Nhật kí thành viên vatliphothong.vn

Toàn gặp vấn đề với giáo viên :))
Mình bật giáo viên dạy toán, thế mà cô vẫn đưa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập mình làm-có lỗi quá :((
 
kiemro721119 đã viết:
Toàn gặp vấn đề với giáo viên :smile:)
Mình bật giáo viên dạy toán, thế mà cô vẫn đưa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập mình làm-có lỗi quá :sad:(
He bật thế nào chứ bật Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm của cô thì không sao chứ bật cãi lí về ý thức thì đi viện đấy. :)
 
Đời tôi nếu như thế này :$$\begin{cases}\begin{cases}yêu\\
hoc\\
sông\\
ăn \\
...\end{cases} \simeq thua\\
\sum_{1}^{n}\begin{pmatrix}
c/sông
\end{pmatrix} \simeq chan\end{cases}\Rightarrow \boxed {DIE}$$
Lối đi nào nữa nhỉ????
 
lvcat đã viết:
Sao trường cậu khó khăn thế nhỉ, ở lớp cô dạy Văn khá khó tính mà còn ra luật : phần tiếng việt và làm văn không cần soạn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, trong giờ học thì chỉ cần học mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 văn bản ôn tốt nghiệp + làm văn, còn lại lấy môn khác ra làm :) .
Kết nhất câu của cô : khi soạn mấy văn bạn các em chịu khó..... đọc qua rồi hãy soạn :) .
Ôi giáo viên chỗ tớ mà được thế thì quả là học sinh có phúc đức 3 đời .


Ráng mà lay lất qua ngày với mấy môn này. Riết rồi mình chỉ ôn cho Đại học được từ 18h->24h mỗi ngày, buồn ghê .


Mai kiểm tra Sử, hức hức 5 tờ A4 2 mặt phải ráng nuốt :)
 
Rank của diễn đàn mấy hôm nay đang giảm nhẹ. Trong quá trình theo dõi em nhận thấy rank này dựa trên số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết/ngày thì đúng hơn (có thể là số lượt xem nữa)
Các mem đặc biệt là mods , smods sôi nổi lên nữa đi nào, sắp ra đề lần 2 rồi đấy ;)
 
Lil.Tee đã viết:
kiemro721119 đã viết:
Lil.Tee đã viết:
Là thứ hạng đó em ^^! Em nhìn ở bảng thông báo của forum mình, cái "Traffic Rank in VN" đó :grin:
Mới đầu năm học mà em đã thấy "nan" quá rồi, không biết sau này sao nữa :sad:
Khi nào học hết chương trình, đến lúc ôn thấy chán ngay ấy mà em :grin:
Hix, sắp tới là nghe xả nặng. Hôm nay còn tí nữa đánh nhau chứ :((
 
Lil.Tee đã viết:
Ủa sao thế em?
Nay thi toán, mấy thằng cứ hỏi, làm em tính sai mất Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hàm số, rồi nó còn cứ gọi, không cho làm nốt Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nếu mà giám thị dễ tính là em chép cho nó vài Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nhưng cô này dạy toán, ghét em vì mấy lần học đội tuyển toàn bật bà ý, nên cứ ngồi làm.
Lúc nghỉ giữa giờ chúng nó gọi em ra chửi, dính mấy hit của nó, mấy thằng bạn em mới gọi mấy thằng bạn thổ địa ra, tí nữa là đánh nhau to. Kể cũng ức thật, nhưng mình học nên cố nhịn. :)
 
kiemro721119 đã viết:
Nay thi toán, mấy thằng cứ hỏi, làm em tính sai mất Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hàm số, rồi nó còn cứ gọi, không cho làm nốt Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nếu mà giám thị dễ tính là em chép cho nó vài Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nhưng cô này dạy toán, ghét em vì mấy lần học đội tuyển toàn bật bà ý, nên cứ ngồi làm.
Lúc nghỉ giữa giờ chúng nó gọi em ra chửi, dính mấy hit của nó, mấy thằng bạn em mới gọi mấy thằng bạn thổ địa ra, tí nữa là đánh nhau to. Kể cũng ức thật, nhưng mình học nên cố nhịn. :)
Ủa hàm số? Thi thử đại học hay là thi gì thế cậu :)
 
