Biên độ vật $m_1$ sau va chạm là:

Bài toán:
Con lắc lò xo có độ cứng $k=200 N/m$,$m_1=200g$.Kéo $m_1$ đến vị trí lò xo nén 1 đoạn $\pi$ cm rồi buông nhẹ.Cùng lúc đó ,1 vật khối lượng $m_2=100g$ bay theo phương ngang với vận tốc$v_2=1 m/s$,cách VTCB của $m_1$ 1 khoảng 5cm đến va chạm đàn hồi với $m_1$.Biên độ vật $m_1$ sau va chạm là:
A. $A=\pi/4$ cm
B. $A=\pi/3$cm
C. $A=\pi/5$ cm
D. $A=\pi/2$ cm
 
Bài toán:
Con lắc lò xo có độ cứng $k=200 N/m$,$m_1=200g$.Kéo $m_1$ đến vị trí lò xo nén 1 đoạn $\pi$ cm rồi buông nhẹ.Cùng lúc đó ,1 vật khối lượng $m_2=100g$ bay theo phương ngang với vận tốc$v_2=1 m/s$,cách VTCB của $m_1$ 1 khoảng 5cm đến va chạm đàn hồi với $m_1$.Biên độ vật $m_1$ sau va chạm là:
A.$A=\pi/4$ cm
B.$A=\pi/3$cm
C.$A=\pi/5$ cm

D.$A=\pi/2$ cm
Ta có: $$\omega = 10\pi$$
Kéo $m_1$ đến vị trí lò xo nén 1 đoạn $\pi$ cm rồi buông nhẹ, nên vật $m_1$ dao động với biên độ $A=\pi$
Vật $m_1$ và $m_2$ sẽ va chạm với nhau tại cân bằng nên vật $m_1$ sẽ có vận tốc cực đại $v_1=A\omega=100(cm)\;,m_2$ có vận tốc là $v_2=-100(cm)$(vì nó bay ngược chiều so với $m_1$
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và năng lượng ta giải hệ:
$$\begin{cases}m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'\\m_1v_1^2+m_2v_2^2=m_1v_1'^2+m_2v_2'^2\end{cases}$$
thay số suy ra $$v_1'=-\dfrac{100}{3}=\omega A'\Rightarrow A'=\dfrac{\pi}{3}$$
 
Ta có: $$\omega = 10\pi$$
Kéo $m_1$ đến vị trí lò xo nén 1 đoạn $\pi$ cm rồi buông nhẹ, nên vật $m_1$ dao động với biên độ $A=\pi$
Vật $m_1$ và $m_2$ sẽ va chạm với nhau tại cân bằng nên vật $m_1$ sẽ có vận tốc cực đại $v_1=A\omega=100(cm)\;,m_2$ có vận tốc là $v_2=-100(cm)$(vì nó bay ngược chiều so với $m_1$
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và năng lượng ta giải hệ:
$$\begin{cases}m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'\\m_1v_1^2+m_2v_2^2=m_1v_1'^2+m_2v_2'^2\end{cases}$$
thay số suy ra $$v_1'=-\dfrac{100}{3}=\omega A'\Rightarrow A'=\dfrac{\pi}{3}$$
Tại sao biết 2 vật sẽ va chạm tại VTCB ạ?
 
Tại sao biết 2 vật sẽ va chạm tại VTCB ạ?
À cái này nhận thấy thôi
Anh nhận thấy như sau:
Vật $m_1$ đang hướng về cân bằng. Tính ra $$\dfrac{T}{4}=0,05(s)$$
Và vật $m_2$ cũng đến va chạm với thời gian là $$\Delta t= \dfrac{S}{v}=\dfrac{5}{100}=0,05(s)$$
Như vậy suy ra được chúng va chạm tại cân bằng
:D hơi ảo chỗ đó em thắc mắc là đúng rồi
 
Ta có: $$\omega = 10\pi$$
Kéo $m_1$ đến vị trí lò xo nén 1 đoạn $\pi$ cm rồi buông nhẹ, nên vật $m_1$ dao động với biên độ $A=\pi$
Vật $m_1$ và $m_2$ sẽ va chạm với nhau tại cân bằng nên vật $m_1$ sẽ có vận tốc cực đại $v_1=A\omega=100(cm)\;,m_2$ có vận tốc là $v_2=-100(cm)$(vì nó bay ngược chiều so với $m_1$
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và năng lượng ta giải hệ:
$$\begin{cases}m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'\\m_1v_1^2+m_2v_2^2=m_1v_1'^2+m_2v_2'^2\end{cases}$$
thay số suy ra $$v_1'=-\dfrac{100}{3}=\omega A'\Rightarrow A'=\dfrac{\pi}{3}$$
Cho e hỏi là nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho k gặp tại vtvb thì phải làm thế nào ạ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Dao động của vật có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
V Biên độ dao động của 2 vật dính vào nhau Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
P Biên độ của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 0
K Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Biên độ dao động của vật sau đó: Bài tập Dao động cơ 1
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Để vật m luôn nằm yên trên vật M trong quá trình dao động thì biên độ dao động lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 6
A Vật dao động với biên độ là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Biên độ dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Biên độ dao động của vật nhỏ là? Bài tập Dao động cơ 3
T Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ mới là Bài tập Dao động cơ 4
Hassan_pro Biên độ dao động cực đại của vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Biên độ dao động của vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
G Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Biên độ dao động của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
M Biên độ dao dộng của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động của vật sau đó bằng Bài tập Dao động cơ 1
Uchiha Sasuke98 Biên độ giao động mới của vật là ? Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Biên độ và chu kì dao động của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
I Cho 2 vật dao động điếu hòa cùng tốc độ góc $\omega $ biên độ lần lượt là A1,A2 Bài tập Dao động cơ 9
C Điều kiện biên độ để hai vật dao động như một vật là Bài tập Dao động cơ 1
C Dao động của vật có biên độ là Bài tập Dao động cơ 4
L Biên độ dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 1
A Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
A Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
A Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
Kate Spencer Biên độ dao động của vật bằng? Bài tập Dao động cơ 4
Del Enter Biên độ dao động của vật lúc này là? Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Biên độ dao động của vật nhỏ là? Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm? Bài tập Dao động cơ 3
Z Biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 1
N Tính biên độ dao động của vật sau đó Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top