Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí x=$2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với biểu thức li độ $x=4\cos(0,5\pi t -\dfrac{\pi }{3} )$ .Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí x=$2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ
A. t=$\dfrac{4}{3}$ s
B. t=5 s
C. t=2 s
D. t=$\dfrac{1}{3}$ s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Thời gian vật qua vị trí $x=2\sqrt{3}$ theo chiều âm
$$t=\dfrac{T}{6}+ \dfrac{T}{12} +T$$
Chọn B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
NhatHau Vật đến vị trí biên dương lần thứ 5 vào thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Vật qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
Del Enter Vật có $a =15\pi m/s^2$ vào thời điểm thứ 2013 là? Bài tập Dao động cơ 3
cuonghp96 Vào thời điểm mà độ lớn vận tốc của hai quả cầu bằng nhau lần thứ nhất thì hai quả cầu cách nhau ? Bài tập Dao động cơ 3
D Xác định khoảng cách giữa các chất điểm vào thời điểm thứ 2016 chúng có tốc độ bằng nhau Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Hai chất điểm cách nhau 5cm vào thời điểm đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 8
N Lực tác dụng vào điểm treo vào thời điểm 0.5(s) là? Bài tập Dao động cơ 3
D Vào thời điểm nào thì vật đi qua vị trí $2\sqrt{3}$ theo chiều âm trục tọa độ? Bài tập Dao động cơ 2
__Black_Cat____! Hai vật gặp nhau lần thứ 2013 vào thời điểm? Bài tập Dao động cơ 33
L Tính từ lúc ban đầu, dòng điện có cường độ bằng không lần thứ năm vào thời điểm: Bài tập Dao động cơ 1
N Độ lớn vận tốc của vật sẽ đạt được cực đại vào thời điểm: Bài tập Dao động cơ 2
pipi Sau va chạm vật m có vận tốc bằng 0 vào thời điểm t. Gía trị của t là? Bài tập Dao động cơ 1
M Trong qua trình dao động, quãng thời gian mà lực đàn hồi do lò xo tác dụng vào vật cùng chiều với lự Bài tập Dao động cơ 1
Vua Độc Dược Quãng thời gian mà lực kéo về và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau là? Bài tập Dao động cơ 1
H Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kì dao động là Bài tập Dao động cơ 3
Spin9x Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều vơi lực hồi phục trong 1 chu kỳ dao động là : Bài tập Dao động cơ 15
ashin_xman Thời gian con lắc chạy sai trong một giờ và chiều dài sợi dây treo vào con lắc lúc đó là: Bài tập Dao động cơ 1
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
minhanhmia Lực đàn hồi của lò xo 2 tác dụng vào vật khi vật có li độ x=1 cm Bài tập Dao động cơ 1
M Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Ngay trước khi cắm vào quả cầu, viên đạn có tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
V Biên độ dao động của 2 vật dính vào nhau Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định khoảng cách nơi bóng đập vào mặt đặt. Bài tập Dao động cơ 0
F Lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào vật lúc t=0,125 s là Bài tập Dao động cơ 9
N Tính lực tác dụng vào B khi m có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 4
T Buộc một đầu lò xo dài vào một điểm cố định, cầm đầu kia của lò xo và truyền cho nó một dao động có Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Lực kéo về cực đại tác dụng vào vật là Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Lò xo tác dụng vào tường là lực nén có độ lớn cực đại. Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Khi đặt con lắc trên vào trong điện đều có $E = 5.106 V/m$ nằm ngang thì vị trí cân bằng mới của vật Bài tập Dao động cơ 1
T Chứng tỏ vật treo vào lò xo sẽ dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 4
đắc toàn Sau va chạm vật nhỏ dính vào đĩa cân và chúng cùng dao động điều hòa với biên độ là Bài tập Dao động cơ 1
Oneyearofhope Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào lò xo trong quá trình dao động. Bài tập Dao động cơ 3
N Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật $m_2$ vận tốc bằng bao nhiêu để khi $m_2$ đến găm chặt vào $m_1$ Bài tập Dao động cơ 1
L@MLAI TUDAU Tính độ lớn hợp lực tác dụng vào m khi nó có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 10
T Cơ năng của hệ khi vật thứ hai rơi và dính vào vật thứ nhất Bài tập Dao động cơ 3
HuyGooner Trong dao động điều hòa , đại lượng phụ thuộc vào điều kiện ban đầu là Bài tập Dao động cơ 10
P Khi vật qua vị trí cân bằng thì lực tác dụng vào vật bằng $(2-\sqrt{3})$ N; ta có $a_0$bằng: Bài tập Dao động cơ 3
Heavenpostman Khi lò xo có độ dài ngắn nhất thì lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào quả nặng có độ lớn bằng ... ? Bài tập Dao động cơ 1
L Lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào vật lúc xuất phát là Bài tập Dao động cơ 6
N Nếu gắn vật khối lượng $m=\sqrt{m_{1}m_{2}}$ vào lò xo trên thì nó dao động với tần số góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
P Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật sau khi vật đã đi quãng đường $s = 3$ cm (kể từ $t = 0$) là Bài tập Dao động cơ 3
hongmieu Con lắc lò xo mà treo vào thang máy? Bài tập Dao động cơ 5
levietnghials Một con lắc đơn có chu kì dao động nhỏ là $T$. Tích điện cho con lắc tới điện tích $q$ và đặt nó vào Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tại $W_d=W_t$ thì một vật rơi thẳng đứng và dính vào vật. Tốc độ của hệ khi qua VTCB là? Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Tại $W_d=W_t$ thì một vật rơi thẳng đứng và dính vào vật. Tốc độ của hệ khi qua VTCB là? Bài tập Dao động cơ 14
T Phương trình dao động của hai vật gắn vào nhau. Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top