Lời giải chi tiết đề thi Vật Lí khối A, A1 năm 2013

Mình nghĩ câu vệ tinh nên theo hướng tổng quát luôn để tránh cập rập tính toán. Cụ thể:
$F_{ht}=F_{hd}\Rightarrow R'=\sqrt[3]{\dfrac{G.M.T^{2}}{4\pi ^{2}}}\Rightarrow\cos\alpha =\dfrac{R}{R'}=\dfrac{R}{\sqrt[3]{\dfrac{G.M.T^{2}}{4\pi ^{2}}}}$
Với kèm hình vẽ.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu vệ tinh bộ cho năm nay quả là khó chưa tưởng dc :D

Làm cách nào chẳng dc bạn, mình thấy nó cũng thế thôi.
 

Quảng cáo

Top