Xác định gia tốc của vật khi được thả rơi.

Bài toán
Một ròng rọc có trục quay nằm ngang cố định ,bán kính R, khối lượng m. Một sợi dây không dãn có khối lượng không đáng kể, một đầu quấn quanh ròng rọc, đầu còn lại treo một vật có khối lượng cũng bằng m. Biết dây không trượt trên ròng rọc .Bỏ qua ma sát của ròng rọc với trục quay và sức cản môi trường. Cho momem quán tính của ròng rọc đối với trục quay là $\dfrac{mR^2}{2}$ và gia tốc rơi tự do g. Xác định gia tốc của vật khi được thả rơi. (A-2008)
A. $\dfrac{2g}{3}$
B. $\dfrac{g}{3}$
C. $g$
D. $\dfrac{g}{2}$
 
Đáp án A nha bạn
Phân tích các lực tác dụng lên ròng rọc và vật m, áp dụng các phương trình động lực học, ta có
+ Đối với ròng rọc: $I.\gamma = T'.R$ (1)
+ Đối với vật có khối lượng m: $\overrightarrow{P} + \overrightarrow{T} = m.\overrightarrow{a_{t}}$ (2)
Do dây không dãn, khối lượng không đáng kể nên $T = T'$ và $a_{t} = \gamma .R$
Thế vào (1) ta có $T = \dfrac{I.a_{t}}{R^{2}}$ (3)
Chiếu (2) lên phương chuyển động của vật m, chiều là chiều chuyển động của vật ta có: $P - T = ma_{t}$ (4)
Thế (3) vào (4) ta được: $P - \dfrac{I.a_{t}}{R^{2}} = m.a_{t}$
Thay $I = \dfrac{mR^{2}}{2}$,$P = mg$ thực hiện các phép tính ta được
$a_{t} = \dfrac{2g}{3}$​
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một ròng rọc có trục quay nằm ngang cố định ,bán kính R, khối lượng m. Một sợi dây không dãn có khối lượng không đáng kể, một đầu quấn quanh ròng rọc, đầu còn lại treo một vật có khối lượng cũng bằng m. Biết dây không trượt trên ròng rọc .Bỏ qua ma sát của ròng rọc với trục quay và sức cản môi trường. Cho momem quán tính của ròng rọc đối với trục quay là $\dfrac{mR^2}{2}$ và gia tốc rơi tự do g. Xác định gia tốc của vật khi được thả rơi. (A-2008)
A. $\dfrac{2 \ \text{g}}{3}$
B. $\dfrac{g}{3}$
C. $g$
D. $\dfrac{g}{2}$
Ta có $$a=\dfrac{mg}{m+\dfrac{I}{R^2}}=\dfrac{mg}{m+\dfrac{m}{2}}=\dfrac{2}{3}g$$
Đáp án A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Hãy xác định lực ma sát giữa hòn đá và xe, gia tốc của hòn đá và xe trong cả hai trường hợp Bài tập Động lực học vật rắn 3
Tungthanhphan Xác định tỉ số giữa gia tốc hướng tâm của đầu kim phút và đầu kim giờ. Bài tập Động lực học vật rắn 2
huyqhx9 Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa các tàu Bài tập Động lực học vật rắn 1
Minh Thắng Định luật bảo toàn cơ năng Bài tập Động lực học vật rắn 0
L Giá trị gia tốc của vật $A$ khi nó bắt đầu trượt dưới $B$ Bài tập Động lực học vật rắn 1
N Vận tốc dài và gia tốc hướng tâm của 1 điểm phụ thuộc như thế nào? Bài tập Động lực học vật rắn 1
F Vận tốc và gia tốc tức thời Bài tập Động lực học vật rắn 1
reaper106mks Tính gia tốc và lực căng của dây treo. Bài tập Động lực học vật rắn 1
Q Tìm công thức tính gia tốc rơi tự do Bài tập Động lực học vật rắn 3
Hatgiongtamhon Tính gia tốc, vận tốc, vận tốc trung bình của chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động lực học vật rắn 1
ohana1233 Gia tốc góc của búa là Bài tập Động lực học vật rắn 1
ohana1233 Gia tốc góc $\gamma $ của rong rọc là Bài tập Động lực học vật rắn 2
thu phong Gia tốc của ròng rọc là? Bài tập Động lực học vật rắn 1
D Gia tốc góc của vật là? Bài tập Động lực học vật rắn 2
crazyfish2008 Gia tốc a của 2 ròng rọc gắn đồng trục Bài tập Động lực học vật rắn 0
crazyfish2008 Tính gia tốc của hệ thống ròng rọc Bài tập Động lực học vật rắn 0

Quảng cáo

Top