Xác định vị trí của điện tích

1. Cho $q_1=4.10^{-9}(C) ; q_2= 10^{-9} (C)$. Khoảng cách $q_1,q_2$ là $L= 60cm$. Xác định
a) Vị trí mà tại đó nếu đặt điện tích q thì hợp lúc điện tích tác dụng lên $q$ bằng 0.
b) Xác định ví trí và giá trị q sao cho 3 điện tích cân bằng lực điện.
2. Cho $q_1=-4.10^{-9}(C) ; q_2=10^{-9} (C)$. Khoảng cách $q_1,q_2$ là $L= 60cm$. Xác định
a) Vị trí mà tại đó nếu đặt điện tích q thì hợp lúc điện tích tác dụng lên q=0
b) Xác định ví trí và giá trị q sao cho 3 điện tích cân bằng lực điện.

Ai làm giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập này.
1. Cho q1=4*10^-9(C) . q2= 10^-9 (C). Khoảng cách q1,q2 là L= 60cm.Xác định
a) Vị trí mà tại đó nếu đặt điện tích q thì hợp lúc điện tích tác dụng lên q=0
b) Xác định ví trí và giá trị q sao cho 3 điện tích cân bằng lực điện
2. Cho q1=-4*10^-9(C) . q2=10^-9 (C). Khoảng cách q1,q2 là L= 60cm.Xác định
a) Vị trí mà tại đó nếu đặt điện tích q thì hợp lúc điện tích tác dụng lên q=0
b) Xác định ví trí và giá trị q sao cho 3 điện tích cân bằng lực điện

2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự nhau. Bạn nào có thể làm công thức tổng quát cũng được
Mod : Đàm Trọng An bạn xem lại cách gõ công thức và nội quy post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 lên diễn đàn nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
1.
a)
$F=\dfrac{kqq'}{r^{2}}$
Ta có: $q_{1}=nq_{2}$
suy ra
$F_{1}=F_{2} \leftrightarrow r_{2}=\sqrt{n}r_{1}$
Vậy cần đặt q cách $q_{1}$ một đoạn là
$d_{1}=\dfrac{L}{\sqrt{n}+1}$
b)
$q_{1}$ nằm cân bằng
$\leftrightarrow F_{qq_{1}}=-F_{q_{2}q_{1}}$
$\rightarrow q=-q_{2}.\dfrac{d_{1}^{2}}{L^{2}}$
$=-\dfrac{q_{2}}{(\sqrt{n}+1)^{2}}$

2.
Tương tự nhưng e chú ý là phải xét 2TH, q mang giá trị dương hay là âm.
 
1.
a)
$F=\dfrac{kqq'}{r^{2}}$
Ta có: $q_{1}=nq_{2}$
suy ra
$F_{1}=F_{2} \leftrightarrow r_{2}=\sqrt{n}r_{1}$
Vậy cần đặt q cách $q_{1}$ một đoạn là
$d_{1}=\dfrac{L}{\sqrt{n}+1}$
b)
$q_{1}$ nằm cân bằng
$\leftrightarrow F_{qq_{1}}=-F_{q_{2}q_{1}}$
$\rightarrow q=-q_{2}.\dfrac{d_{1}^{2}}{L^{2}}$
$=-\dfrac{q_{2}}{(\sqrt{n}+1)^{2}}$

2.
Tương tự nhưng e chú ý là phải xét 2TH, q mang giá trị dương hay là âm.
A có thể giải thích rõ hơn được không. Phần b e chưa hiểu lắm
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Viet Duy Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3*10^-6C khi đặt q tại M? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Viet Duy Xác định cường độ dòng điện trường do Q gây ra tại M. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
T Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Geni Nguyễn Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 5
H Xác định các điện tích q1, q2 Bài tập Điện tích - Điện trường 0
T Xác định lực tác dụng của hai điện tích lên điện tích thứ ba Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Hải Quân Xác định điện thông gửi qua mặt phẳng hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng xy? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Hải Quân Xác định vận tốc chuyển động của electron trên quỹ đạo? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
NFS.Poseidon Xác định vận tốc nhỏ nhất của điện tích trong cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
T Xác định lực tác dụng lên điện tích $q_3= 8.10^{-8}$ C đặt tại C nếu CA= CB= 5cm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
M Xác định lực tác dụng lên 1 trong 4 điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Hãy xác định chất điện môi cần đặt vào giữa hai bản tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Xác định cường độ điện trường tại điểm đặt của mỗi điện tích? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Hãy xác định cường độ điện trường tại Bài tập Điện tích - Điện trường 2
D Xác định lực tác dụng lên mỗi điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Cloud_Strife_Han Xác định lực tương tác giữa hai điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Xác định N để tại đó $E_{N}$= 0 biết N cách các đỉnh hữu hạn. Bài tập Điện tích - Điện trường 0
ff610a172 Xác định cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
L Xác định công của ngoại lực cần phải bỏ ra để kéo 2 điện tích trên Bài tập Điện tích - Điện trường 6
C Xác định điểm M thỏa yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán Bài tập Điện tích - Điện trường 1
cuongk46t1 Xác định lực tác dụng lên mỗi điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 1
cuongk46t1 Có 3 quả cầu cùng khối lượng và điện tích. Xác định điện tích. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
cuongk46t1 Xác định độ lớn của lực tương tác điện Bài tập Điện tích - Điện trường 2
P Xác định cường độ điện trường tại M trên trung trực của AB Bài tập Điện tích - Điện trường 4
crazyfish2008 Định h để cường độ điện trường tại M cực đai Bài tập Điện tích - Điện trường 2
A Tũn Lực điện do một vật dẫn tác dụng lên một đơn vị bề mặt Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top