Khoảng cách ngắn nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng lam đến vân tối xuất hiện trên màn

Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng $\lambda_1 = 0,75$ và bức xạ màu lam có bước sóng $\lambda_2 = 0,45$. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a=2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D=2m. Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng màu lam đến vân tối xuất hiện trên màn
A. 0,675mm
B. 0,9mm
C. 1,125mm
D. 1,575mm
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng $\lambda_1 = 0,75$ và bức xạ màu lam có bước sóng $\lambda_2 = 0,45$. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a=2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D=2m. Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng màu lam đến vân tối xuất hiện trên màn
A. 0,675mm
B. 0,9mm
C. 1,125mm
D. 1,575mm
Ta có $d=|X_s - X_t|$
với $X_s= 6 * 0.45 = 2.7mm$
Xt có thể là Xt của ánh sáng đỏ hoặc ánh sáng lam. Lúc này ta sd chế độ TABLE trong MTBT để giải quyết từng trường hợp. Lấy giá trị nhỏ nhật. Đáp án A.
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng $\lambda_1 = 0,75$ và bức xạ màu lam có bước sóng $\lambda_2 = 0,45$. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a=2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D=2m. Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng màu lam đến vân tối xuất hiện trên màn
A. 0,675mm
B. 0,9mm
C. 1,125mm
D. 1,575mm
Vân tối đầu tiên của 2 bức xạ trùng nhau $\dfrac{3}{2} i_1 =\dfrac{5}{2} i_2= 1.125mm$
$x=6.i_2-\dfrac{3}{2} i_1=1.575mm$
 
Ta có $d=|X_s - X_t|$
với $X_s= 6 * 0.45 = 2.7mm$
Xt có thể là Xt của ánh sáng đỏ hoặc ánh sáng lam. Lúc này ta sd chế độ TABLE trong MTBT để giải quyết từng trường hợp. Lấy giá trị nhỏ nhật. Đáp án A.
Bạn chỉ mình rõ hơn về sử dụng bảng Table được không
 
Bạn chỉ mình rõ hơn về sử dụng bảng Table được không
Bấm MODE => 7.
Vì đây là giao thoa ánh sáng nên ta lập tỉ số $\dfrac{\lambda _1}{\lambda _2} = \dfrac{5}{3} \Rightarrow \lambda$ giao thoa sẽ là 0.45*5 (hoặc 0.75*3) = 2.25

Nhập vào $|2.7- 2.25*(X+0.5)| \to [=] \to [0] \to [10] \to [1] \to [=]$ . Chọn giá trị nhỏ nhất lúc này là 0.675
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Khoảng cách ngắn nhất của $MN$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
lam_vuong Khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau là Bài tập Sóng ánh sáng 1
lam_vuong Hai vân tối của 2 bước xạ trùng nhau, cách vân sáng trung tâm 1 khoảng ngắn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là Bài tập Sóng ánh sáng 1
triminhdovip137 Khoảng cách ngắn nhất Bài tập Sóng ánh sáng 6
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
tritanngo99 Khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 6
V Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất thu được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Vân sáng gần M nhất cùng màu với vân trung tâm cách M một khoảng? Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu Bài tập Sóng ánh sáng 6
apple13197 Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _{2}$ và $\lambda _{3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 10
apple13197 Khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và cực tiểu giao thoa lần cuối Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Khoảng cách hai khe $S_{1} và S_{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa 2 vân sáng trùng nhau liên tiếp là Bài tập Sóng ánh sáng 3
ĐỗĐạiHọc2015 Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
mpmikisg Khoảng cách giữa 2 khe lúc sau là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Khoảng cách giữa màn và mặt phẳng hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 3
highhigh Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân tối xuất hiện trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 3
B Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
thu4996 Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Huy Nguyễn Khoảng cách hai khe S1 và S2 là Bài tập Sóng ánh sáng 3
V Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách hai khe là ? Bài tập Sóng ánh sáng 6
D Vị trí trên màn quan sát phần quang phổ bắt đầu chồng lên nhau cách vân trung tâm khoảng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
anh yêu em Khoảng cách là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 12
A Tìm khoảng cách giữa hai khe sáng Bài tập Sóng ánh sáng 4
San Bằng Tất Cả Xác định khoảng cách giữa $2$ vết sáng đó. Bài tập Sóng ánh sáng 2
untilyou1996 Tính khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy Bài tập Sóng ánh sáng 2
anzaiii Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
X Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và tím thu đc trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Khoảng cách giữa hai vân khác loại liên tiếp nhau là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Trần Nhật Phong Để quan sát được các vân giao thoa thì phải đặt dây tóc bóng đèn cách hai khe một khoảng tối thiểu ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
inconsolable Khoảng cách giữa 2 vệt sáng đó là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Tìm khoảng cách giữa 2 vệt sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
superstar Tính khoảng cách tiêu điểm của thấu kính ứng cới các ánh sáng đỏ tím Bài tập Sóng ánh sáng 4
Cherry Khoảng cách giữa 2 vết sáng của ánh sáng đơn sắc dưới đáy bình Bài tập Sóng ánh sáng 1
Cherry Tính khoảng cách giữa 2 khe young Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Khoảng cách giữa tiêu điểm màu đỏ và tiêu điểm màu tím Bài tập Sóng ánh sáng 3
thuckechsu Tính khoảng cách từ vân trung tâm đến vị trí có 3 vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
ferollsan Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _2$ và $\lambda _3$ Bài tập Sóng ánh sáng 5
D Khoảng cách giữa 2 khe sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Hỏi vị trí gần vân trung tâm nhất có ánh sáng không đơn sắc cách vân trung tâm một khoảng bao xa ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được khi khoảng cách hai khe bằng 6 lần bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 2
banana257 Khoảng cách giữa vân sáng $\lambda _1$ gần đầu M nhất với vân tối $\lambda _2$ gần đầu N nhất Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1},S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho Bài tập Sóng ánh sáng 2
cobe_latdat Khoảng cách giữa 2 khe bằng bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 6
navibol Tính khoảng cách giữa 2 vệt sáng màu đỏ và màu tím trên mặt phẳng tiêu diện thấu kính buồng ảnh Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top