\omega _{2}}-L\omega _{2} \right |$

$\Rightarrow L\omega _{1}-\dfrac{1}{C\omega _{1}}=\dfrac{1}{C\omega _{2}}-L\omega _{2}$

$\Rightarrow L\left ( \omega _{1}+\omega _{2} \right )=\dfrac{1}{C}\left ( \dfrac{1}{\omega _{1}}+\dfrac{1}{\omega _{2}} \right )$

$\Rightarrow \omega _{1}\omega _{2}=\dfrac{1}{LC}$


Khi $\omega =\omega _{0}=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ thì $I_{max}$ (cộng hưởng) $\Rightarrow \omega _{0}=\sqrt{\omega _{1}\omega _{2}}$ $\approx 109,5\pi(rad/s)$


Ta có


$I=\dfrac{U}{Z}=\dfrac{U}{ \sqrt{R^2+ \left( L\omega -\dfrac{1}{C\omega } \right) ^{2}} }$.Khi $\omega =0$ thì $I=0$ và $\omega \rightarrow \infty $ thì $I\rightarrow 0$. Đồ thị $I$ theo $\omega $ như hình vẽ. Từ hình vẽ, ta thấy khi $\omega =\omega _{3}=110\pi $ rad/s thì $\omega _{0}<\omega _{3}<\omega _{2}$ (rad/s) $\Rightarrow I_{3}=I'>I$.


Vậy chọn C. $I < I'$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
yến ngọc f biến thiên SO SÁNH P1 VÀ P2 Bài tập Điện xoay chiều 3
tubkhn L biến thiên So sánh $U_1$ và $ U_2$. Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable f biến thiên So sánh $U_1$ và $U_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
D C biến thiên So sánh $U_1$ và $U_2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
A Hãy so sánh $t_{1},t_{2},t_{3}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
zkdcxoan f biến thiên So sánh các công suất ta có Bài tập Điện xoay chiều 1
Enzan C biến thiên So sánh các giá trị thời gian trên thì Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên So sánh các công suất ta có Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R và hai đầu tụ C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
mai hoàn Mạch chứa L và C1 C2 Bài tập Điện xoay chiều 3
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
hoàidien Giá trị R và C1 là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Yuuta Hai phần tử X và Y có thể ứng với Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
SFW02.8 C biến thiên $C=C1$ và $C=C2$ thì $U_{C1}=U_{C2}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 3
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
giolanh R biến thiên Tỷ số giữa $R_1$ và $R_2$ là Bài tập Điện xoay chiều 10
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Thay đổi C và độ lệch pha dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ thức liên hệ giữa R và C là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là Bài tập Điện xoay chiều 3
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
ghjcghj L biến thiên Giá trị $L=L_{1}$ và $C$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Mối quan hệ giữa $Z_L$ và $R$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Phúc Lạc Dược C biến thiên Giá trị r và $Z_C$ là Bài tập Điện xoay chiều 2
T Xác định tỉ số hđt hiệu dụng giữa hai đầu mạch và giữa hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
Tinh Hoang Xác định tên hai phần tử trên và giải thích? Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Biên độ và pha ban đầu của $u_{RC}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Tại thời điểm, hiệu điện thế trên cuộn dây là 80$\sqrt{3}$V và đang giảm thì hiệu điện thế trên tụ đ Bài tập Điện xoay chiều 3
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 8
N MBA Hỏi điện trở R3 và điện dung C bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top