Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{5}$ kể từ lúc nhận lực?

Bài toán
Con lắc lò xo nằm ngang có k=100N/m, m=250g. Khi vật đang ở VTCB có 1 lực F=2N tác dụng vào vật trong khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{20}s$ . Xác đinh quãng thời gian vật đi được sau khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{5}$ s kể từ lúc nhận lực tác dụng.
A. 18cm
B. 32cm
C. 28cm
D. 20cm
 
Bài toán
Con lắc lò xo nằm ngang có k=100N/m, m=250g. Khi vật đang ở VTCB có 1 lực F=2N tác dụng vào vật trong khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{20}s$ . Xác đinh quãng thời gian vật đi được sau khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{5}$ s kể từ lúc nhận lực tác dụng.
A. 18cm
B. 32cm
C. 28cm
D. 20cm
Lời giải
MWSnap017.gif


  • Theo định nghĩa, VTCB là vị trí mà lực kéo về tác dụng lên vật bằng không. Gọi $O$ là vị trí lò xo không biến dạng; $O'$ là VTCB mới khi có lực $F$ tác dụng lên vật $$\Rightarrow OO'.k=F\Rightarrow OO'=\dfrac{F}{k}=0,02m=2cm=x_o$$
  • Trong thời gian $t_1=\dfrac{\pi }{20}=\dfrac{T}{2}$, vật dao đông với biên độ $A=OO'=2cm$. Vật đi từ vị trí biên $O$ đến vị trí biên $A$ nên $$s_1=2A=4cm$$
  • Trong thời gian $t_2=\dfrac{\pi }{5}-\dfrac{\pi }{20}=\dfrac{3\pi }{20}=\dfrac{3T}{2}$, lực thôi tác dụng, VTCB trờ về vị trí $O$ , vật dao động với biên độ $A'=OA=2x_o=4cm$. Vậy nên $$s_2=3.2.A'=24cm$$
$$\Rightarrow s=s_1+s_2=28cm$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
View attachment 226

  • Theo định nghĩa, VTCB là vị trí mà lực kéo về tác dụng lên vật bằng không. Gọi $O$ là vị trí lò xo không biến dạng; $O'$ là VTCB mới khi có lực $F$ tác dụng lên vật $$\Rightarrow OO'.k=F\Rightarrow OO'=\dfrac{F}{k}=0,02m=2cm=x_o$$
  • Trong thời gian $t_1=\dfrac{\pi }{20}=\dfrac{T}{2}$, vật dao đông với biên độ $A=OO'=2cm$. Vật đi từ vị trí biên $O$ đến vị trí biên $A$ nên $$s_1=2x_o=4cm$$
  • Trong thời gian $t_2=\dfrac{\pi }{5}-\dfrac{\pi }{20}=\dfrac{3\pi }{20}=\dfrac{3T}{2}$, lực thôi tác dụng, VTCB trờ về vị trí $O$ , vật dao động với biên độ $A'=2x_o=4cm$. Vậy nên $$s_2=3.2.A'=24cm$$
$$\Rightarrow s=s_1+s_2=28cm$$
Chuẩn Không cần chỉnh ^^
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
minhtangv Xác định quãng đường Bài tập Dao động cơ 2
Hoa Mộc Lan Xác định quãng đường từ $t_{1}=1$s đến $t_{2}=\frac{13}{6}$ Bài tập Dao động cơ 10
__Black_Cat____! Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động? Bài tập Dao động cơ 15
T Xác định quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 2
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
0602nguyenminh Xác định thời điểm thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Xác định tốc độ cực đại của vật? Bài tập Dao động cơ 1
O Hãy xác định khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 4
kienduc_2000 Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vât tại x=-4cm Bài tập Dao động cơ 0
T Xác định thời điểm thứ 100 Bài tập Dao động cơ 8
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định thời gian ngắn nhất để cả 2 vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
My sky Xác định $\alpha$ Bài tập Dao động cơ 1
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
L Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định khoảng cách nơi bóng đập vào mặt đặt. Bài tập Dao động cơ 0
Mờ Rờ Light Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng? Bài tập Dao động cơ 0
K Xác định vị trí và chiều chuyển động. Bài tập Dao động cơ 14
F Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Xác định độ lớn của điện tích q? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Xác định hướng và độ lớn cường độ điện trường. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hãy xác định độ cứng của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định chiều dài con lắc: Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc v = -15pi (cm/s). Bài tập Dao động cơ 3
L Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x=5cm lần thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
E Xác định độ cao cực đại so với vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Xác định biên độ của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
Long Stoner Xác định chu kì dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 0
GS.Xoăn Xác định chu kỳ dao động nhỏ của hệ. Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định tần số góc và biên độ. Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Kết luận nào sau đây là đúng khi xác định vị trí cân bằng của con lắc? Bài tập Dao động cơ 3
boyvodanh97 Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 6
P Hãy xác định giá trị cực đại của A để vật nặng vẫn dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 6
Del Enter Xác định thời điểm thứ 300 Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Xác định thời điểm để hệ có $W_{đ}=3W_{t}$? Bài tập Dao động cơ 5
Đinh Phúc Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 4
hang49 Chọn khẳng định chính xác? Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định khoảng cách giữa các chất điểm vào thời điểm thứ 2016 chúng có tốc độ bằng nhau Bài tập Dao động cơ 7
cong_chua_buong_binh_605 Xác định pha ban đầu của dao động Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Xác định biên độ mới của hệ Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top