Lý thuyết điện xoay chiều

Bài toán : Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai điện trở thuần $R_1=20 \Omega $$R_2=40\Omega $ mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức $u=120\sqrt{2}\cos (100\pi t)$, t tính bằng giây (s). Kết luận nào sau đây là không đúng ?
Chọn một câu trả lời :
a.Dòng điện xoay chiều chạy qua hai điện trở thuần có biểu thức $i=2\sqrt{2}\sin (100\pi t)$
b.Dòng điện xoay chiều chạy qua hai điện trở thuần $R_1$ và $R_2$ có cường độ cực đại lần lượt là $I_{01}=6\sqrt{2}A$ và $I_{02}=3\sqrt{2}A$
c.Dòng điện xoay chiều chạy qua hai điện trở thuần cùng pha với nhau.
d.Dòng điện xoay chiều chạy qua hai điện trở thuần có cùng cường độ hiệu dụng $I = 2 A.$
 
lkshooting đã viết:
Bài toán : Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai điện trở thuần $R_1=20 \Omega $$R_2=40\Omega $ mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức $u=120\sqrt{2}\cos (100\pi t)$, t tính bằng giây (s). Kết luận nào sau đây là không đúng ?
Chọn một câu trả lời :
a.Dòng điện xoay chiều chạy qua hai điện trở thuần có biểu thức $i=2\sqrt{2}\sin (100\pi t)$
b.Dòng điện xoay chiều chạy qua hai điện trở thuần $R_1$ và $R_2$ có cường độ cực đại lần lượt là $I_{01}=6\sqrt{2}A$ và $I_{02}=3\sqrt{2}A$
c.Dòng điện xoay chiều chạy qua hai điện trở thuần cùng pha với nhau.
d.Dòng điện xoay chiều chạy qua hai điện trở thuần có cùng cường độ hiệu dụng $I = 2 A.$
Đáp án A
Đoạn mạch chỉ gồm điện trở thuần thì $u,i$ cùng pha. Mà như câu a là $u,i$ vuông pha nên không đúng.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Trà My HVCS Thắc mắc về công thức vật lý Lí thuyết Điện xoay chiều 0
proboyhinhvip Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau Lí thuyết Điện xoay chiều 5
L Lí thuyết điện xoay chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 2
lkshooting Lí thuyết về máy phát điện và động cơ điện ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 5
P Bài Tập: Lí thuyết truyền tải điện năng Lí thuyết Điện xoay chiều 2
L MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
NhatHau Tụ điện có dung kháng bằng? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
H Tức thời Thắc mắc về biểu thức hiệu điện thế Lí thuyết Điện xoay chiều 6
Cyrildeer Chiều của dòng điện trên đường tròn Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Feel Again Đối với máy phát điện xoay chiều một pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Trust me Máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Gi Đi Điện tích trên một bản tụ điện đạt cực đại khi.. Lí thuyết Điện xoay chiều 1
shochia Mạch điện có tính Lí thuyết Điện xoay chiều 1
B Để đo điện trở trong của một cuộn dây ta không thể dùng bộ dụng cụ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoankuty Điều nào sau đây đúng khi nói về cách mắc mạch điện xoay chiều 3 pha? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch có dạng hình gì. Lí thuyết Điện xoay chiều 3
K Phát biểu nào sau đây về dòng điện xoay chiều không đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
M Tại sao mạng điện trong đời sống là điện xoay chiều mà không phải điện một chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Xuân Thành MPĐ Tần số quay của rôto luôn bằng tần số dòng điện trong Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Huy Nguyễn MBA Dòng điện trong cuộn sơ cấp và thứ cấp thay đổi như thế nào nếu mở cho khung sắt từ của máy hở ra? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
Xuân Thành MBA Thắc mắc cường độ dòng điện trong máy biến áp Lí thuyết Điện xoay chiều 3
thanh thương Kết luận nào sau đây về tụ điện trong mạch điện xoay chiều không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 4
Cloud_Strife_Han Cách dùng giản đồ vector xác định i của mạch điện mắc song song Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị bằng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Yếu tố mà cuộn cảm và tụ điện giống nhau Lí thuyết Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Phát biểu nào đúng về dòng điện xoay chiều? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Heavenpostman Cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng bằng kim loại, xung quanh dây dẫn sẽ tồn tại Lí thuyết Điện xoay chiều 9
titan Dòng điện xoay chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 3
H MPĐ Tìm suất điện động tức thời trong cuộn 2 và 3 tương ứng khi cuộn 1 triệt tiêu Lí thuyết Điện xoay chiều 1
titan Khi một pha bị chập thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
KSTN_BK_95 MPĐ Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều ? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
N Tăng hay giảm tần số dòng điện và giữ nguyên thông số của mạch điện, kết luận nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về điện áp hai đầu đoạn mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H C biến thiên Mạch $R,L,C$ mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng, điều chỉnh điện dung $C$ tăng thì Lí thuyết Điện xoay chiều 1
superstar Trong điện xoay chiều có công thức nào $P=P\cos\alpha$ không nhỉ Lí thuyết Điện xoay chiều 2
T Khi mạch có tính cảm kháng thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của cả đoạn mạch là : Lí thuyết Điện xoay chiều 4
thehiep Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra ở (các) bộ phận nào Lí thuyết Điện xoay chiều 3
lvcat Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 4
H Phương pháp số phức trong điện xoay chiều. Lí thuyết Điện xoay chiều 2
__Black_Cat____! Chọn câu sai về điện xoay chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 1
__Black_Cat____! Tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ và dữ nguyên các thông số khác trong mạch, kết luận không đ Lí thuyết Điện xoay chiều 0
kiemro721119 Trong đời sống và trong kĩ thuật dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hơn dòng điện một chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top