Xác định hiệu điện thế trên các tụ điện khi dòng trong mạch lại bằng 0.

Bài toán
Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm và hai tụ điện giống nhau. Ban đầu chỉ có một tụ nối với cuộn dây và trong mạch đang có dao động điện tự do. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 thì hiệu điện thế trên tụ điện C_1 bằng Uo. Khi cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại, người ta dùng khóa K để làm cho hai tụ mắc song song. Xác định hiệu điện thế trên các tụ điện khi dòng trong mạch lại bằng 0.
A. $\dfrac{U_o}{2}$
B. $\dfrac{U_o}{2\sqrt{2}}$
C. $\dfrac{U_o}{\sqrt{2}}$
D. $U_o\sqrt{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm và hai tụ điện giống nhau. Ban đầu chỉ có một tụ nối với cuộn dây và trong mạch đang có dao động điện tự do. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 thì hiệu điện thế trên tụ điện C_1 bằng Uo. Khi cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại, người ta dùng khóa K để làm cho hai tụ mắc song song. Xác định hiệu điện thế trên các tụ điện khi dòng trong mạch lại bằng 0.
A. $\dfrac{U_o}{2}$
B. $\dfrac{U_o}{2\sqrt{2}}$
C. $\dfrac{U_o}{\sqrt{2}}$
D. $U_o\sqrt{2}$
Lời giải:
$$\dfrac{1}{2}CU_o^2=\dfrac{1}{2}2CU_o^{'2} \Leftrightarrow U_o'=\dfrac{U_o}{\sqrt{2}}$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Xác định số lần vật đi qua vị trí x trong khoảng thời gian t Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đường thẳng ${S_1}{S_ 2}$ đến vị trí cân bằng của điểm dao động với Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
tabaothang97 Xác định Δd/d Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
B Xác định độ lớn cường độ dòng điện tại thời điểm điện áp 2 bản tụ C1 bằng không. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
GS.Xoăn Xác định độ lớn cường độ lớn cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
boyvodanh97 Xác định giá trị của $R$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
thoheo Xác định thời gian ngắn nhất Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Huy Nguyễn Xác định tần số của âm thanh được sóng mang đi Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
hoainiem_2007 So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển cỡ bao nhiêu hải lý xác định x? Bài tập Dao động và sóng điện từ 22
Hoàng Phong Xác định công thức của $\lambda $ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Kiii Xác định tần số dao động của mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Xác định Co và L? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
To_Be_The_Best Xác định bước sóng mà mạch có thể bắt được lúc này Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Xác định pha trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán về tụ phóng và nạp điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
tkvatliphothong Xác định thời gian ngắn nhất Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
H Xác định C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
J Bài tập mạch dao động xác định U khi tụ bị thủng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NhatHau Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Hiệu ứng Doppler. Vận tốc của ô tô khi tham gia giao thông là bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện $C_{2}$ khi đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Nguyễn Quốc Hưng Hời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ $C_1$ và $C_2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
21653781 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
HaBang Giá trị của hiệu điện thế ban đầu U của tụ C1 bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
hunghg0 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ ở thời điểm cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
datanhlg Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có độ lớn? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
D Hiệu điện thế cực đại hai bản mỗi tụ điện khi K đóng là Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
D Hiệu điện thế cực đại giữa 2 đầu của mỗi tụ sau khi khóa K đóng là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
P Khi ăng-ten của máy thu ở độ cao nào thì tín hiệu thu được là mạnh nhất? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
T Thời gian ngắn nhất để máy nhận lại được tín hiệu từ vệ tinh Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
JDieen XNguyeen Hiệu điện thế cực đại trên tụ $C_2$ của mạch sau đó bằng bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
icyangel54 Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ohana1233 Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện thế trên tụ cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tien dung Hiệu điện thế cực đại trên tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
vat_ly_oi Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 nửa cường độ hiệu dụng thì hđt giữa 2 bản tụ có Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
bui rooney Tính cường độ dòng điện hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pobungphe Nếu sử dụng hai tụ trên nối tiếp nhau và năng lượng của mạch vẫn có giá trị như cũ thì hiệu điện thế Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
ShiroPin Khi điện dung $C_2 = 8.10^{-6} F$ thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
daodongco Suất điện động hiệu dụng lúc này máy phát ra? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ShiroPin Nếu cứ sau 10 giờ phải thay pin mới thì có hiệu suất sử dụng pin là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ShiroPin Hiệu điện thế cực đại trên $C_1$ còn lại là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
D Suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Mối liên hệ giữa điện tích và hiệu điện thế? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
A Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Hiệu điện thế cực đại trên cuộn dây của mạch dao động sau đó là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Độ giảm tương đối hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ tương ứng bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
H Tính công suất mạch LC khi duy trì dao động với một hiệu điện thế 12V Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
NTH 52 Hiệu điện thế trên tụ là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Tăng Hải Tuân Xoay nhanh tụ để cường độ hiệu dụng giảm 1000 lần. Điện dung của tụ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 14
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top