[Gameshow] Nối chữ chủ đề Vật Lý

Trong sự sung sướng được vắt chân nằm ườn, ngắm nhìn các em 96 chạy xô hùng hục ôn thi đại học, mình muốn tổ chức 1 gameshow có tên như tiêu đề:

+) Để 96 nhìn lại các nick 95 đã từng vang bóng 1 thời
+) Để 96 giao lưu với nhau :angry:
+) Để 95 tìm lại nhau :beauty:
Sau đây là thể lệ:

1, Luật chơi: Chữ cái đầu tiên của từ tiếp theo là chữ cái cuối cùng của từ trước đó
Ví dụ: Con lắc đơn - Nguyên tử - Urani hoặc Ưng Hoàng Phúc :embarrassed: (Ý là có thể chọn U hoặc Ư - Ư.H.P sai rule nhưng tạm thời chưa nghĩ ra từ nào bắt đầu bằng Ư)


2, Rules:
☻ Từ gồm không quá 5 chữ
☻ Tất cả từ đều phải thuộc chủ đề Vật lý
☻ Có thể sử dụng thuật ngữ tiếng nước ngoài hoặc tên các nguyên tố có trong sách giáo khoa VL
☻ Không trùng từ (mình sẽ hỏi anh Lil Tee cách search từ trong Topic sau)

Từ khởi điểm: Điện tích :big_smile:
 
Last edited:

Quảng cáo

Top