Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng

Bài toán
Đoạn mạch xoay chiều gồm 2 hộp kín X,Y mắc nối tiếp. Mỗi hộp X,Y chứa 2 trong các loại sau mắ nối tiếp: cuộn cảm thuần, tụ và điện trở thuần.
- Mắc vào 2 đầu X một hđt một chiều 60V thì dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2A
- Mắc vào 2 đầu mạch 1 hđt xoay chiều có tần số 50 Hz thì dòng điện là 1A,hđt 2 đầu X,Y lệch pha nhau góc $\pi$/2 hiệu dụng bằng nhau và = 60V. Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng
A. $R_{Y}=30; L_{Y}=\dfrac{0,3}{\pi}$
B. $R_{Y}=30\sqrt{3}; C_{Y}=\dfrac{10^{-3}}{3\pi}$
C. $R_{Y}=30;L_{Y}=\dfrac{0,3\sqrt{3}}{\pi}$
D. $R_{Y}=30; C_{Y}=\dfrac{10^{-3}}{3\pi}$
 
Bài toán
Đoạn mạch xoay chiều gồm 2 hộp kín X,Y mắc nối tiếp. Mỗi hộp X,Y chứa 2 trong các loại sau mắ nối tiếp: cuộn cảm thuần, tụ và điện trở thuần.
- Mắc vào 2 đầu X một hđt một chiều 60V thì dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2A
- Mắc vào 2 đầu mạch 1 hđt xoay chiều có tần số 50 Hz thì dòng điện là 1A,hđt 2 đầu X,Y lệch pha nhau góc $\pi$/2 hiệu dụng bằng nhau và = 60V. Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng
A. $R_{Y}$=30V; $L_{Y}$=0,3/$\pi$
B. $R_{Y}$=30$\sqrt{3}$V; $C_{Y}$=$10^{-3}$/3$\pi$
C. $R_{Y}$=30V;$ L_{Y}$=$0,3\sqrt{3}$/$\pi$
D. $R_{Y}$=30V; $C_{Y}$=$10^{-3}$/$3\pi$
Lời giải
$X$ cho dòng điện một chiều đi qua nên không chứa tụ tức là chứa $L,R$ và $R=\dfrac{U}{I}=30(\Omega)$.Từ dữ kiện thứ hai ta có $Z_{RL}=\dfrac{U'}{I'}=60(\Omega) \Rightarrow Z_L=30(\Omega)$
$Y$ và $X$ vuông pha nên $Y$ chứa $R'$ và $C$, dễ dàng xác định $R'=Z_C=30(\Omega)$
 
Lời giải
$X$ cho dòng điện một chiều đi qua nên không chứa tụ tức là chứa $L,R$ và $R=\dfrac{U}{I}=30(\Omega)$.Từ dữ kiện thứ hai ta có $Z_{RL}=\dfrac{U'}{I'}=60(\Omega) \Rightarrow Z_L=30(\Omega)$
$Y$ và $X$ vuông pha nên $Y$ chứa $R'$ và $C$, dễ dàng xác định $R'=Z_C=30(\Omega)$
Cái dòng 1 chiều thì không có $Z_{L}$ sao
 
Last edited:
Lời giải
$X$ cho dòng điện một chiều đi qua nên không chứa tụ tức là chứa $L,R$ và $R=\dfrac{U}{I}=30(\Omega)$.Từ dữ kiện thứ hai ta có $Z_{RL}=\dfrac{U'}{I'}=60(\Omega) \Rightarrow Z_L=30(\Omega)$
$Y$ và $X$ vuông pha nên $Y$ chứa $R'$ và $C$, dễ dàng xác định $R'=Z_C=30(\Omega)$
Ơ sao $Z_L=30(\Omega)$, phải là 30 căn 3 chứ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng Phong Hộp X chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin Hộp đen Hộp kín chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin Hộp đen Trong hộp kín chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
Sky Fighter Tính công suất đoạn mạch chứa hộp Y ? Bài tập Điện xoay chiều 11
N Hộp đen Trong hộp X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 3
kingkoong Hộp đen Hộp X phải chứa Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Hộp kín X Bài tập Điện xoay chiều 1
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
Luhan Xác định các phần tử trong hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 3
please help Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín là gì? Bài tập Điện xoay chiều 3
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Hộp đen Phần tử trong hộp X, Y lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Xác định phần tử trong hộp kín và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin Hộp đen Hộp kín X là Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hộp đen Trong hộp đen gồm Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Hộp đen Từng hộp 1, 2, 3 là gì Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hộp đen Tìm linh kiện hộp đen X Bài tập Điện xoay chiều 5
ThanhBook Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong Tìm các thông số của hộp kín X Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Giá trị các phần tử trong hai hộp là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Các phần tử trong hộp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 Hộp đen Công suất trên hộp đen là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Sky Fighter Hộp đen Xác định các thành phần trong hộp đen $X,Y,Z,J$ Bài tập Điện xoay chiều 2
•One-HicF Hộp đen Xác định phần tử thuộc hộp X? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
T Hộp đen Tìm các thành phần của hộp đen. Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tức thời Tính công suất của đoạn mạch có hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
mai hoàn Mạch chứa L C Bài tập Điện xoay chiều 0
mai hoàn Mạch chứa L và C1 C2 Bài tập Điện xoay chiều 3
L Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa LC là Bài tập Điện xoay chiều 1
K Cho đoạn mạch điện AB gồm ba đoạn AM,MN,NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ chứa điện trở thuần R, đoạn MN Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
maiceo Biết $U_{cd}=\sqrt{2}U_C $ và $U=U_C$, đoạn mạch này chứa? Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top