dtdt95 đã viết:
kiemro721119 đã viết:
Nay thi toán, mấy thằng cứ hỏi, làm em tính sai mất Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hàm số, rồi nó còn cứ gọi, không cho làm nốt Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nếu mà giám thị dễ tính là em chép cho nó vài Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nhưng cô này dạy toán, ghét em vì mấy lần học đội tuyển toàn bật bà ý, nên cứ ngồi làm.
Lúc nghỉ giữa giờ chúng nó gọi em ra chửi, dính mấy hit của nó, mấy thằng bạn em mới gọi mấy thằng bạn thổ địa ra, tí nữa là đánh nhau to. Kể cũng ức thật, nhưng mình học nên cố nhịn. :)
Ủa hàm số? Thi thử đại học hay là thi gì thế cậu :)
Khảo sát chất lượng đầu năm mà cậu ;)
 
kiemro721119 đã viết:
Lil.Tee đã viết:
Ủa sao thế em?
Nay thi toán, mấy thằng cứ hỏi, làm em tính sai mất Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hàm số, rồi nó còn cứ gọi, không cho làm nốt Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nếu mà giám thị dễ tính là em chép cho nó vài Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nhưng cô này dạy toán, ghét em vì mấy lần học đội tuyển toàn bật bà ý, nên cứ ngồi làm.
Lúc nghỉ giữa giờ chúng nó gọi em ra chửi, dính mấy hit của nó, mấy thằng bạn em mới gọi mấy thằng bạn thổ địa ra, tí nữa là đánh nhau to. Kể cũng ức thật, nhưng mình học nên cố nhịn. :)
Haizz, kể ra mấy thằng ngu như thế em đừng chấp làm gì. Không hỏi được rồi giang hồ mới sợ chứ :)). Rồi xem sau này chúng nó như thế nào, bốc vác là cái chắc :))
 
Lil.Tee đã viết:
kiemro721119 đã viết:
Lil.Tee đã viết:
Ủa sao thế em?
Nay thi toán, mấy thằng cứ hỏi, làm em tính sai mất Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hàm số, rồi nó còn cứ gọi, không cho làm nốt Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nếu mà giám thị dễ tính là em chép cho nó vài Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nhưng cô này dạy toán, ghét em vì mấy lần học đội tuyển toàn bật bà ý, nên cứ ngồi làm.
Lúc nghỉ giữa giờ chúng nó gọi em ra chửi, dính mấy hit của nó, mấy thằng bạn em mới gọi mấy thằng bạn thổ địa ra, tí nữa là đánh nhau to. Kể cũng ức thật, nhưng mình học nên cố nhịn. :)
Haizz, kể ra mấy thằng ngu như thế em đừng chấp làm gì. Không hỏi được rồi giang hồ mới sợ chứ :smile:). Rồi xem sau này chúng nó như thế nào, bốc vác là cái chắc :smile:)
Chuẩn, nay mai em đi ô tô về vác dao ra mà chém =))
:)
 
kiemro721119 đã viết:
Lil.Tee đã viết:
kiemro721119 đã viết:
Nay thi toán, mấy thằng cứ hỏi, làm em tính sai mất Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hàm số, rồi nó còn cứ gọi, không cho làm nốt Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nếu mà giám thị dễ tính là em chép cho nó vài Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nhưng cô này dạy toán, ghét em vì mấy lần học đội tuyển toàn bật bà ý, nên cứ ngồi làm.
Lúc nghỉ giữa giờ chúng nó gọi em ra chửi, dính mấy hit của nó, mấy thằng bạn em mới gọi mấy thằng bạn thổ địa ra, tí nữa là đánh nhau to. Kể cũng ức thật, nhưng mình học nên cố nhịn. :)
Haizz, kể ra mấy thằng ngu như thế em đừng chấp làm gì. Không hỏi được rồi giang hồ mới sợ chứ :smile:). Rồi xem sau này chúng nó như thế nào, bốc vác là cái chắc :smile:)
Chuẩn, nay mai em đi ô tô về vác dao ra mà chém =))
:)
Chuẩn. Mấy thằng đầu trâu mặt ngựa đó thì chấp làm gì. Như mình đây này ở trong lớp có mấy thằng troll nên không ai dám động đến lớp mình nên mình chả phải sợ bố thằng nào.
Dạo này đi học chính thức+Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập toán, lí, hóa, sinh, BT ôn thi HSG nữa chứ. Không lên diễn diễn đàn đc.
@Lil. Tee: Khi ra chơi em lấy máy lên diễn đàn, em thấy điện thoại chỉ xem chứ không trả lời được anh ạ!!!!!!!
:)
Anh có cách nào đánh trả lời bằng điện thoại thì bày cho em với
 

Quảng cáo

Top