Vân trung tâm sẽ có màu:

Câu hỏi
Trong thí nghiệm giao thoa Iang, chiếu vào khe S đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có màu đỏ và màu lam . Vân trung tâm sẽ có màu:
A. Vàng
B. Đỏ thẫm
C. Xanh thẫm
D. Tím
 
Câu hỏi
Trong thí nghiệm giao thoa Iang, chiếu vào khe S đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có màu đỏ và màu lam . Vân trung tâm sẽ có màu:
A. Vàng
B. Đỏ thẫm
C. Xanh thẫm
D. Tím
Màu đỏ thẩm, chắc vậy, , màu đỏ nó ác màu lam sinh ra màu đỏ thẩm :D đoán bừa
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Xác định vị trí vân tối thứ 2 kể từ vân sáng trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
V Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Vân trung tâm( chính giữa) một khoảng 4,725mm có vân tối thứ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
VAN SI LUC Vân sáng gần M nhất cùng màu với vân trung tâm cách M một khoảng? Bài tập Sóng ánh sáng 0
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
hankhue Để vân sáng trung tâm trở thành vân tối thứ 2 thì phải dịch chuyển khe S theo phương song song: Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _{2}$ và $\lambda _{3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Kate Spencer Khi đó vân trung tâm trên màn M dời đi một đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
highhigh Vị trí gần vân trung tâm nhất tại đó có hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau cách vân trung tâm 1 khoả Bài tập Sóng ánh sáng 1
vinh7aa Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
inconsolable Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm: Bài tập Sóng ánh sáng 4
Huy Nguyễn Vân sáng cùng màu vân trung tâm gần nhất cách đó Bài tập Sóng ánh sáng 5
highhigh Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân tối xuất hiện trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 3
B Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Vân sáng trung tâm dịch chuyển Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có Bài tập Sóng ánh sáng 18
luxubuhl Tìm số vân khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
D Vị trí trên màn quan sát phần quang phổ bắt đầu chồng lên nhau cách vân trung tâm khoảng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
H Số loại vân sáng quan sát được trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 3
Alitutu Số vân sáng có màu giống màu vân sáng trung tâm trong vùng L là Bài tập Sóng ánh sáng 1
091031103 Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là Bài tập Sóng ánh sáng 11
tien dung Trên màn trong khoảng giua hai vân sáng liên tiếp có mầu giống mầu vân trung tâm ta quan sát được ba Bài tập Sóng ánh sáng 5
D Vân tối thứ 3 của hệ vân giao thoa cách vân trung tâm một một đoạn bằng Bài tập Sóng ánh sáng 2
wtuan159 Số vân sáng cùng màu vân trung tâm? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Cherry Trên màn quan sát được vân sáng cùng màu với vân trung tâm gần nhất cách nó Bài tập Sóng ánh sáng 1
thuckechsu Tính khoảng cách từ vân trung tâm đến vị trí có 3 vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
ferollsan Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _2$ và $\lambda _3$ Bài tập Sóng ánh sáng 5
T Số vân sáng trùng màu vân trung tâm: Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 5
V Hỏi vị trí gần vân trung tâm nhất có ánh sáng không đơn sắc cách vân trung tâm một khoảng bao xa ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trền bề rộng 5cm ở phía trên của vân trung tâm với điểm gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm... Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trên màn quan sát, số bức xạ cho vân tối tại điểm M cách vân trung tâm 2,7 cm là Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trên màn quan sát, ở cùng một phía so với vân trung tâm, vân tối thứ 5 của bức xạ có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
banana257 Số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có trong đoạn $M_1M_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 6
lam_vuong Hai vân tối của 2 bước xạ trùng nhau, cách vân sáng trung tâm 1 khoảng ngắn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
leduong Vân trung tâm sẽ dao động? Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm O đi từ vị trí ban đầu đến M Bài tập Sóng ánh sáng 4
To_Be_The_Best Giữa 2 vạch sáng có màu giống màu của vân trung tâm có ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Nắng Vân trung tâm dịch chuyển như thế nào. Bài tập Sóng ánh sáng 2
dtdt95 Số vân sáng đơn sắc màu tím trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ màu lục và vân trung tâm. Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Số vân cùng màu với vân trung tâm trên đoạn $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10mm (hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Trên đoạn MN = 30mm (M và N ở cùng một bên của vân sáng trung tâm O và OM = 5,5mm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Hỏi trong khoảng giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ hai cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Tìm số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có trên màn ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top