Biên độ A2 là

Bài toán
Chuyển động của vật có khối lượng không đổi m là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là $x_{1}=10\cos(2\pi t+\varphi )$ cm; $x_{2}=A_{2}\cos(2\pi t-\dfrac{\pi }{2} )$ cm. Phương trình của dao động tổng hợp là $x=A\cos(2\pi t-\dfrac{\pi }{3} )$ Khi thay đổi biên độ A2 mà cơ năng dao động của vật không đổi thì giá trị lớn nhất của A2 là:
A. $10\sqrt{3}$ cm
B. 10 cm
C. $10\sqrt{3}$ cm
D. 20cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
capture1.JPG

$(\overrightarrow{A_{2}};\overrightarrow{A})=\dfrac{\pi }{6}$
Ta có :
$$\dfrac{A_{1}}{Sin(\overrightarrow{A};\overrightarrow{A_{2}})}=\dfrac{A_{2}}{Sin(\overrightarrow{A_{1}};\overrightarrow{A})}\Leftrightarrow A_{2}=\dfrac{A_{1}Sin(\overrightarrow{A_{1}};\overrightarrow{A})}{Sin\dfrac{\pi }{6}}$$
Để $A_{2}$ max thì $Sin(\overrightarrow{A_{1}};\overrightarrow{A})$ max và bằng 1
$\Rightarrow A_{2}=\dfrac{A_{1}}{Sin\dfrac{\pi }{6}}=20(cm)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
billnhat Biên độ cuối cùng trước khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
H Sau khi ngừng tác dụng lực thì biên độ là gì? Bài tập Dao động cơ 3
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
A Lò xo có biên độ là? Bài tập Dao động cơ 1
Q Biên độ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 3
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ dao động sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
T Sau đó hệ m và M dao động với biên độ là Bài tập Dao động cơ 2
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
P Biên độ của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 0
iori198 Biên độ dao động mới của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
N Biên độ của dao động $m_1$ sau khi bị tuột là? Bài tập Dao động cơ 17
F Đến dao động thứ 75 thì biên độ góc còn lại là ? Bài tập Dao động cơ 3
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
N Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Để vật m luôn nằm yên trên vật M trong quá trình dao động thì biên độ dao động lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 6
A Vật dao động với biên độ là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Biên độ dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Biên độ dao động của vật nhỏ là? Bài tập Dao động cơ 3
T Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ mới là Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Khi đó biên độ mới của con lắc lò xo là? Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Đình Huynh Biên độ dao động của con lắc là: Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động của con lắc mà C đo được là Bài tập Dao động cơ 1
Hassan_pro Biên độ dao động cực đại của vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 1
T Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động là Bài tập Dao động cơ 4
G Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Biên độ dao động của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động là. Bài tập Dao động cơ 3
Long Stoner Biên độ của lò xo là? Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Biên độ A có giá trị là? Bài tập Dao động cơ 2
N Khoảng cách giữa hai nguồn là AB = 4$\lambda$ . Số điểm dao động với biên độ 1,5a trên đoạn AB là Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Biên độ dao động tổng hợp của 3 lắc là Bài tập Dao động cơ 8
Uchiha Sasuke98 Biên độ giao động mới của vật là ? Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Biên độ và chu kì dao động của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
I Cho 2 vật dao động điếu hòa cùng tốc độ góc $\omega $ biên độ lần lượt là A1,A2 Bài tập Dao động cơ 9
C Điều kiện biên độ để hai vật dao động như một vật là Bài tập Dao động cơ 1
C Dao động của vật có biên độ là Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top