Sau thời điểm đó T/4 vật có tốc độ $12\pi$ cm/s. Tìm T

Bài toán
Vật dao động điều hòa với chu kì T. Tại 1 thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6 cm, sau thời điểm đó T/4 vật có tốc độ $12\pi$ cm/s. Tìm T?
A. 1s
B. 2s
C. $\sqrt{2}$s
D. 0,5s
 
Bài toán
Vật dao động điều hòa với chu kì T. Tại 1 thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6 cm, sau thời điểm đó T/4 vật có tốc độ $12\pi$ cm/s. Tìm T?
A. 1s
B. 2s
C. $\sqrt{2}$s
D. 0,5s
Sau thời gian $\dfrac{T}{4}$ thì bạn có thể thấy toàn bộ thế năng tại vị trí có $x=6$ chuyển thành động năng tại vị trí có $v=12\pi$
Từ đó ta có biểu thức: $ \dfrac{m.v^{2}}{2}=\dfrac{k.x^{2}}{2}$
Từ đó bạn tính được tỉ số $\dfrac{m}{k}$
Như vậy là ok nhe:" title="blushing :">" data-shortname=":">" />:" title="blushing :">" data-shortname=":">" />:" title="blushing :">" data-shortname=":">" />;;);;);;)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Sau thời gian $\dfrac{T}{4}$ thì bạn có thể thấy toàn bộ thế năng tại vị trí có $x=6$ chuyển thành động năng tại vị trí có $v=12\pi $
Từ đó ta có biểu thức: $ \dfrac{m.v^{2}}{2}=\dfrac{k.x^{2}}{2}$
Từ đó bạn tính được tỉ số $\dfrac{m}{k}$
Như vậy là ok nhe:" title="blushing :">" data-shortname=":">" />:" title="blushing :">" data-shortname=":">" />:" title="blushing :">" data-shortname=":">" />;;);;);;)
Tính ra $T=1s$ chọn A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Sau thời điểm gặp nhau bao lâu thì tốc độ P bằng 0,5 tốc độ M Bài tập Dao động cơ 2
Đạo_Cappj Thời điểm ban đầu vật ở li độ x=A, sau đó 3T/4 thì vật ở li độ? Bài tập Dao động cơ 2
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
H Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 4
L Tại thời điểm 7/60 s sau đó vật đang ở vị trí có li độ? Bài tập Dao động cơ 3
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua VTCB lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm ban đầu đến khi trạm đất gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Thời điểm t2 liền sau đó uM li độ A là? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Sau khoảng thời gian $t_2=\dfrac{29}{6}$s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 2
haninso Tính tốc độ lớn nhất của vật sau thời điểm t=21,5s Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Quãng đường vật đi được sau 2,25s kể từ thời điểm t=0 là Bài tập Dao động cơ 0
H Thời điểm đầu tiên ( sau t=0) hai vật có khoảng cách lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 5
P Sau bao lâu hai vật gặp nhau lần đầu tiên sau thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
T Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí x=$2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ Bài tập Dao động cơ 3
sooley Quãng đường $m_{1}$ được sau 2s kể từ thời điểm buông $m_{1}$ là? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Trong nửa chu kì đầu tiên gia tốc và vận tốc ngược chiều nhau trong thời điểm nào sau đây: Bài tập Dao động cơ 2
superstar Li độ dao động ở thời điểm sau đó 13s Bài tập Dao động cơ 1
N Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì 2 chất điểm đó đi ngang qua nhau? Bài tập Dao động cơ 10
ShiroPin Ở thời điểm nào sau đây khoảng cách giữa hai hình chiếu có giá trị lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
pipi Sau va chạm vật m có vận tốc bằng 0 vào thời điểm t. Gía trị của t là? Bài tập Dao động cơ 1
N Sau 1,7s kể từ thời điểm t=0 có mấy lần vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại Bài tập Dao động cơ 1
me gusta Hãy tính $x$ và $v$ sau thời điểm trên là $\pi/16s$ Bài tập Dao động cơ 23
Spin9x Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ thời điểm t = 0 thì thế năng của vật tăng lên 3 lầ Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân Hỏi bao lâu sau thời điểm t thì vật có động năng cực đại? Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Sau t1 một ~ thời gian thì có v =-30cm/s . m=? Bài tập Dao động cơ 0
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
K Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và thời gian lò xo nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t=0 là: Bài tập Dao động cơ 3
M Vật m' bị bong ra sau thời gian ? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Sau khoảng thời gian $1,5(s)$ kể từ lúc dây bị cắt thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng gần đúng là? Bài tập Dao động cơ 4
M Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
B Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
Kirito Vật dừng lại sau khoảng thời gian xấp xỉ là? Bài tập Dao động cơ 9
H Sau khoảng thời gian nhỏ $\Delta t=0,01s$ thì con lắc dao động với biên độ Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian ngắn nhất bằng? Bài tập Dao động cơ 1
S Sau khoảng thời gian bao lâu cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn đến giá trị 5 A Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
Mai NTM Sau bao nhiêu thời gian thì biên độ góc của con lắc đơn chỉ còn một góc $\alpha $ Bài tập Dao động cơ 2
S Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{5}$ kể từ lúc nhận lực? Bài tập Dao động cơ 2
Heavenpostman Thời gian ngắn nhất sau đó để vật có gia tốc $30\pi (m/s^{2})$ là: Bài tập Dao động cơ 2
N Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này ? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top