C biến thiên Chọn đáp án đúng về mối liên hệ giữa $\varphi _1$ và $\varphi_2$

Bài toán
Cho mạch RLC mắc nối tiếp với C là tụ điện và có giá trị thay đổi được, gọi $\varphi$ là độ lệch pha của điện áp so với dòng điện. Khi điều chỉnh giá trị của C thì thấy $U_{c}$ đạt cực đại ứng với góc $\varphi max$ . Khi C có giá trị $C_{1}$ hoặc $C_{2}$ thì $U_{c}$ có giá trị như nhau và ứng với góc $\varphi_{1}$;$\varphi_{2}$. Chọn đáp án đúng:
A. $\dfrac{1}{\varphi _{1}}+\dfrac{1}{\varphi _{2}}=\dfrac{2}{\varphi max}$
B. $\varphi _{1}+\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{2}$
C. $\varphi _{1}+\varphi _{2}=2\varphi max$
D. $\varphi _{2}-\varphi _{1}=\dfrac{\pi }{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho mạch RLC mắc nối tiếp với C là tụ điện và có giá trị thay đổi được, gọi $\varphi$ là độ lệch pha của điện áp so với dòng điện. Khi điều chỉnh giá trị của C thì thấy $U_{c}$ đạt cực đại ứng với góc $\varphi max$ . Khi C có giá trị $C_{1}$ hoặc $C_{2}$ thì $U_{c}$ có giá trị như nhau và ứng với góc $\varphi_{1}$;$\varphi_{2}$. Chọn đáp án đúng:
A. $\dfrac{1}{\varphi _{1}}+\dfrac{1}{\varphi _{2}}=\dfrac{2}{\varphi max}$
B. $\varphi _{1}+\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{2}$
C. $\varphi _{1}+\varphi _{2}=2\varphi max$
D. $\varphi _{2}-\varphi _{1}=\dfrac{\pi }{2}$
Bài làm
Ta có $U_{c}=\dfrac{U}{\sqrt{\dfrac{R^2+Z_{L}^2}{Z_{c}^2}}-2\dfrac{Z_{L}}{Z_{c}}+1}$
Vì với $C_{1}, C_{2}$ thì $U_{c} $có giá trị như nhau nên ta có
$\dfrac{1}{Z_{c1}}+\dfrac{1}{Z_{c2}}=\dfrac{2Z_{L}}{R^2+Z_{L}^2}$ và $\dfrac{1}{Z_{c1}Z_{c2}}=\dfrac{1}{R^2+Z_{L}^2}$
Suy ra $Z_{c1}+Z_{c2}=2Z_{L}$ và$Z_{c1}Z_{c2}=R^2+Z_{L}^2$
$tan\varphi1=\dfrac{R}{Z_{L}-Z_{c1}}$ và $tan\varphi2=\dfrac{R}{Z_{c2}-Z_{L}}$
Tính $tan\varphi1*tan\varphi2$, bằng các thế $Z_{c1}+Z_{c2}=2Z_{L}$ và$Z_{c1}Z_{c2}=R^2+Z_{L}^2$ ta được $tan\varphi1*tan\varphi2=-1$ suy ra
$\varphi _{2}+\varphi _{1}=\dfrac{\pi }{2}$
Đáp án $B$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài làm
Ta có $U_{c}=\dfrac{U}{\sqrt{\dfrac{R^2+Z_{L}^2}{Z_{c}^2}}-2\dfrac{Z_{L}}{Z_{c}}+1}$
Vì với $C_{1}, C_{2}$ thì $U_{c} $có giá trị như nhau nên ta có
$\dfrac{1}{Z_{c1}}+\dfrac{1}{Z_{c2}}=\dfrac{2Z_{L}}{R^2+Z_{L}^2}$ và $\dfrac{1}{Z_{c1}Z_{c2}}=\dfrac{1}{R^2+Z_{L}^2}$
Suy ra $Z_{c1}+Z_{c2}=2Z_{L}$ và$Z_{c1}Z_{c2}=R^2+Z_{L}^2$
$tan\varphi1=\dfrac{R}{Z_{L}-Z_{c1}}$ và $tan\varphi2=\dfrac{R}{Z_{c2}-Z_{L}}$
