Trong 1s đầu tiên, khoảng thời gian để li độ, vận tốc và gia tốc cùng dấu là

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với chu kì bằng 0,5s. Trong 1s đầu tiên,khoảng thời gian để li độ,vận tốc và gia tốc cùng dấu là
A. 0,5s
B. 0s
C. 1s
D. 0,25s
 
Đề cho là cùng dấu hết mà!

Chú ý viết hoa đầu câu !
Không có khoảng thời gian cho li độ, vận tốc và gia tốc cùng dấu.
Góc phần tư thứ
I : x>0, v<0, a<0
II: x<0, v<0, a>0
III: x<0, v>0, a>0
IV: x>0, v>0, a<0.
Đáp án có trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 bằng 0 thì chọn.
 
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với chu kì bằng 0,5s. Trong 1s đầu tiên,khoảng thời gian để li độ,vận tốc và gia tốc cùng dấu là
A. 0,5s
B. 0s
C. 1s
D. 0,25s
Theo mình nghĩ $a=-\omega ^{2} x$, thì làm sao li độ và gia tốc cúng dấu được, nếu vận tốc và gia tốc cùng dấu thì may ra!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
iori198 Trong giây đầu tiên vật đi qua vị trí có x=1cm mấy lần? Bài tập Dao động cơ 1
Đinh Phúc Quãng đường vật đi được trong 1,5T đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 4
H Quãng đường vật đi được trong 3 chu kỳ đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Quãng đường vật đi được trong $\dfrac{14}{15}$ đầu tiên Bài tập Dao động cơ 5
Đá Tảng Khoảng thời gian trong một chu kì đầu tiên vận tốc và li độ đồng thời nhận giá trị tương đương là: Bài tập Dao động cơ 7
Đá Tảng Trong nửa chu kì đầu tiên gia tốc và vận tốc ngược chiều nhau trong thời điểm nào sau đây: Bài tập Dao động cơ 2
wtuan159 Quãng đường vật đi được trong 1,5 chu kì đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 2
T Trong chu kỳ đầu tiên kể từ gốc thời gian vật chuyển động chầm dần qua vị trí x=2 cm tại thời điểm . Bài tập Dao động cơ 5
N Quãng đường vật đi được trong $1,5 $chu kì đầu tiên Bài tập Dao động cơ 14
T Tính quãng đường đi được trong $\frac{\pi }{12}(s)$ đầu tiên Bài tập Dao động cơ 6
T Xác định số lần vật qua vị trí $x=-2,5$ theo chiều dương trong 1s đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
Del Enter Trong 1/4T kể từ lúc bắt đầu chuyển động quãng đường vật đi được là? Bài tập Dao động cơ 2
HuyGooner Trong dao động điều hòa , đại lượng phụ thuộc vào điều kiện ban đầu là Bài tập Dao động cơ 10
vat_ly_oi Trong khoảng thời gian 1/4 chu kỳ, quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là? Bài tập Dao động cơ 0
__Black_Cat____! Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động? Bài tập Dao động cơ 15
K Tìm vận tốc cực đại của vật trong nửa chu kỳ đầu và nửa chu kỳ thứ 2? Bài tập Dao động cơ 0
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
H Con lắc đơn trong điện trường Bài tập Dao động cơ 0
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động nhanh hay chậm bao nhiêu trong một ngày đêm Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Mến Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
Mến Chiều dài dây của một trong hai con lắc Bài tập Dao động cơ 5
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
H Bài tập đồ thị trong dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kỳ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi bạn học sinh quan sát thấy con lắc nào dao động mạnh nhất trong bốn con lắc còn lại? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 12
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top