Khi vận tốc tịnh tiến khối trụ có giá trị là V thì động năng toàn phần của hình trụ là

Bài toán
Một hình trụ đặc có khối lượng m lăn không trượt trên mặt phẳng nằm ngang.Khi vận tốc tịnh tiến khối trụ có giá trị là V thì động năng toàn phần của hình trụ là:
A. $\dfrac{3}{4}mV^{2}$
B. $mV^{2}$
C. $\dfrac{2}{3}mV^{2}$
D. $2mV^{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng Bài tập Dao động cơ 9
M Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
T Vận tốc của m0 ngay sau khi va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Độ lớn vận tốc khi đi được 10 cm Bài tập Dao động cơ 0
Houtaro Sau khi rời tấm ván vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại????? Bài tập Dao động cơ 11
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
T Li độ của vật khi có vận tốc $v_3 = 30 cm/s$ là Bài tập Dao động cơ 3
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
C Tỷ số vận tốc khi chúng gặp nhau là: Bài tập Dao động cơ 5
P Vật đạt vận tốc lớn nhất sau khi đi được quãng đường? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc cực đại của con lắc khi dao động là. Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi vật đi theo chiều âm, vận tốc của vật đạt giá trị 20pi (cm/s) ở những thời điểm là Bài tập Dao động cơ 2
L Khi vật có vận tốc $10\sqrt{10}$ thì gia tốc có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc và gia tốc của vật khi pha dao động của vật có giá trị là $\frac{17\pi }{6}$ rad là: Bài tập Dao động cơ 1
beyondthecloud Khi vận tốc dao động tại P là $\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc tại M là Bài tập Dao động cơ 9
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
Mai Bò Vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 2
Jeremy Nguyễn Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ 2 và con lắc thứ nhất khi chúng gặp nhau: Bài tập Dao động cơ 1
H Sau khi dây tuột,tính góc hợp bởi vecto vận tốc của quả cầu so với phương ngang Bài tập Dao động cơ 3
N Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật $m_2$ vận tốc bằng bao nhiêu để khi $m_2$ đến găm chặt vào $m_1$ Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Vận tốc cực đại của vật m1 khi dao động là Bài tập Dao động cơ 4
D Khi vật dao động qua vị trí có li độ $x=12cm$ thì vận tốc tức thời có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 7
huynhcashin Khi qua vị trí cân bằng vận tốc của vật có độ lớn là: Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Vận tốc trung bình của vật M khi đi từ lần va chạm đầu tiên đến lần va chạm tiếp theo gần giá trị nà Bài tập Dao động cơ 1
T Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa Bài tập Dao động cơ 4
T Khi vật đi theo chiều âm ,vận tốc vật đạt giá trị $20\pi $ (cm/s) ở những thời điểm là Bài tập Dao động cơ 8
T Vận tốc của vật khi có li độ x=3 cm Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Vận tốc dài của con lắc khi qua VTCB là: Bài tập Dao động cơ 2
S Tìm vận tốc sau khi vật đi được quãng đường 74,5 cm là ? Bài tập Dao động cơ 3
sooley Tính khoảng cách giữa hai vật khi $m_{1}$ đổi chiều vận tốc lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 3
daodongco Khi đó vận tốc của chất điểm thứ 2 là? Bài tập Dao động cơ 4
ShiroPin Khi vật qua vị trí li độ góc $\dfrac{\alpha_o}{3}$ thì độ lớn vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 3
H Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tằn số góc là Bài tập Dao động cơ 5
P Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng Bài tập Dao động cơ 7
N Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ hai và con lắc thứ nhất khi chúng gặp nhau bằng Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Khi tham gia đồng thời hai dao động, vật có vận tốc? Bài tập Dao động cơ 3
H Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tần số góc là Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm thời gian ngắn nhất kể từ khi truyền cho vật A vận tốc đến lúc vật B chuyển động. Bài tập Dao động cơ 3
H Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ hai và con lắc thứ nhất khi chúng gặp nhau bằng: Bài tập Dao động cơ 4
Spin9x Vận tốc cực đại $m_1$ khi dao động là : Bài tập Dao động cơ 1
N Độ lớn vận tốc khi vật qua vị trí lò xo không bị biến dạng là Bài tập Dao động cơ 1
H Hãy tìm tốc độ lớn nhất của vật sau khi truyền vận tốc Bài tập Dao động cơ 0
M Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi Bài tập Dao động cơ 1
ashin_xman Gốc thời gian khi $m_{1}$ có gia tốc $a=-10\sqrt{2}(m/s^{2})$ và vận tốc chuyển động về gốc tọa độ Bài tập Dao động cơ 0
H Tính độ lớn vận tốc khi vật đi được $10cm$ trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top