So sánh thời gian tắt của 2 con lắc

Bài toán: Hai con lắc đơn A và B làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Khối lượng của hòn bi con lắc A lớn hơn khối lượng hòn bi của con lắc B . Hai con lắc dao động trong cùng một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0. Dao động của con lắc nào tắt nhanh hơn?
A. Hai con lắc tắt nhanh như nhau
B. Con lắc B tắt nhanh hơn con lắc A
C. Con lắc A tắt nhanh hơn con lắc B
D. Chưa đủ điều kiện để xác định
 
LoveBaBaPig đã viết:
Bài toán: Hai con lắc đơn A và B làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Khối lượng của hòn bi con lắc A lớn hơn khối lượng hòn bi của con lắc B . Hai con lắc dao động trong cùng một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0. Dao động của con lắc nào tắt nhanh hơn?
A. Hai con lắc tắt nhanh như nhau
B. Con lắc B tắt nhanh hơn con lắc A
C. Con lắc A tắt nhanh hơn con lắc B
D. Chưa đủ điều kiện để xác định
Lời giải
  • Năng lượng ban đầu của con lắc $A$ và con lắc $B$ lần lượt là $$W_A=\dfrac{m_A \omega^2A^2}{2}, \ \ \ W_B=\dfrac{m_B \omega^2A^2}{2}.$$
  • Vì $m_A>m_B$ nên $W_A>W_B$, tức là năng lượng ban đầu của con lắc $A$ lớn hơn con lắc $B$. Tính chất dao động của hai con lắc như nhau, nên con lắc nào có năng lượng ít hơn thì con lắc đó sẽ tắt nhanh hơn.
  • Chọn B.
 
Last edited:
LoveBaBaPig đã viết:
Anh có thể chứng minh chúng có chung tính chất không?
Hai con lắc đơn A và B làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Hai con lắc dao động trong cùng một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0.
 
Lil.Tee đã viết:
LoveBaBaPig đã viết:
Anh có thể chứng minh chúng có chung tính chất không?
Hai con lắc đơn A và B làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Hai con lắc dao động trong cùng một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0.
Ý em là cùng vận tốc khi chúng cùng li độ.
 
LoveBaBaPig đã viết:
Ý em là cùng vận tốc khi chúng cùng li độ.
Chẳng hiểu em nói gì luôn :D.
Tóm lại đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 bảo chúng cùng li độ và vận tốc ban đầu đều bằng 0, nên chẳng phải thời điểm ban đầu hai vật ở biên sao? Từ đó suy ra cái biểu thức năng lượng mà lời giải anh có nói đó. OK ? :D
 
LoveBaBaPig đã viết:
Lil.Tee đã viết:
LoveBaBaPig đã viết:
Anh có thể chứng minh chúng có chung tính chất không?
Hai con lắc đơn A và B làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Hai con lắc dao động trong cùng một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0.
Ý em là cùng vận tốc khi chúng cùng li độ.
\[ A^2=x^2+\dfrac{v^2}{w^2}\]
Với $w_1=w_2$ thì điều bạn nói là "sai" :D
 
Anh ơi. Em được biêt là Fc= - kv. Nên lực cản không khí tác dụng lên 2 vật là như nhau. Vì vâỵ em nghĩ là 2 con lăc tăt băng nhau chứ.
 
hosyhaiql đã viết:
Anh ơi. Em được biêt là Fc= - kv. Nên lực cản không khí tác dụng lên 2 vật là như nhau. Vì vâỵ em nghĩ là 2 con lăc tăt băng nhau chứ.
Lực cản tác dụng lên hai vật như nhau là đúng, nhưng mà năng lượng của vật khác nhau, nên hai vật sẽ tắt khác nhau em à :)
 
Nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho mA=2 mB thì thời gian dao động tắt dần của mB nhỏ hơn của mA bao nhiêu lần ạ, giải hộ em nhá, thanks.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
honganle99 So sánh 2 con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 1
P So sánh tốc độ $v_1$, $v_2$ ứng với hai trường hợp khi bắt đầu xuất hiện sự xóc mạnh trên nhíp xe? Bài tập Dao động cơ 2
Đ So sánh A1 và A2 Bài tập Dao động cơ 1
N So sánh $A_{1}$ và $A_{2}$ Bài tập Dao động cơ 1
langtu1475 Để nước trong thùng sóng sánh mạnh nhất thì vận tốc của xe bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
To_Be_The_Best So sánh biên độ $A_1$ và $A_2$ Bài tập Dao động cơ 6
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
BoOm Boo Thời gian t nhỏ nhất là? Bài tập Dao động cơ 6
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
0602nguyenminh Xác định thời điểm thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Kidboytran Thời gian rơi của viên bi là Bài tập Dao động cơ 0
Vớ Vẩn Thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 1
Vớ Vẩn Thời điểm t+0,4(s) chất điểm có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
NhatHau Vật đến vị trí biên dương lần thứ 5 vào thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
tritanngo99 Tại thời điểm đó, chất điểm 2 có li độ là: Bài tập Dao động cơ 3
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
Phuonganh nguyen Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 Bài tập Dao động cơ 2
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Thế năng của vật tại thời điểm t là: Bài tập Dao động cơ 3
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
0 Vật cách vị trí cân bằng $2\sqrt{2}$cm tại những thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 4
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Thời điểm chất điểm đi qua vị trí thỏa mãn v=$\dfrac{\omega x }{\sqrt{3}}$ lần thứ 11 tại thời điểm Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Sau thời điểm gặp nhau bao lâu thì tốc độ P bằng 0,5 tốc độ M Bài tập Dao động cơ 2
O Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là Bài tập Dao động cơ 4
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
trungthinh.99 Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi vật dao động đến khi $F_{đh}=1.5N$ Bài tập Dao động cơ 2
thao3112 Thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 8
Đạo_Cappj Thời điểm ban đầu vật ở li độ x=A, sau đó 3T/4 thì vật ở li độ? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top