Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp

Bài toán
Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì :
A. Sóng truyền qua khe và khe giống như một nguồn phát sóng mới
B. Sóng tiếp tục truyền thẳng qua khe
C. Sóng gặp khe sẽ dừng lại D. Sóng gặp khe bị phản xạ lại
 
Bài toán
Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì :
A. Sóng truyền qua khe và khe giống như một nguồn phát sóng mới
B. Sóng tiếp tục truyền thẳng qua khe
C. Sóng gặp khe sẽ dừng lại D. Sóng gặp khe bị phản xạ lại
Chắc chắn câu A rồi
 
Bài toán
Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì :
A. Sóng truyền qua khe và khe giống như một nguồn phát sóng mới
B. Sóng tiếp tục truyền thẳng qua khe
C. Sóng gặp khe sẽ dừng lại D. Sóng gặp khe bị phản xạ lại
Trả lời:Chọn $A$
Đây là hiện tượng nhiễu xạ của sóng, bạn đọc sách giáo khoa nâng cao trang 88 nhé.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? Lí thuyết Sóng cơ 1
thiencuong_96 Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ? Lí thuyết Sóng cơ 4
Tăng Hải Tuân Khi có sóng dừng trên dây, những điểm trên cùng một bó sóng thì dao động : Lí thuyết Sóng cơ 1
NTH 52 Khi ta gảy dây đàn, ở các vị trí khác nhau trên cùng một dây đàn thì Lí thuyết Sóng cơ 2
S Khi nguồn phát âm chuyển động lại gần người nghe đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy một âm có Lí thuyết Sóng cơ 5
H Khi nguồn âm tiến lại gần, ta thấy Lí thuyết Sóng cơ 1
A Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị Lí thuyết Sóng cơ 1
G Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học? Lí thuyết Sóng cơ 3
To_Be_The_Best Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ? Lí thuyết Sóng cơ 2
lvcat Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng Lí thuyết Sóng cơ 9
D Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác ? Lí thuyết Sóng cơ 7
andryshevakiev Khi hiện tượng giao thoa sóng cơ xảy ra thì Lí thuyết Sóng cơ 15
levietnghials Hỏi khi đó người ta quan sát thấy gì? Lí thuyết Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Khi người ca sĩ hát câu hát ngân cao thì thường đẩy micro ra xa. Trong thời gian micro bị đẩy ra xa Lí thuyết Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Ý nghĩa của hiện tượng giao thoa sóng là khi có hiện tượng gioa thoa xảy ra là? Lí thuyết Sóng cơ 1
Lê Tiến Lộc Tỉ số tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng? Lí thuyết Sóng cơ 1
GS.Xoăn Các điểm nằm trên cùng một bó sóng thì Lí thuyết Sóng cơ 3
Hiệp Siêu Nhân Một sóng cơ học truyền trong một môi trường thì đại lượng nào dưới đây độc lập với đại lượng khác? Lí thuyết Sóng cơ 6
kiemro721119 Một sóng cơ có tần số f. Chọn phát biểu đúng. Lí thuyết Sóng cơ 2
lkshooting Âm do một chiếc đàn bầu phát ra Lí thuyết Sóng cơ 1
lkshooting Một sóng cơ có tần số f. Phát biểu đúng là? Lí thuyết Sóng cơ 6
thehiep Kết luận nào sau đây là sai về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi Lí thuyết Sóng cơ 2
sangls2k2 Giao thoa sóng Lí thuyết Sóng cơ 0
L Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai? Lí thuyết Sóng cơ 4
D Lý thuyết sóng cơ Lí thuyết Sóng cơ 3
H Biên độ trong sóng dọc. Lí thuyết Sóng cơ 1
N Khoảng cách giữa 2 điểm cực đại liên tiêp trên đường nối tâm 2 sóng ? Lí thuyết Sóng cơ 2
tritanngo99 Sóng âm thanh là sóng Lí thuyết Sóng cơ 1
P Chứng minh những điểm nằm trên bó sóng dao động cùng pha Lí thuyết Sóng cơ 0
minhlamdc Pha dao động của sóng tại hai điểm đó là? Lí thuyết Sóng cơ 4
ronalphat7 Sóng âm bao gồm cả sóng âm, siêu âm và hạ âm đúng hay sai? Lí thuyết Sóng cơ 5
apple13197 Quá trình lan truyền sóng cơ học Lí thuyết Sóng cơ 1
A Điều kiện để tại điểm M cách các nguồn A, B (dao động vuông pha với nhau) sóng có biên độ cực đại là Lí thuyết Sóng cơ 1
A Bước sóng không phụ thuộc vào Lí thuyết Sóng cơ 2
H Chọn phát biểu sai về sóng dọc và sóng ngang Lí thuyết Sóng cơ 0
lvcat Sóng cơ truyền trong môi trường vật chất qua điểm A rồi đến điểm B thì Lí thuyết Sóng cơ 3
KSTN_BK_95 Bước sóng $\lambda$ là Lí thuyết Sóng cơ 5
KSTN_BK_95 Tốc độ truyền sóng cơ không phụ thuộc vào ? Lí thuyết Sóng cơ 1
Đá Tảng Chứng mình công thức (giao thoa sóng nước) Lí thuyết Sóng cơ 9
H Động năng và thế năng trong sóng cơ Lí thuyết Sóng cơ 1
P Sự thay đổi các đại lượng trong sóng dừng. Lí thuyết Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Trong các trường hợp nào sau đây, trường hợp nào là hai sóng kết hợp? Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Ứng dụng của sóng dừng là Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Để có sóng dừng trên dây với hai đầu là nút sóng thì Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Sóng truyền trên lò xo... Lí thuyết Sóng cơ 1
C Chọn câu sai lí thuyết về sóng Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Sóng âm truyền từ không khí vào nước thì.. ? Lí thuyết Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top