Kĩ thuật tìm hệ số giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán vật lí.

Đây là một kinh nghiệm nhỏ mình làm được trong quá trình làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Xin chia sẻ với mọi người. :D
P/s: phần Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập áp dụng mình còn bỏ dở vì những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dùng kĩ thuật này đều tương tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 minh họa mất rồi ^^.
 

Attachments

Last edited:
Đây là một kinh nghiệm nhỏ mình làm được trong quá trình làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Xin chia sẻ với mọi người. :D
P/s: phần Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập áp dụng mình còn bỏ dở vì những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dùng kĩ thuật này đều tương tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 minh họa mất rồi ^^.
Anh thấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đầu nghe vẻ đúng với cái tên còn những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 sau đều là "cách giải hệ nhanh trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán vật lí".
 
Anh thấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đầu nghe vẻ đúng với cái tên còn những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 sau đều là "cách giải hệ nhanh trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán vật lí".
Hic. Đâu phải đâu anh :| . Em giải hệ để tìm ra mối quan hệ giữa cái thứ 3 với 2 cái còn lại mà :3 .
 
Anh ơi nếu mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho\cos @=1/can3 hoặc là 1 giá trị không đặc biết thì biết đổi sang tan kiểu gì hở anh.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Anh ơi nếu mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho\cos @=1/can3 hoặc là 1 giá trị không đặc biết thì biết đổi sang tan kiểu gì hở anh.
Ta vẫn dùng công thức $$\tan \varphi = \sqrt{\dfrac{1}{\cos^2\varphi}-1}$$ .
Nhưng nếu số lẻ thì ta sẽ chỉ lấy được giá trị gần đúng thôi :D .
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Em hiểu rồi dúng công thức lượng giác, thế mà em không nghĩ ra, anh ơi nếu mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 4 nó cho thêm $f_3=kf_1$ thì làm thế nào hở anh, thế kéo thành 3 phương trình hở anh. Em vẫn chưa hiểu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 4: $tan \varphi_1=-tan\varphi_2$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Em hiểu rồi dúng công thức lượng giác, thế mà em không nghĩ ra, anh ơi nếu mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 4 nó cho thêm $f_3=kf_1$ thì làm thế nào hở anh, thế kéo thành 3 phương trình hở anh. Em vẫn chưa hiểu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 4: $tan \varphi_1=-tan\varphi_2$.
Ở ví dụ 4 thì họ cho công suất mạch như nhau và bằng $80\%$ nên $\cos ^2\varphi = 0,8$
Từ đó suy ra $\tan^2 \varphi_1 = \tan^2 \varphi_2 \Rightarrow \tan \varphi_1=-\tan \varphi_2$
Nếu họ cho thêm dữ kiện của $f_3=kf_1$ cho hệ số công suất nữa thì đề có vấn đề chẳng hạn :D .
 

Quảng cáo

Top