Thắc mắc về đồ thị của vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều

Em có một thắc mắc về đồ thị của vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
Trên đồ thị A, em thấy v giảm => a cũng giảm theo, mà sách giáo khoa lại bảo rằng đó là đồ thị của vận tốc trong chuyển động nhanh dần đều (theo em v giảm thì là chậm dần đều mới đúng chứ)
Trên đồ thị B, em thấy v tăng => a cũng tăng theo, mà sách giáo khoa lại bảo rằng đó là đồ thị của vận tốc trong chuyển động chậm dần đều (theo em v tăng thì là nhanh dần đều mới đúng chứ)
........không biết em có hiểu sai chỗ nào không?..................mong thầy cô và các bạn gỡ rối
 
Em hiểu nhầm một chỗ.Chuyển động nhanh dần đều không nhất thiết là vận tốc dương mà tích số của vận tốc và gia tốc là một số dương thì mới xem là chuyển động nhanh dần đều, còn tích đó âm thì coi là chuyển động chậm dần đều. Ở đồ thị A v và a cùng dấu âm tức là chuyển động nhanh dần, em để ý coi khi thời gian tăng thì vận tốc càng ngày càng âm nhưng giá trị của nó lại tăng, vận tốc mang dấu - là do nó chuyển động ngược chiều dương thôi. CÒn đồ thị B a và v trái dấu nên chuyển động chậm dần, theo thời gian vận tốc nó càng ngày càng giảm và về giá trị O. Lý thuyết này cũng áp dụng cho vật rơi tự do hay dao động điều hòa
 
Last edited:
*-:)*-:)*-:)
Cho em hỏi. Vậy khi nào gia tốc âm, mà khi đó vận tốc lại tăng không ạ? (giống đồ thị A)
Tại vì em thấy gia tốc = (vận tốc sau - vận tốc đầu) / thời gian
Như vậy thì gia tốc mà âm thì vận tốc phải giảm chứ ạ!!! Em thấy đồ thị A hơi nghịch lí ạ
 
Hi vậy là em cũng thắc mắc giống anh lúc học cái này, anh cũng hỏi câu y chang vậy thầy của mình.
Em nói đúng gia tốc âm thì vận tốc giảm, nhưng để ý kĩ là vận tốc giảm chứ không phải tốc độ em à ,vận tốc người ta xét chiều còn tốc độ thì không.
Anh ví dụ cụ thể nhé trên quãng đường đường AB chiều dương từ A đến B. Em xuất phát tại điểm B với gia tốc có độ lớn a vận tốc $v_0$ đi về phía A. Thì sau một thời gian nào đó em đạt vận tốc là $v_1 (v_1>v_2)$ tức là em chuyển động nhanh dần đều đồng ý không?

Nhưng theo chiều dương quy ước ,em đi ngược chiều dương tức là gia tốc và vân tốc tức thời của em đều ngược với chiều dương nên người ta thêm dấu - vào 2 đại lượng đó ám chỉ nó đang đi ngược theo chiều dương vậy thôi. Chứ về bản chất em vẫn đang đi nhanh dần ok. Dấu trừ trong vật lý cho ta biết vật đó chuyển động theo chiều nào chứ không phải có ý nghĩa toán học âm dương. Trong toán -6<-3 nhưng trong lý thì chưa chắc vậy đâu
Để cho dễ em cứ nhớ chuyển động nhanh dần gia tốc và vận tốc cùng chiều tức cùng dấu, chậm dần đều thì gia tốc và vận tốc ngược chiều tức ngược dấu
 
Hi vậy là em cũng thắc mắc giống anh lúc học cái này, anh cũng hỏi câu y chang vậy thầy của mình.
Em nói đúng gia tốc âm thì vận tốc giảm, nhưng để ý kĩ là vận tốc giảm chứ không phải tốc độ em à ,vận tốc người ta xét chiều còn tốc độ thì không.
Anh ví dụ cụ thể nhé trên quãng đường đường AB chiều dương từ A đến B. Em xuất phát tại điểm B với gia tốc có độ lớn a vận tốc $v_0$ đi về phía A. Thì sau một thời gian nào đó em đạt vận tốc là $v_1 \left(v_1>v_2\right)$ tức là em chuyển động nhanh dần đều đồng ý không?

Nhưng theo chiều dương quy ước ,em đi ngược chiều dương tức là gia tốc và vân tốc tức thời của em đều ngược với chiều dương nên người ta thêm dấu - vào 2 đại lượng đó ám chỉ nó đang đi ngược theo chiều dương vậy thôi. Chứ về bản chất em vẫn đang đi nhanh dần ok. Dấu trừ trong vật lý cho ta biết vật đó chuyển động theo chiều nào chứ không phải có ý nghĩa toán học âm dương. Trong toán -6<-3 nhưng trong lý thì chưa chắc vậy đâu
Để cho dễ em cứ nhớ chuyển động nhanh dần gia tốc và vận tốc cùng chiều tức cùng dấu, chậm dần đều thì gia tốc và vận tốc ngược chiều tức ngược dấu
Em tưởng Vận tốc với tốc độ là một chứ ạ
 

Quảng cáo

Top