Hộp đen Tìm linh kiện hộp đen X

Bài toán
Mạch điện xoay chiều MN gồm có cuộn cảm có trở, hộp X, cuộn cảm thuần mắc theo thứ tự, A là điểm giữa cuộn cảm có trở và hộp X, B là điểm giữa hộp X và cuộn cảm thuần. Trong hộp X có 2 linh kiện khác loại (R,L,C). Các giá trị tức thời $u_{MN}=3u_{MA}=1,5u_{AN}$. $Z_{L_1}=15\sqrt{3}$ Ôm. Đoạn mạch AB có điện áp vuông pha hai đầu mạch. X chứa gì, giá trị của nó, biết trở của cuộn cảm MA là R=15 Ôm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Mạch điện xoay chiều MN gồm có cuộn cảm có trở, hộp X, cuộn cảm thuần mắc theo thứ tự, A là điểm giữa cuộn cảm có trở và hộp X, B là điểm giữa hộp X và cuộn cảm thuần. Trong hộp X có 2 linh kiện khác loại (R,L,C). Các giá trị tức thời $u_{MN}=3u_{MA}=1,5u_{AN}$. $Z_{L_1}=15\sqrt{3}$ Ôm. Đoạn mạch AB có điện áp vuông pha hai đầu mạch. X chứa gì, giá trị của nó, biết trở của cuộn cảm MA là R=15 Ôm
Ta có:
$U_{AN}=2U_{MA}$
=>$U_{MA}+U_{AN}=U_{MN}$
=>M,A,N thẳng hàng
Lại có $U_{AB}$ vuông pha $U_{MN}$ ,đồng thời BN chỉ có cuộn cảm
=>giản đồ véctơ
=>AB gồm R và C
$Z_{AN}=2Z_{MA}$
=>$R_{X}=2R=30$
$Z_{C}=R_{X}.tan30=10\sqrt{3}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
À ,em phải biểu diễn trên hình thì MA gồm MK là R và KA là L_1 ,còn AN thì từ A em kẻ AH vuông góc với BN thì đoạn AH chính là $R_{X}$ ,còn HB là $Z_{C}$ .Thì bây giờ e sẽ thấy 2 tam giác MKA và AHN đồng dạng với nhau. A không có máy tính nên không thể vẽ hình lên đây được,nếu không đã đỡ phải nói dài dòng thế kia. Em thông cảm. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
À ,em phải biểu diễn trên hình thì MA gồm MK là R và KA là L_1 ,còn AN thì từ A em kẻ AH vuông góc với BN thì đoạn AH chính là $R_{X}$ ,còn HB là $Z_{C}$ .Thì bây giờ e sẽ thấy 2 tam giác MKA và AHN đồng dạng với nhau. A không có máy tính nên không thể vẽ hình lên đây được,nếu không đã đỡ phải nói dài dòng thế kia. Em thông cảm. :D
Sao lại có tan 30 độ hả a
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm $R;r;Z_l;Z_c$ Bài tập Điện xoay chiều 3
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
quan trang Tìm giá trị L Bài tập Điện xoay chiều 3
VAN SI LUC Tìm giá trị nhỏ nhất của $U_{R}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Tìm R,C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
please help f biến thiên Tìm $f_{1}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 7
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm biên độ của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 10
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Truyền tải điện Tìm điện năng hao phí trên đường dây tải trong 5 giờ Bài tập Điện xoay chiều 1
thoheo Tìm nhận xét đúng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị cực đại đó? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
Invisible Tìm $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty MPĐ Tìm $U_{RL}$ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 4
E Tìm số chỉ của vôn kế Bài tập Điện xoay chiều 0
H Tìm hệ số công suất toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Tìm $cos\varphi _{d}$ Bài tập Điện xoay chiều 10
L f biến thiên Tìm $\mathsf{L, C, f_1}.$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top