Từ khi hình thành đến bây giờ, Mặt Trời đã đi được số vòng quanh tâm Thiên Hà là

Bài toán
Chúng ta biết rằng Mặt Trời (và Hệ Mặt Trời) được hình thành 4,6 tỷ năm về trước, nó nằm cách tâm Thiên Hà của chúng ta khoảng $2,5.10^{4}$ năm ánh sáng (một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong một năm) và dịch chuyển quanh tâm Thiên Hà với tốc độ khoảng 200 k $\text{m}/\text{s}$. Lấy tốc độ ánh sáng là $3.10^{8}$ $\text{m}/\text{s}$. Từ khi hình thành đến bây giờ, Mặt Trời đã đi được số vòng quanh tâm Thiên Hà là
A. 120 vòng.
B. 51 vòng.
C. 19,1 vòng.
D. 10 vòng.
 
Bài toán
Chúng ta biết rằng Mặt Trời (và Hệ Mặt Trời) được hình thành 4,6 tỷ năm về trước, nó nằm cách tâm Thiên Hà của chúng ta khoảng $2,5.10^{4}$ năm ánh sáng (một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong một năm) và dịch chuyển quanh tâm Thiên Hà với tốc độ khoảng 200 km/s. Lấy tốc độ ánh sáng là $3.10^{8}$ m/s. Từ khi hình thành đến bây giờ, Mặt Trời đã đi được số vòng quanh tâm Thiên Hà là
A. 120 vòng.
B. 51 vòng.
C. 19,1 vòng.
D. 10 vòng.
Giả thiết cho ta :
$$
\left\{\begin{matrix}
\omega = \dfrac{v}{R}\\

\varphi = \omega t\\
N=\dfrac{\varphi}{2 \pi }\\

\end{matrix}\right.\Rightarrow N=\dfrac{\dfrac{v}{R} t}{2 \pi }=\dfrac{vt}{2 \pi R}=\dfrac{200 \cdot 10^3 \cdot 4,6 \cdot 10^9 \cdot nam}{2\pi \cdot 2,5 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot nam}=19,523$$
Đáp án gần đúng : C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
LeLinh Sau bao nhiêu thời gian kể từ khi hãm thì bánh xe dừng? Bài tập Động lực học vật rắn 0
crazyfish2008 Tính vận tốc khối tâm của quả cầu đồng chất , lăn không trượt từ đỉnh dốc có độ cao h Bài tập Động lực học vật rắn 2
Geni Nguyễn Quãng đường mà vật M di chuyển được khi vật m trượt được tính theo hệ thức nào? Bài tập Động lực học vật rắn 7
Kaka1512 Tính vận tốc viên đạn sau khi ra khỏi nòng Bài tập Động lực học vật rắn 0
H Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi lò xo dãn cực đại tính đến thời điểm ban đầu? Bài tập Động lực học vật rắn 1
Hải Quân Hỏi khi họ đổi chỗ cho nhau thì thuyền dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Động lực học vật rắn 3
L Giá trị gia tốc của vật $A$ khi nó bắt đầu trượt dưới $B$ Bài tập Động lực học vật rắn 1
N Lực căng dây khi vật giật mạnh là Bài tập Động lực học vật rắn 0
phantrung167 Tốc độ đầu trên của cột ngay trước khi nó chạm đất là Bài tập Động lực học vật rắn 5
phantrung167 Vận tốc viên đạn ngay trước khi va chạm là Bài tập Động lực học vật rắn 0
0 Góc quay được cho đến khi dừng lại ? Bài tập Động lực học vật rắn 1
Tungthanhphan Tìm vận tốc góc của sàn và em bé sau khi em bé nhảy lên. Bài tập Động lực học vật rắn 1
T Vận tốc góc của sàn và em bé sau khi nó nhảy lên sàn là Bài tập Động lực học vật rắn 2
Tungthanhphan Xác định gia tốc của vật khi được thả rơi. Bài tập Động lực học vật rắn 2
N Tốc độ góc của hệ hai đĩa tròn khi dính vào nhau? Bài tập Động lực học vật rắn 4
minhanhmia Đĩa có nhiều hình quạt đều Bài tập Động lực học vật rắn 0

Quảng cáo

Top