Vật đi qua $x=2cm$ mấy lần trong 1s?

Bài toán. Một vật dao động với phương trình $x=2\cos(5\pi t+\dfrac{\pi}{6})+1 \ \ (cm)$. Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua $x=2cm$ theo chiều dương mấy lần ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán. Một vật dao động với phương trình $x=2\cos(5\pi t+\dfrac{\pi}{6})+1 \ \ (cm)$. Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua $x=2cm$ theo chiều dương mấy lần ?
Ta tạm có :$$X=x-1=2\cos (5 \pi t +\dfrac{\pi}{6})$$
Giờ ta xác định số lần vật có li độ $X=1$ trong giây đầu.
Cái này có thể dựa vào đường tròn.
$$T=\dfrac{2\pi}{\omega} =0,4$$
Nên $\Delta t = 1s = 2,5 T $
Lúc đầu vật ở vị trí $X=\sqrt{3}$
Nên sau $2,5T$ thì số lần cần tìm là $5$ lần :D.
Tuy nhiên tính chiều dương nên sẽ chỉ có 2 lần .
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Ta tạm có :$$X=x-1=2\cos (5 \pi t +\dfrac{\pi}{6})$$
Giờ ta xác định số lần vật có li độ $X=1$ trong giây đầu.
Cái này có thể dựa vào đường tròn.
$$T=\dfrac{2\pi}{\omega} =0,4$$
Nên $\Delta t = 1s = 2,5 T $
Lúc đầu vật ở vị trí $X=\sqrt{3}$
Nên sau $2,5T$ thì số lần cần tìm là $5$ lần :D.
Tuy nhiên tính chiều dương nên sẽ chỉ có 2 lần .
Trường hợp $t=0$ nữa bạn ạ.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Nguyễn Minh Cảnh Vật thứ 2 đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng: Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
D Xác định thời gian ngắn nhất để cả 2 vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
iori198 Trong giây đầu tiên vật đi qua vị trí có x=1cm mấy lần? Bài tập Dao động cơ 1
L Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x=5cm lần thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
C Kể từ t=0, thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 là Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Thời điểm vật đi qua vị trí $x=5(cm)$ lần thứ 2015 là? Bài tập Dao động cơ 2
Kate Spencer Thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần 2013 Bài tập Dao động cơ 7
boyvodanh97 Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 6
proboyhinhvip Hỏi sau $0,5s$ đầu tiên vật đi qua vị trí lò xo hai không biến dạng mấy lần? Bài tập Dao động cơ 14
dhdhn Điểm chạm mặt đất của vật nặng cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là? Bài tập Dao động cơ 5
thanh thương Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và hãy tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Vật sẽ đi qua E mấy lần nữa cho đến khi dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
hang49 Tốc độ của vật khi nó đi qua I lần thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Bài tập Dao động cơ 3
San Bằng Tất Cả Khi đi qua vị trí có li độ – 4 cm, lực tác dụng lên vật có độ lớn Bài tập Dao động cơ 14
khanhdi Tính quãng đường vật đi được và số lần vật đi qua tọa độ ( giải thích ?) Bài tập Dao động cơ 9
$\pi^{2}$ Tính độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
T Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí x=$2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ Bài tập Dao động cơ 3
D Vào thời điểm nào thì vật đi qua vị trí $2\sqrt{3}$ theo chiều âm trục tọa độ? Bài tập Dao động cơ 2
hoangkkk Tìm số lần vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 1
dungpro1511 Số lần vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 3
K Thời gian chuyển động của vật từ lúc thả đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 1
hongmieu Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi đi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là Bài tập Dao động cơ 13
ShiroPin Tốc độ của vật khi đi qua vị trí O lần 2 Bài tập Dao động cơ 3
G Thời gian vật đi qua vị trí $x=-3$ lần thứ $2012$ Bài tập Dao động cơ 1
rainmeteror Sức căng dây khi vật đi qua O là: Bài tập Dao động cơ 3
N Thời gian ngắn nhất kể từ lúc vật đi từ thời điểm t=0 đến khi vật đi qua vị trí li độ x = -4 cm là? Bài tập Dao động cơ 2
Tăng Hải Tuân Khi vật nhỏ đi qua vị trí có thế năng bằng một nửa động năng thì lực căng của dậy treo là Bài tập Dao động cơ 2
H Độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua vị trí có li độ $8cm$ là Bài tập Dao động cơ 2
D Bài toán xác định thời điểm thứ 2012 vật đi qua vị trí có $W_{đ}=3 W_t.$ Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tìm thời điểm vật đi qua tọa độ $x=-2,5\sqrt{2} cm$ theo chiều dương lần thứ $2014$ . Bài tập Dao động cơ 7
dtdt95 Tính tốc độ trung bình kể từ lúc vật bắt đầu dao động tới khi nó đi qua vị trí có li độ $x=\frac{-A} Bài tập Dao động cơ 2
Tăng Hải Tuân Tính số lần vật đi qua vị trí $x=2$ cm theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 3
H Tính số lần vật đi qua vị trí cân bằng của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
Phuonganh nguyen Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 Bài tập Dao động cơ 2
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
M Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
NFS.Poseidon Tốc độ của vật khi nó đi được 13,75 cm kể từ lúc buông Bài tập Dao động cơ 1
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2011 đến lần thứ 2012 là : Bài tập Dao động cơ 21
KingMan Nếu vật tiếp tục đi một đoạn S nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
H Quãng đường vật đi được sau ∆t =4s kể từ t=0 Bài tập Dao động cơ 3
H Khoảng thời gian vật đi từ t = 0 đến độ cao cực đại lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 3
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
shochia Quãng đường vật đi được là Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
lethisao Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top