Hộp kín chứa những phần tử nào

Bài toán
Cuộn dây không thuần cảm có $Z_L= 100\sqrt{3} \Omega,r=100\Omega$. Đoạn mạch AB gồm AN chứa cuộn dây. Đoạn MB là hộp đen x. Tại thời điểm $t_1$ thì hiệu điện thế trên AM cực đại,tại thời điểm $t_2=t_1+\dfrac{T}{12}$ thì $u_{MB}$ đạt cực đại, hộp kín x chứa những phần tử nào?
A. L và C
B. R và C
C. R và L
D. L
 
$tan\varphi AM=\sqrt{3}\rightarrow \varphi AM=\dfrac{\pi }{3}$
Ta thấy $U_{AM}$ sớm pha hơn I $\dfrac{\pi }{3}$
Mặt khác ta thấy $U_{MB}$ trễ pha $\dfrac{\pi }{6}$ $U_{AM}$ nên nó sớm pha hơn I 1 góc $\dfrac{\pi }{6}$ nên hộp X chứa L và R. Mình chọn C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
huynhcashin Hộp đen Hộp kín chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin Hộp đen Trong hộp kín chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Hộp kín X Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín là gì? Bài tập Điện xoay chiều 3
L Xác định phần tử trong hộp kín và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin Hộp đen Hộp kín X là Bài tập Điện xoay chiều 1
ThanhBook Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong Tìm các thông số của hộp kín X Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
Luhan Xác định các phần tử trong hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 3
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Hộp đen Phần tử trong hộp X, Y lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng Phong Hộp X chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hộp đen Trong hộp đen gồm Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Hộp đen Từng hộp 1, 2, 3 là gì Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
T Hộp đen Tìm linh kiện hộp đen X Bài tập Điện xoay chiều 5
Sky Fighter Tính công suất đoạn mạch chứa hộp Y ? Bài tập Điện xoay chiều 11
N Hộp đen Trong hộp X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 3
N Hộp đen Giá trị các phần tử trong hai hộp là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Các phần tử trong hộp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 Hộp đen Công suất trên hộp đen là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Sky Fighter Hộp đen Xác định các thành phần trong hộp đen $X,Y,Z,J$ Bài tập Điện xoay chiều 2
•One-HicF Hộp đen Xác định phần tử thuộc hộp X? Bài tập Điện xoay chiều 1
kingkoong Hộp đen Hộp X phải chứa Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
T Hộp đen Tìm các thành phần của hộp đen. Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tức thời Tính công suất của đoạn mạch có hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
mai hoàn Mạch chứa L C Bài tập Điện xoay chiều 0
mai hoàn Mạch chứa L và C1 C2 Bài tập Điện xoay chiều 3
L Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa LC là Bài tập Điện xoay chiều 1
K Cho đoạn mạch điện AB gồm ba đoạn AM,MN,NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ chứa điện trở thuần R, đoạn MN Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
maiceo Biết $U_{cd}=\sqrt{2}U_C $ và $U=U_C$, đoạn mạch này chứa? Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top