Trên đoạn $MN$ có bao phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O

Bài toán
Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng là $\lambda$. Hai điểm M,N thuộc mặt nước , nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao động , Biết $OM=8 \lambda$. $ON =12 \lambda $. và $OM$ vuông góc $ON$ . Trên đoạn $MN$ có bao phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O.
P\s:Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kiêu này có Công Thức Tổng Quát của đáp án không mọi người . Có thì viết hộ mìh với
 
Bài Toán:
Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng là $\lambda$. Hai điểm M,N thuộc mặt nước , nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao động , Biết $OM=8 \lambda$. $ON =12 \lambda $. và $OM$ vuông góc $ON$ . Trên đoạn $MN$ có bao phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O.
P\s:Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kiêu này có Công Thức Tổng Quát của đáp án không mọi người . Có thì viết hộ mìh với
Bài Làm:
Ta có:
$$OH=d\left(O, MN\right)=\sqrt{\dfrac{OM^{2}ON^{2}}{OM^{2}+ON^{2}}}=\dfrac{24\sqrt{13}}{13}\lambda $$
Số điểm dao động ngược pha so với O trên $HM$ là:
$OH\leq \left(k+\dfrac{1}{2}\right)\lambda \leq OM\Leftrightarrow 6,65\leq k+\dfrac{1}{2}\leq 8\Leftrightarrow k=7$
Vậy có 1 điểm trên $MH$ thõa mãn:
Số điểm dao động ngược pha so với O trên $HN$ là:
$OH\leq \left(k+\dfrac{1}{2}\right)\lambda \leq ON\Leftrightarrow 6,65\leq k+\dfrac{1}{2}\leq 12\Leftrightarrow k=7,8,9,10,11$
Vậy có 5 điểm thõa mãn nằm trên $HN$.
Vậy tổng trên $MN$ có 6 điểm
P\s: Bạn chú ý latex nha
 
Bài toán
Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng là $\lambda$. Hai điểm M,N thuộc mặt nước , nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao động , Biết $OM=8 \lambda$. $ON =12 \lambda $. và $OM$ vuông góc $ON$ . Trên đoạn $MN$ có bao phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O.
P\s:Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kiêu này có Công Thức Tổng Quát của đáp án không mọi người . Có thì viết hộ mìh với
Đề đại học năm nay nè!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ cực đại có trên đoạn CD là. Bài tập Sóng cơ 0
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 5
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
Nguyễn Hương Ly Trên đoạn $O_1O_2$, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
N Xác định số điểm trên đoạn CI dao động cùng pha I Bài tập Sóng cơ 8
L Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn CO là? Bài tập Sóng cơ 6
Fờ Tu Trên đoạn AB có bao nhiêu cực đại giao thoa cùng pha với 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
apple13197 Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm dao động cùng pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn $S_1S_2$ là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là? Bài tập Sóng cơ 2
T Trên đoạn MN , số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O Bài tập Sóng cơ 0
T Số điểm dao động với biên đọ cực đại trên đoạn $O_{1}O_{2}$ Bài tập Sóng cơ 6
T Số điểm cực đại giao thoa quan sát được trên đoạn OM Bài tập Sóng cơ 1
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
tiendatptbt Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại, cùng pha với trung điểm I Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm dao động biên độ 2 cm trên đoạn MN là ? Bài tập Sóng cơ 3
T Điểm dao động cực đại trên đường tròn gần trung trực đoạn nối hai nguồn nhất? Bài tập Sóng cơ 1
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
K Điểm đứng yên trên đoạn AB gẩn O và xa O nhất là? Bài tập Sóng cơ 6
loveparadise1510 Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM. Bài tập Sóng cơ 12
Quyết Tâm Học Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là ? Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Điểm M trên đoạn CO( O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động vớ Bài tập Sóng cơ 3
C Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại l Bài tập Sóng cơ 1
A Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
Del Enter Điểm M nằm trên AB và cách trung điểm O một đoạn 4cm thì NB - NA bằng Bài tập Sóng cơ 1
Kate Spencer Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 2
B Số điểm tối đa trên đoạn AC dao động vuông pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 6
A Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Hỏi trên đoạn nối $2$ nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối $2$ nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
0 Trên đoạn MO số điểm dao động cùng pha với B là Bài tập Sóng cơ 4
apple13197 Số điểm dao động trên đoạn BN? Bài tập Sóng cơ 8
boyvodanh97 Số điểm có biên động dao đông cực đại nẳm trên đoạn $CD$ Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top