Tính $tan\varphi1*tan\varphi2$, bằng các thế $Z_{c1}+Z_{c2}=2Z_{L}$ và$Z_{c1}Z_{c2}=R^2+Z_{L}^2$ ta được $tan\varphi1*tan\varphi2=-1$ suy ra
$\varphi _{2}+\varphi _{1}=\dfrac{\pi }{2}$
Đáp án $B$
Các bạn có thấy điểm lạ lùng của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải này không :)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài làm
Ta có $U_{c}=\dfrac{U}{\sqrt{\dfrac{R^2+Z_{L}^2}{Z_{c}^2}}-2\dfrac{Z_{L}}{Z_{c}}+1}$
Vì với $C_{1}, C_{2}$ thì $U_{c} $có giá trị như nhau nên ta có
$\dfrac{1}{Z_{c1}}+\dfrac{1}{Z_{c2}}=\dfrac{2Z_{L}}{R^2+Z_{L}^2}$ và $\dfrac{1}{Z_{c1}Z_{c2}}=\dfrac{1}{R^2+Z_{L}^2}$
Suy ra $Z_{c1}+Z_{c2}=2Z_{L}$ và$Z_{c1}Z_{c2}=R^2+Z_{L}^2$
$tan\varphi1=\dfrac{R}{Z_{L}-Z_{c1}}$ và $tan\varphi2=\dfrac{R}{Z_{c2}-Z_{L}}$
Tính $tan\varphi1*tan\varphi2$, bằng các thế $Z_{c1}+Z_{c2}=2Z_{L}$ và$Z_{c1}Z_{c2}=R^2+Z_{L}^2$ ta được $tan\varphi1*tan\varphi2=-1$ suy ra
$\varphi _{2}+\varphi _{1}=\dfrac{\pi }{2}$
Đáp án $B$
Cái sai ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là đây!
Khi $Z_{c1}+Z_{c2}=2Z_{L}$ tức là đã cho $Z_{C_1}=Z_{C_2}$???
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho mạch RLC mắc nối tiếp với C là tụ điện và có giá trị thay đổi được, gọi $\varphi$ là độ lệch pha của điện áp so với dòng điện. Khi điều chỉnh giá trị của C thì thấy $U_{c}$ đạt cực đại ứng với góc $\varphi max$ . Khi C có giá trị $C_{1}$ hoặc $C_{2}$ thì $U_{c}$ có giá trị như nhau và ứng với góc $\varphi_{1}$;$\varphi_{2}$. Chọn đáp án đúng:
A. $\dfrac{1}{\varphi _{1}}+\dfrac{1}{\varphi _{2}}=\dfrac{2}{\varphi max}$
B. $\varphi _{1}+\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{2}$
C. $\varphi _{1}+\varphi _{2}=2\varphi max$
D. $\varphi _{2}-\varphi _{1}=\dfrac{\pi }{2}$
Trả lời:
Bài này đã được giải quyết tại đây:
http://vatliphothong.vn/t/1633/
P/s: Mình tìm mãi mới ra được; vì nội dung Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như hệt nhau nhưng câu hỏi lại khác chút.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Nếu xét phương trình bậc hai: $ax^2+bx+c=0$ thì rõ ràng
$\begin{cases} x_1+x_2=-\dfrac{b}{a} \\ x_1.x_2=\dfrac{c}{a} \end{cases}$

Còn ở biểu thức $U_C$ ta cần khảo sát hàm:
$y=ax^2+bx+c \Leftrightarrow ax^2+bx+c -y=0 $.
Lúc này $x_1+x_2$ vẫn như cũ nhưng $x_1.x_2$ thì ...
Anh Lil.Tee, hongmieu cho ý kiến ạ
Em nhận xét đúng đó. Cái $x_1.x_2$ mà math làm là sai rồi.
 

Quảng cáo

Top