f biến thiên Tìm mối liên hệ $f_1,f_2$ để $U_C$ không đổi

Bài toán: Một mạch RLC mắc nối tiếp có tần số riêng là $f_0$ và R,L,C thỏa mãn $R^2=\dfrac{L}{C}$, đặt vào 2 đầu mạch một nguồn điện xoay chiều có U không đổi, f thay đổi được, Khi chọn$ f=f_1$ hay $f=f_2$ thì $U_C$ là như nhau.Hệ thức nào sau đây đúng.
$A.f_1^2+f_2^2 =f_0^2$
$B.\dfrac{f_1^2.f_2^2}{f_1^2+f_1^2}=f_0^2$
$C. f_1f_2=f_0^2$
$D.\dfrac{f_1^2.f_2^2}{f_1^2-f_1^2}=f_0^2$
 
lvcat đã viết:
Bài toán: Một mạch RLC mắc nối tiếp có tần số riêng là $f_0$ và R,L,C thỏa mãn $R^2=\dfrac{L}{C}$, đặt vào 2 đầu mạch một nguồn điện xoay chiều có U không đổi, f thay đổi được, Khi chọn$ f=f_1$ hay $f=f_2$ thì $U_C$ là như nhau.Hệ thức nào sau đây đúng.
$A.f_1^2+f_2^2 =f_0^2$
$B.\dfrac{f_1^2.f_2^2}{f_1^2+f_1^2}=f_0^2$
$C. f_1f_2=f_0^2$
$D.\dfrac{f_1^2.f_2^2}{f_1^2-f_1^2}=f_0^2$
Giải: $${U}_{{C}_{1}}={U}_{{C}_{2}}\Rightarrow \dfrac{{Z}_{{C}_{1}}}{\sqrt{{R}^{2}+({{Z}_{{L}_{1}}-{Z}_{{C}_{1}})}^{2}}}=\dfrac{{Z}_{{C}_{2}}}{\sqrt{{R}^{2}+({{Z}_{{L}_{2}}-{Z}_{{C}_{2}})}^{2}}}$$
$$\Leftrightarrow \dfrac{1}{{W}_{1}\sqrt{{R}^{2}+({{Z}_{{L}_{1}}-{Z}_{{C}_{1}})}^{2}}}=\dfrac{1}{{W}_{2}\sqrt{{R}^{2}+({{Z}_{{L}_{2}}-{Z}_{{C}_{2}})}^{2}}}$$
.....$$\Leftrightarrow {{\omega }_{0}}^{2}={{\omega }_{1}}^{2}+{{\omega }_{2}}^{2}$$
$$\Leftrightarrow \boxed{{{f}_{0}}^{2}={{f }_{1}}^{2}+{{f }_{2}}^{2}}$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
lkshooting đã viết:
Bạn dan_dhv có thể viết ra rõ hơn chút nữa được không
Cảm ơn bạn
Giải:

Ta có $R=\dfrac{L}{C}=Z_LZ_C$
$U_{C_{1}}=U_{C_{2}} \Rightarrow \dfrac{U.Z_{C_{1}}}{Z_1}=\dfrac{U.Z_{C_{2}}}{Z_2}$
$$\Rightarrow \omega_1^2(R^2+Z_{L_{1}}^2-2Z_{L_{1}}.Z_{C_{1}}+Z_{C_{1}}^2)=\omega_2^2(R^2+Z_{L_{2}}^2-2Z_{L_{2}}.Z_{C_{2}}+Z_{C_{2}}^2)$$
$$\Rightarrow -\omega_1^2.\dfrac{L}{C}+\omega_1^4.L^2+\dfrac{1}{C^2}=-\omega_2^2.\dfrac{L}{C}+\omega_2^4.L^2+\dfrac{1}{C^2}$$
$$\Rightarrow (\omega_1^2-\omega_2^2)(\omega_1^2+\omega_2^2).L^2=(\omega_1^2-\omega_2^2).\dfrac{L}{C}$$
$$\Rightarrow \omega_1^2+\omega_2^2=\dfrac{1}{LC}=\omega_0^2$$
$$\Rightarrow f_1^2+f_2^2=f_0^2$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable MPĐ Tìm mối liên hệ giữa $n_1$;$n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm mối liên hệ giữa $R_1 , L_1 , R_2 , L_2$ Bài tập Điện xoay chiều 4
N L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
math f biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $w_{0},w_{1},w_{2}$. Bài tập Điện xoay chiều 3
Oneyearofhope f biến thiên Tìm mối liên hệ giữa R và C Bài tập Điện xoay chiều 3
•One-HicF Lệch pha Tìm mối liên hệ giữa R, r, L và C ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T C biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $U_{C_{max}}$ và $U_{R_{max}}$. Bài tập Điện xoay chiều 2
thehiep Tức thời Tìm mối liên hệ đúng nhất giữa $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ để $u=u_1+u_2$ ? Bài tập Điện xoay chiều 4
lvcat Tìm mối liên hệ $R_1,R_2,C_1,C_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
•One-HicF Lệch pha Tìm mối liên hệ giữa R, r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 1
JDieen XNguyeen Tìm mối quan hệ giữa $n_1$ , $n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 5
San Bằng Tất Cả C biến thiên Tìm mối quan hệ giữa $\varphi _{0},\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm $R;r;Z_l;Z_c$ Bài tập Điện xoay chiều 3
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
quan trang Tìm giá trị L Bài tập Điện xoay chiều 3
VAN SI LUC Tìm giá trị nhỏ nhất của $U_{R}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Tìm R,C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
please help f biến thiên Tìm $f_{1}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 7
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm biên độ của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 10
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top