Tìm thời gian trong dao động của con lắc lò xo

Bài toán
Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k= 100N/m. Một đầu có định, đầu còn lại treo vào một vật có khối lượng m= 500g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng 1 đoạn 10 cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g= 10m/$s^{2}$. Tính khoảng thời gian mà lò xo bị nén trong 1 chu kì?
 
Ta tính $\Delta l = \dfrac{mg}{k} = 0,05m = 5cm$
Theo đề ta có biên độ A = 10cm, và tính $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = 10\sqrt{2}(rad/s)$
Ta tính góc $\varphi = 2.ar\cos(\dfrac{\Delta l}{A}) = \dfrac{2.\pi}{3}$
Vậy thời gian lò xo nén trong 1 chu kỳ là: $t = \dfrac{\varphi}{\omega} = 0,15s$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k= 100N/m. Một đầu có định, đầu còn lại treo vào một vật có khối lượng m= 500g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng 1 đoạn 10 cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g= 10m/$s^{2}$. Tính khoảng thời gian mà lò xo bị nén trong 1 chu kì?
Em làm liều:

Giả thiết cho $A=10\, cm, \, \Delta l=\dfrac{mg}{k}=5\, cm$
Suy ra quãng đường đi được trong 1 chu kì khi bị nén là: $s=10 \, cm$. Khi đó vật chuyển động từ vị trí không biến dạng, qua biên âm, rồi trở về vị trí không biến dạng.
Suy ra $$t\approx \dfrac{T}{2}-\dfrac{Ts}{6A}\approx 0,1490$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
SunShine 98 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm thời gian từ lúc bật điện trường đến khi con lắc dừng lại lần đầu tiên. Bài tập Dao động cơ 5
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
X Tìm thời gian chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Tìm thời gian dài nhất để vật đi hết quãng đường $x=2x_{2}-3x_{1}$ ? Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời gian cần tìm là? Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tìm thời gian ngắn nhất của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm thời gian ngắn nhất? Bài tập Dao động cơ 18
Nguyễn Duy Khôi Tìm trong một chu kì thời gian vật có tốc độ nhỏ hơn 25 cm/s là: Bài tập Dao động cơ 1
A Tìm lực F và thời gian để thóa mãn điều kiện A! Bài tập Dao động cơ 2
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
D Tìm khoảng thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 8
LeLinh Tìm khoảng thời gian gặp nhau giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp Bài tập Dao động cơ 10
T Tìm tỉ số của thế năng và động năng sau một khoảng thời gian Bài tập Dao động cơ 9
D Tìm thời gian ngắn nhất kể từ khi truyền cho vật A vận tốc đến lúc vật B chuyển động. Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tìm thời gian trong một chu kì mà vận tốc của vật không vượt quá $10\pi \sqrt3$ là Bài tập Dao động cơ 6
C Tìm thời gian vật đi từ li độ này đến li độ kia Bài tập Dao động cơ 3
•One-HicF Tìm thời gian hoạt động của đồng hồ sau mỗi lần thay pin ? Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tìm thời gian 2 con lắc đi qua VTCB Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm thời gian chuyển động thẳng của vật từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm quãng đường,thời gian vật đi được & vị trí Vmax Bài tập Dao động cơ 4
H Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 4
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
S Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 3
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm li độ tại thời điểm t. Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm vị trí của vật 1 và 3 ở thời điểm t=0. Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm thời điểm Bài tập Dao động cơ 2
T Thắc mắc về kết quả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán "Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm" Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Tìm vận tốc vật $m_3$ ở thời điểm ban đầu? Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
mpmikisg Tìm thời điểm gặp nhau lần đầu tiên của 2 chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
BackSpace Tìm thời điểm đầu tiên lực đàn hồi bằng nửa giá trị cực đại. Bài tập Dao động cơ 0
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
L Sau thời điểm đó T/4 vật có tốc độ $12\pi$ cm/s. Tìm T Bài tập Dao động cơ 2
phatthientai Tìm thời điểm lần thứ 2 dãn 5cm Bài tập Dao động cơ 1
cuongk46t1 Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 5
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Tìm thời điểm gần nhất mà vật có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 2
hongmieu Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm Bài tập Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top