Va chạm của vật với mặt phẳng là va chạm đàn hồi. Chu kì là?

Bài toán
Con lắc đơn, $l = 1 \ \text{m}, \alpha _{max}$ = 0,1 rad. Đặt 1 mặt phẳng hợp với phương thẳng đứng góc $\beta $ = $0,05\sqrt{2}$ rad, $g = \pi ^{2}=9,85 \ \left( \text{m}/\text{s}^2\right)$. Va chạm của vật với mặt phẳng là va chạm đàn hồi. Chu kì là?
 
Bài toán
Con lắc đơn, $l = 1 m, \alpha _{max}$ = 0,1 rad. Đặt 1 mặt phẳng hợp với phương thẳng đứng góc $\beta $ = $0,05\sqrt{2}$ rad, $g = \pi^{2}=9,85 (m/s^{2})$. Va chạm của vật với mặt phẳng là va chạm đàn hồi. Chu kì là?
$\beta =\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}$
Va chạm là va chạm đàn hồi nên
$\left[ \begin{matrix}
T=\dfrac{T_{0}}{4}=\dfrac{1}{2} \\
T=\dfrac{3T_{0}}{4}=\dfrac{3}{2}
\end{matrix}\right.$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
V Chứng minh dao động của vật sau va chạm là dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm? Bài tập Dao động cơ 3
P Tính chu kỳ dao động của vật (biết va chạm giữa vật và sàn là hoàn toàn đàn hồi) Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Điểm chạm mặt đất của vật nặng cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là? Bài tập Dao động cơ 5
phatthientai Tỉ số biên độ dao động của vật ngay trước và sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Giá trị vận tốc của vật $m_{2}$ trước lúc va chạm với $m_{1}$ là Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Vận tốc của 2 vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ lúc va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Vận tốc trung bình của vật M khi đi từ lần va chạm đầu tiên đến lần va chạm tiếp theo gần giá trị nà Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Tốc độ của vật $m_1$ sau va chạm là: Bài tập Dao động cơ 3
K Biên độ của vật sau khi va chạm là : Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
B Tìm $\beta$ sao cho sau va chạm quĩ đạo của vật là 1 đoạn thẳng và 1 phần cung tròn Bài tập Dao động cơ 2
pipi Sau va chạm vật m có vận tốc bằng 0 vào thời điểm t. Gía trị của t là? Bài tập Dao động cơ 1
adamdj Biên độ của vật sau va chạm đàn hồi Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm biên độ của vật sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Tỉ số biên độ dao động của vật trước và sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Vận tốc của m0 ngay sau khi va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
V Biên độ của m1 sau va chạm Bài tập Dao động cơ 2
N Tốc độ trung bình của con lắc lò xo giữa hai lần va chạm Bài tập Dao động cơ 5
xuongrongnt Biên độ của hệ sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Xác định biên độ của hệ sau va chạm: Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Tìm biên độ dao động của $m_1$ sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 5
D Tốc độ cực đại của m trong quá trình dao động sau va chạm là? Bài tập Dao động cơ 4
sooley Độ nén cực đại của lò xo $K_{2}$và khoảng thời gian ngắn nhất giứa hai lần va chạm liên tiếp của hai Bài tập Dao động cơ 1
K Chu kì của hệ cơ sau khi va chạm Bài tập Dao động cơ 1
triminhdovip137 Biên độ dao động của hệ sau va chạm Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Sau va chạm con lắc đi được bao nhiêu thì đổi chiều chiểu động Bài tập Dao động cơ 0
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 5
O Dao động có va chạm mềm Bài tập Dao động cơ 4
P Hỏi sau khi chạm đinh vât m tiếp tục chuyển động thì có góc lệch cực đại bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi $\mathsf{m_1}$ đổi chiều chiều chuyển động lần đầ Bài tập Dao động cơ 4
Tâm Bình Sau va chạm, vật m dao động với biên độ là? Bài tập Dao động cơ 9
đắc toàn Sau va chạm vật nhỏ dính vào đĩa cân và chúng cùng dao động điều hòa với biên độ là Bài tập Dao động cơ 1
Louis_lawnrence Tính khoảng thời gian từ lần đầu tiên đến lần thứ $2$ hai vật va chạm với nhau Bài tập Dao động cơ 1
B Va chạm mềm với con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 3
091031103 Chu kì con lắc sau va chạm là ? Bài tập Dao động cơ 2
H Để va chạm lần thứ 2 không xảy ra thì tỉ số $\dfrac{m}{M}$ nhận giá trị nào dưới đây? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Quãng đường vật $m_{1}$ đi được trong khoảng $2T$ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
Change Quả cầu chạm đất ở vị trí cách đường thẳng đứng bao xa Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Quãng đường vật nặng đi được sau va chạm đến khi $m_1$ đổi chiều chuyển động là: Bài tập Dao động cơ 1
phaidodaihoc1996 Khoảng cách giữa 2 vật kể từ lúc va chạm đến lúc vật 1 đổi chiểu chuyển động lần đầu tiên là : Bài tập Dao động cơ 3
Z0ombie Quả cầu chạm đất cách VTCB bao xa? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top