Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng li độ

Bài toán: Có 2 vật dao động điều hòa cùng biên độ $A$, với tần số $3Hz$ và $6Hz$. Lúc đầu 2 vật cùng xuất phát từ vị trí có li độ $\dfrac{A}{2}$ theo chiều dương. Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng 1 li độ là:
A. $\dfrac{1}{18}s$
B. $\dfrac{1}{26}s$
C. $\dfrac{1}{27}s$
D. $\dfrac{1}{4}s$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
hokiuthui200 đã viết:
Bài toán: Có 2 vật dao động điều hòa cùng biên độ $A$, với tần số $3Hz$ và $6Hz$. Lúc đầu 2 vật cùng xuất phát từ vị trí có li độ $\dfrac{A}{2}$ theo chiều dương. Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng 1 li độ là:
A.$\dfrac{1}{18}s$

B.$\dfrac{1}{26}s$

C.$\dfrac{1}{27}s$

D.$\dfrac{1}{4}s$

Bài này mình ra đáp án C


Bài làm:
Vẽ đường tròn.
Trước tiên ta gia cát dự : thời gian ngắn nhất 2 vật có cùng li độ ,là lúc Vật 1 ($f=3Hz$) đang ở góc phần tư thứ IV.
Và vật 2 ($f=6Hz$) đang ở góc phần tư thứ I.

Giả sử rằng từ khi bắt đầu dao động tới khi thỏa mãn điều kiện trên Vật 1 quyét được góc $\alpha $ thì vật 2 quyét được góc $2.\alpha $.

Dựa và đường tròn ta lập được PT với $\alpha $ là $\alpha +30^0+\dfrac{\alpha }{2}=90^0 \Leftrightarrow \alpha =40^0$

Suy ra $t=\dfrac{1}{{f}_{1}}.\dfrac{40}{360}=\dfrac{1}{27} (s)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán: Có 2 vật dao động điều hòa cùng biên độ $A$, với tần số $3Hz$ và $6Hz$. Lúc đầu 2 vật cùng xuất phát từ vị trí có li độ $\dfrac{A}{2}$ theo chiều dương. Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng 1 li độ là:
A. $\dfrac{1}{18}s$
B. $\dfrac{1}{26}s$
C. $\dfrac{1}{27}s$
D. $\dfrac{1}{4}s$
Bịa PT chuyển động của 2 thằng:
$$x_1=\cos \left(6 \pi t-\dfrac{\pi }{3}\right) \\
x_2=\cos \left(12 \pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)$$
Giờ thì CALC trên CASIO, lấy hiệu $H=x_1-x_2$
A. H=0,5
B. H=0,0285
C. H=0
D. H=-0,366
________________
Suy ra C. là đáp án đẹp nhất
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
SunShine 98 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời gian cần tìm là? Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
D Tìm khoảng thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 8
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
LeLinh Tìm khoảng thời gian gặp nhau giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp Bài tập Dao động cơ 10
T Tìm tỉ số của thế năng và động năng sau một khoảng thời gian Bài tập Dao động cơ 9
V Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vật dao dộng điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
GS.Xoăn Tìm khoảng cách cực đại giữa hai vật Bài tập Dao động cơ 1
thoheo Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 2
N Tìm khoảng cách giữa 2 vật A và B Bài tập Dao động cơ 5
D Tìm khoảng cách xa nhất của hai vật Bài tập Dao động cơ 8
thanh thương Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần thứ nhất Bài tập Dao động cơ 2
N Tìm khoảng cách 2 vật khi lò xo giãn nhiều nhất. Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm khoảng cách giữa hai vật sau $\frac{5}{\pi}(s)$ từ lúc bắt đầu va chạm là ??? Bài tập Dao động cơ 8
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top