Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao dộng với biên độ cực đại là

Bài toán
Tại hai điểm A và B cách nhau 12 cm có hai nguôn sóng kết hợp giao động với phương trình $u_{1}=u_{2}=A\cos(40\Pi t)$; tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Xét đoạn thẳng CD= 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB, C cùng bên với A so với đường trung trực chung đó. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao dộng với biên độ cực đại là :
A. $\sqrt{135} cm$
B. $\sqrt{105} cm$
C. $\sqrt{113} cm$
D. $\sqrt{117} cm$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
C và D phải nằm trên 2 đường cực đại thứ 2
$\rightarrow BC-CA=2\lambda =2(cm)\rightarrow BC=CA+2(cm)$
$$p=\dfrac{CA+CA+2+12}{2}=CA+2(cm)$$
AH=AO-OH=6-2=4(cm)
$$
\rightarrow \sqrt{p(p-CA)(p-CB)(p-AB)}=\dfrac{1}{2}AB\sqrt{CA^{2}-AH^{2}}
$$
$$\rightarrow \sqrt{(CA+7)7.5.(CA-5)}=\dfrac{1}{2}12\sqrt{CA^{2}-9}$$
Bình phương 2 vế, thu gọn ta được
$$CA^{2}-70CA+649=0\left\{\begin{matrix}
CA=59 & & \\
CA=11 & &
\end{matrix}\right.$$
Ta thấy: $CA=11;CH=\sqrt{CA^{2}-AH^{2}}=\sqrt{105}$ thoả mãn đáp án :D
capture12.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Gọi I là khoảng cách từ D đến AB nhé
CD có 5 vân cực đại tức là tại C và D là vân cực đại thứ 2
Dễ tính $\lambda=1cm$
$$\left.\begin{matrix}
DB^{2}=DI^{2}+ IB^{2}&\\ DA^{2}=DI^{2} + IA^{2}
&
\end{matrix}\right\}\Rightarrow DB^{2}-DA^{2}=IB^{2} - IA^{2}=48$$
Mặt khác $$DB-DA=2 \lambda=2cm$$
SUy ra DA=11cm DB=13cm. Từ đó tính DI. Chọn B. Hên xui ná :byebye:
 
C và D phải nằm trên 2 đường cực đại thứ 2
$\rightarrow BC-CA=2\lambda =2(cm)\rightarrow BC=CA+2(cm)$
$$p=\dfrac{CA+CA+2+12}{2}=CA+2(cm)$$
AH=AO-OH=6-2=4(cm)
$$
\rightarrow \sqrt{p(p-CA)(p-CB)(p-AB)}=\dfrac{1}{2}AB\sqrt{CA^{2}-AH^{2}}
$$
$$\rightarrow \sqrt{(CA+7)7.5.(CA-5)}=\dfrac{1}{2}12\sqrt{CA^{2}-9}$$
Bình phương 2 vế, thu gọn ta được
$$CA^{2}-70CA+649=0\left\{\begin{matrix}
CA=59 & & \\
CA=11 & &
\end{matrix}\right.$$
Ta thấy: $CA=11;CH=\sqrt{CA^{2}-AH^{2}}=\sqrt{105}$ thoả mãn đáp án :D
View attachment 279
Ai giải tvisch cho mình 1 chút là tại sao C, D bắt buộc phải thuộc vân cực đại thứ 2? Lỡ đâu là vân cự tiweru thì sao? Tại sao C, D thuộc vân cực đại thứ 2 thì kc giữa AB và CD lại max? (thanks!)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
L Khoảng cách lớn nhất mà hai vật có thể đạt được là? Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
C Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại l Bài tập Sóng cơ 1
truongpham97 Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 33
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
huynhcashin Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm a,b Bài tập Sóng cơ 7
inconsolable Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A,B Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách A một khoảng lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách B một khoảng lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Tìm khoảng cách lớn nhất giữa CD và AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên cực đại Bài tập Sóng cơ 3
vat_ly_oi Tại P là một điểm không nghe được cả hai loa phát ra, khoảng cách lớn nhất từ P đến B là: Bài tập Sóng cơ 0
vat_ly_oi Khoảng cách lớn nhất từ P đến B là: Bài tập Sóng cơ 0
Đ Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A, B Bài tập Sóng cơ 7
L Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 5
L Khoảng cách lớn nhất từ $S_{1}$ đến C khi C nằm trên một vân giao thoa cực đại là? Bài tập Sóng cơ 7
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
Đậu Hoàng Anh Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách AB Bài tập Sóng cơ 1
Feel Again Khoảng cách MO là Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Lập công thức xác định khoảng cách từ O đến Mh Bài tập Sóng cơ 1
V Khoảng cách d tại 2 điểm lệch pha nhau 1 góc pi/4 ? Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Khoảng cách MP bằng ? Bài tập Sóng cơ 3
N Khoảng cách BC là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách CM là Bài tập Sóng cơ 2
N Khoảng cách từ M đến S1 là Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách AM là? Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top