Vật dừng lại ở vị trí cách VTCB bao nhiêu?

Độ giảm biên độ trong 1 chu ki $\Delta A=\dfrac{4\mu mg}{K}=0,12\left(cm\right)$; số chu kì vật thực hiện được $nT=\dfrac{A}{\Delta A}=8T+\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12}$; Vị trí cân bằng động $\left | x \right |=\dfrac{\mu mg}{k}=0,03\left(cm\right)$; nghĩa là sau (8+1/4) chu kì dao động; vật sẽ dừng lại ở 1 vị trí nào đó trong khoảng -0,03(cm) đến 0,03(cm); sau (8+1/4) chu kì; biên độ dao động của vật là:A=1-8,25.0, 12=0,01(cm); sau (8+1/4)T vật đang ở vị trí cân bằng động O' $\Rightarrow$ vật sẽ dừng lại ở vị trí cách vị trí O' 0,01 (cm)$\Rightarrow$ cách O 0,02(cm)
 

Attachments

Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Con lắc lò xo nằm ngang có k=500N/m, m=50g.Hệ số ma sát=0,3. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn 1cm rồi thả nhẹ.Vật dừng lại ở vị trí cách VTCB bao nhiêu?
A. 0,03 cm
B. 0,3 cm
C. 0,02 cm
D. 0,2 cm
Số nửa dao động: $$N=17$$
Vị trí dừng: $d_N=\left(-1\right)^{N-1} \left(A_0-\dfrac{2NF_{ms}}{k} \right)=-0,02\, cm$
Vậy vị trí dừng (điểm N) thuộc tia đối tia OA, cách O một khoảng $0,02\, cm$
Đáp án C.
 
Độ giảm biên độ trong 1 chu ki $\Delta A=\dfrac{4\mu mg}{K}=0,12(cm)$; số chu kì vật thực hiện được $nT=\dfrac{A}{\Delta A}=8T+\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12}$; Vị trí cân bằng động $\left | x \right |=\dfrac{\mu mg}{k}=0,03(cm)$; nghĩa là sau (8+1/4) chu kì dao động; vật sẽ dừng lại ở 1 vị trí nào đó trong khoảng -0,03(cm) đến 0,03(cm); sau (8+1/4) chu kì; biên độ dao động của vật là:A=1-8,25.0,12=0,01(cm); sau (8+1/4)T vật đang ở vị trí cân bằng động O' => vật sẽ dừng lại ở vị trí cách vị trí O' 0,01 (cm)=> cách O 0,02(cm)
Bạn xem lại giúp mình.Sao lại k tính $\dfrac{T}{12}$?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Các bạn làm kĩ hơn một chút giúp mình được không? Tại sao có vị trí cân bằng động thì đi từ biên đến vị trí cân bằng động chính bằng $\dfrac{T}{4}$ nhỉ? Với lại tại sao lại không tính phần $\dfrac{T}{12}$ còn dư ra nữa, các bạn giúp mình với :too_sad:
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Vật dừng lại cách vtcb bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
V Tính thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu trượt đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
X Vật dao động tắt dần và dừng lại tại vị trí cách vị trí căn bằng đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
minhlamdc Tính khoảng cách từ O đến vị trí vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Quãng đường vật chuyển động cho tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
A Tốc độ trung bình của hệ vật kể từ lúc vật ở M đến khi hệ vật dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
T Thời gian kể từ khi thả vật đến khi vật $m_{2}$ dừng lại hẳn bằng Bài tập Dao động cơ 1
A Thời gian từ khi thả đến khi vật $m_{2}$ dừng lại là Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Hỏi vật trượt được đoạn bao nhiêu thì dừng lại? Bài tập Dao động cơ 1
Kirito Vật dừng lại sau khoảng thời gian xấp xỉ là? Bài tập Dao động cơ 9
Đinh Phúc Khi vật dừng lại thì vật bị lò xo Bài tập Dao động cơ 3
A Tũn Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
haninso Thời gian và quãng đường vật chuyển động từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
T Vật dừng lại ở vị trí cách VTCB bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
N Từ lúc thả đến lúc dừng lại vật đi được quãng đường bằng: Bài tập Dao động cơ 5
hang49 Quãng đường vật di chuyển đến khi dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 5
T Lúc vật dừng lại thì lò xo Bài tập Dao động cơ 1
nguyenvanthuy21071995 Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 6
thanh thương Thời gian từ khi thả vật đến khi vật m2 dừng lại Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Vật sẽ đi qua E mấy lần nữa cho đến khi dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Tổng công thực hiện được của lực ma sát là bao nhiêu khi vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
raudiep Thời gian từ khi thả đến khi vật dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
H Tổng quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là ? Bài tập Dao động cơ 9
hoangmac Tính quãng đường vật đi được đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 20
D Tìm vị trí vật $m$ dừng lại và quãng đường vật đi được từ lúc thả cho đến lúc ngừng. Bài tập Dao động cơ 5
cuongk46t1 Tìm quãng đưởng tổng cộng mà vật đi được tới lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 1
superstar Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 21
N Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
H Từ lúc thả đến lúc dừng lại vật đi được quãng đường là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 5
S Từ lúc thả đến lúc dừng lại, vật đi được quãng đường là? Bài tập Dao động cơ 7
S Thời gian từ khi thả đến khi vật $m_{2}$ dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
sooley Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến lúc nó dừng lại là Bài tập Dao động cơ 3
N Vật nhỏ dừng lại ở cách vị trí ban đầu Bài tập Dao động cơ 4
N Tính thời gian từ khi thả đến khi vật $m_2$ dừng lại Bài tập Dao động cơ 8
H Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt cho đến khi vật dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 6
H Thời gian từ khi thả đến khi vật ${m}_{2}$ dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 2
__Black_Cat____! Vật m dừng lại ở vị trí cách vị trí ban đầu Bài tập Dao động cơ 8
Demonhk Thời gian từ khi thả đến khi vật $m_2$ dừng lại là Bài tập Dao động cơ 6
H Vật nhỏ dừng lại tại vị trí cách $O$ bằng bao nhiêu trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 3
levietnghials Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 12
dhdhn Tốc độ trung bình của vật từ khi ngắt đệm từ trường đến khi dừng hẳn? Bài tập Dao động cơ 2
Đinh Phúc Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ khi thả vật đến khi nó dừng hẳn bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tìm quãng đường vật đi được cho tới khi dừng hẳn? Bài tập Dao động cơ 3
A Vật nhỏ của con lắc sẽ dừng tại vị trí Bài tập Dao động cơ 11
H Vật nhỏ có thể dừng tại vị trí nào? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Số lần vật qua VTCB đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 1
adamdj Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng Bài tập Dao động cơ 9
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top