Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa

Bài toán
Một vật dao động với phương trình $x=10\cos(4\pi t-\dfrac{\pi }{3})$ cm.Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại lần thứ 6
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật dao động với phương trình $x=10\cos(4\pi t-\dfrac{\pi }{3})$ cm.Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại lần thứ 6
Lời giải
$T=0,5(s)$
Tại $\left |x \right |=\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ vật có vận tốc bằng $\dfrac{1}{2}Vmax$
Mỗi chu kì vật qua vị trí đó 4 lần, nên lần thứ 6 sẽ ở chu kì thứ 2. Chu kì thứ 2 Vật đi từ vị trí $$\dfrac{A}{2}\rightarrow \dfrac{A\sqrt{3}}{2}(lan 5)\rightarrow A\rightarrow\dfrac{A\sqrt{3}}{2}(lan 6)$$
$$t=T+\dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{12}=0,625(s)$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài nè cậu vẽ đường tròn ra quay thử. Sau khi quay thử tớ thấy khoảng thời gian nhỏ nhất là $T+\dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{12}$ (tớ quay ngược chiều kim đồng hồ)
Cậu thử quay theo chiều kim đồng hô rùi tính kết quả xem nếu nhỏ hơn thì chắc là tớ sai.
Bài nè còn có công thức giải nhanh nhưng mà tớ không bít tớ quen dùng cách nè thui hihi.
Các member khác của diễn đàn nếu pít công thức giải nhanh cho dạng nè thì chỉ tớ với nhe :D tks !!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
$T=0,5(s)$
Tại $\left |x \right |=\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ vật có vận tốc bằng $\dfrac{1}{2}Vmax$
Mỗi chu kì vật qua vị trí đó 4 lần, nên lần thứ 6 sẽ ở chu kì thứ 2. Chu kì thứ 2 Vật đi từ vị trí $$\dfrac{A}{2}\rightarrow \dfrac{A\sqrt{3}}{2}(lan 5)\rightarrow A\rightarrow\dfrac{A\sqrt{3}}{2}(lan 6)$$
$$t=T+\dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{12}=0,625(s)$$
Cho mình hỏi là vật qua vị trí vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại thì vận tốc dương hay là âm và dương đều dc?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cho mình hỏi là vật qua vị trí vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại thì vận tốc dương hay là âm và dương đều dc?
Câu hỏi rất hay vận tốc thì xét cả dấu , còn "tốc độ" chỉ xét dương.
Cái nè là do định nghĩa vận tốc thì bằng độ dời chia cho thời gian còn quãng đường chia thời gian lại là tốc độ. Độ dời thì có thể âm có thể dương còn quãng đường thì luôn dương.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Tốc độ của vật khi nó đi được 13,75 cm kể từ lúc buông Bài tập Dao động cơ 1
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
caybutbixanh Tính quãng đường mà $m_1$ đi được sau $\frac{41}{60}$ giây kể từ khi thả Bài tập Dao động cơ 4
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là? Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
A Tốc độ trung bình của hệ vật kể từ lúc vật ở M đến khi hệ vật dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
T Thời gian kể từ khi thả vật đến khi vật $m_{2}$ dừng lại hẳn bằng Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu lần thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian 0,5s kể từ khi thả vật là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
P Hời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu chuyển động tới lúc lò xo nén 2 cm là Bài tập Dao động cơ 4
C Quãng đường vật m đi được sau 41/60 s kể từ khi thả là Bài tập Dao động cơ 4
21653781 Tốc độ vật sau khi đi quãng đường S= 2 (cm) (kể từ lúc t =0) là Bài tập Dao động cơ 6
A Chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động là Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi $\mathsf{m_1}$ đổi chiều chiều chuyển động lần đầ Bài tập Dao động cơ 4
hunghg0 Tính chiều dài lò xo khi vật dao động đc 2T/3, kể từ t=0, chiều dương hướng lên trên Bài tập Dao động cơ 7
Đinh Phúc Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ khi thả vật đến khi nó dừng hẳn bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
highhigh Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 2
hang49 Quãng đường vật đi được trong 1/3 s kể từ khi thả bằng? Bài tập Dao động cơ 1
S Tốc độ của vật khi nó đi được 12 cm kể từ lúc thả là : Bài tập Dao động cơ 4
S Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
xuongrongnt Tốc độ của vật khi nó đi được 12cm kể từ lúc thả Bài tập Dao động cơ 7
nguyenvanthuy21071995 Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 6
chinhanh9 Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 5
tranlehaiquan Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vât dao động đến khi ... Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
Z0ombie Thời gian ngắn nhất kể từ khi t=0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là Bài tập Dao động cơ 6
inconsolable Khi $m_1$ đạt góc góc lệch là $0.5rad$ lần đầu tiên kể từ lúc va chạm, $m_2$ đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 1
D Chiều dài của lò xo khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động Bài tập Dao động cơ 1
2 Thời gian kể từ khi thả vật đến khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2 bằng? Bài tập Dao động cơ 4
N Khoảng cách giữa 2 vật kể từ lúc va chạm đến khi $m_1$ đổi chiều chuyển động lần đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ khi thả vật đến khi nó dừng hẳn là? Bài tập Dao động cơ 5
N Thời gian ngắn nhất kể từ lúc vật đi từ thời điểm t=0 đến khi vật đi qua vị trí li độ x = -4 cm là? Bài tập Dao động cơ 2
H Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến khi lực đàn hồi của lo xo có giá trị cực tiểu ? Bài tập Dao động cơ 3
D Tìm thời gian ngắn nhất kể từ khi truyền cho vật A vận tốc đến lúc vật B chuyển động. Bài tập Dao động cơ 3
H Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt cho đến khi vật dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 6
P Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật sau khi vật đã đi quãng đường $s = 3$ cm (kể từ $t = 0$) là Bài tập Dao động cơ 3
dreamhigh315 Sau $\Delta = 10s$ kể từ khi thả vật, quảng đường vật đi được Bài tập Dao động cơ 0
ashin_xman Tìm ${t}_{min}$kể từ khi vật giao động đến khi vật qua vị trí mà vận tốc triệt tiêu lần 3 Bài tập Dao động cơ 5
dtdt95 Tính tốc độ trung bình kể từ lúc vật bắt đầu dao động tới khi nó đi qua vị trí có li độ $x=\frac{-A} Bài tập Dao động cơ 2
D Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu Bài tập Dao động cơ 1
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
H Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top