Quan hệ giữa các điện tích giữa các đỉnh của hình vuông

Bài toán
Ba điện tích $q_1,q_2,q_3$ đặt trong không khí lần lượt tại 3 đỉnh A,B,C của hình vuông ABCD . Biết véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại D có giá là cạnh CD. Quan hệ giữa 3 điện tích trên là thế nào?
 
Bài toán
Ba điện tích $q_1,q_2,q_3$ đặt trong không khí lần lượt tại 3 đỉnh A,B,C của hình vuông ABCD . Biết véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại D có giá là cạnh CD. Quan hệ giữa 3 điện tích trên là thế nào?
Do vector cường độ điện trường tại D có giá trùng với CD nên ta chỉ có một khả năng duy nhất
$ \overrightarrow{E_{AB}}=\overrightarrow{E_{1}}+\overrightarrow{E_{2}} $ có giá trùng với CD
Từ đó ta có $ q_{1} $ và $ q_{2}$ ngược dấu
$$E_{2}=E_{1}\sqrt{2}\Rightarrow \dfrac{kq_{2}}{2a^{2}}=\sqrt{2}\dfrac{kq_{1}}{a^{2}}\Leftrightarrow q_{2}=2\sqrt{2}q_{1}$$
Còn $q_{3}$ thì thế nào cũng được miễn là $ E_{3}\not\equiv E_{AB}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Tìm mối quan hệ của Q và t (t là thời gian chuyển động ) Bài tập Điện tích - Điện trường 13
Dragon Tính thế năng của hệ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
K Năng lượng của hệ thay đổi? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
V Mối liên hệ giữa điện trường tại M, N, P là? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
H Bài toán về hệ 3 quả cầu mang điện Bài tập Điện tích - Điện trường 1
zopping88 Tìm vận tốc của các bản tụ tại thời điểm khoảng cách giữa chúng giảm đi 1 nửa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
N Hiệu điện thế giữa 2 cực Bài tập Điện tích - Điện trường 0
ngoclinh_2510 Khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F Bài tập Điện tích - Điện trường 1
T Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
bo tro vat ly Tỉ số giữa véctơ cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 3
Đ Độ lệch so với phương ban đầu của electron khi đi vào giữa hai bản kim loại? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Tính diện tích của tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ và điện dung giống tụ điện cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
P Hãy xác định chất điện môi cần đặt vào giữa hai bản tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Cloud_Strife_Han Xác định lực tương tác giữa hai điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 0

Quảng cáo

Top