Chọn đáp án SAI khi nói về sóng âm

Câu hỏi
Chọn đáp án SAI khi nói về sóng âm
A. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng tăng lên
B. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc
C. Ngưỡng đau của tai người không phụ thuộc vào tần số của âm
D. Cường độ âm càng lớn,tai người nghe càng to
 
Chọn đáp án SAI khi nói về sóng âm
A.Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì
bước sóng tăng lên
B.Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc
C.Ngưỡng đau của tai người không phụ thuộc vào
tần số của âm
D.Cường độ âm càng lớn,tai người nghe càng to
Đáp án D

Độ to chỉ phụ thuộc mức cường độ âm chứ không phụ thuộc cường độ âm
 
đáp án A truyền vào nước thì vận tốc giảm mà bước sóng tỉ lệ thận với vận tốc nên bước sóng phải giảm.
 
MÌnh nghĩ D sai vì độ to phụ thuộc vào tần số và mức cường độ âm L
Và A cũng sai vì $n=\dfrac{c}{\lambda .f}$ hay nói cách khác thì ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất bé $n_{không khí}=1$ sang môi trường chiết suất lớn $n_{nước}=1,3333$ sẽ làm cho bước sóng giảm xuống chứ không tăng lên. Vậy mình nghĩ đề cho không chặt chẽ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
MÌnh nghĩ D sai vì độ to phụ thuộc vào tần số và mức cường độ âm L
Và A cũng sai vì $n=\dfrac{c}{\lambda .f}$ hay nói cách khác thì ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất bé $n_{không khí}=1$ sang môi trường chiết suất lớn $n_{nước}=1,3333$ sẽ làm cho bước sóng giảm xuống chứ không tăng lên. Vậy mình nghĩ đề cho không chặt chẽ
Sóng âm truyền trong môt môi trường phu thuôc vào cái gì em ,sao lai có chiết suất ở đây. Chưa phân biêt đươc sóng âm và sóng ánh sáng rồi.
A đúng vì trong môi trường nước thì tính đàn hồi lớn hơn nên vân tốc sẽ tăng ,tần số giữ nguyên ,suy ra là bước sóng tăng
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Sóng âm truyền trong môt môi trường phu thuôc vào cái gì em ,sao lai có chiết suất ở đây. Chưa phân biêt đươc sóng âm và sóng ánh sáng rồi.
A đúng vì trong môi trường nước thì tính đàn hồi lớn hơn nên vân tốc sẽ tăng ,tần số giữ nguyên ,suy ra là bước sóng tăng
A a a a đúng rồi, giờ em mới ngẫm ra. Thanks mod Tàn, may thật. He he
 

Quảng cáo

Top