Vấn đề trình bày Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết của các thành viên mới

Thời điểm này, diễn đàn có khá nhiều các thành viên mới vào mà đa phần là các mem 96, qua theo dõi các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết tôi thấy nhiều thành viên vi phạm nội quy của diễn đàn về việc trình bày Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết và trả lời Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết. Yêu cầu các mem mới đọc kỹ nội quy của diễn đàn trước khi tham gia thảo luận, viết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.Diễn đàn ta là một diễn đàn quy củ, có quy định rõ ràng, nếu các thành viên cố tình vi phạm thì AD, MOD buộc phải ban các bạn. Mong các bạn chú ý để tránh bị ban và cũng là để giữ cho diễn đàn được quy củ, đẹp mắt, tiện theo dõi!!
Dưới đây tôi xin trích lại quy định về việc trình bày Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết và trả lời. Các bạn đọc thêm tại http://vatliphothong.vn/t/30/#post-55

Thứ tư: Về việc trình bày một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết:
Bài viết phải được trình bày theo mẫu sau (có được bằng cách ấn nút
trên khung soạn thảo)
Bài toán

A.
B.
C.
D.
Chú ý:

Mã:
[B][COLOR=blue]Bài toán[/COLOR][/B]
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
[B][COLOR=blue]A.[/COLOR][/B] Đáp án A viết ở đây
[B][COLOR=blue]B.[/COLOR][/B] Đáp án B viết ở đây
[B][COLOR=blue]C.[/COLOR][/B] Đáp án C viết ở đây
[B][COLOR=blue]D.[/COLOR][/B] Đáp án D viết ở đây


Thứ năm: Về việc trả lời Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết:
- Phải có trích dẫn đàng hoàng và tất nhiên phải gõ LATEX cho công thức.
- Làm 1 cách tường minh cho đến đáp số. Tránh tình trạng làm tắt khiến người đọc vô cùng khó hiểu.
Thinh Lee thoheo Tungthanhphan thutrang
 

Quảng cáo

Top