Điểm M cách trung điểm I của AB một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu?

Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A,B cách nhau 18 cm, cùng dao động với tần số 40Hz và pha ban đầu bằng 0, tốc độ truyền sóng là 120 cm/s. Điểm M trên đường dao thoa bậc một và dao động cùng pha với hai nguồn cách trung điểm I của AB một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu?
A 5,61 cm
B 7,5 cm
C 8,08 cm
D 9,12 cm
Làm được Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thì mình nghĩ phần sóng cơ của các bạn là khá ổn rồi!
 
Bạn nói rõ ra đi mình vẫn chưa hiểu cách làm của mình sai chỗ nào vì mình nghĩ -2K$\pi$ và 2K$\pi$ không khác nhau chứ sao lại lấy dấu trừ:cry:[/quote
D
Bạn nói rõ ra đi mình vẫn chưa hiểu cách làm của mình sai chỗ nào vì mình nghĩ -2K$\pi$ và 2K$\pi$ không khác nhau chứ sao lại lấy dấu trừ:cry:
Đã chia cho hai chưa bạn (Chưa rồi )
LÀ PI
 
Hihi mình hiểu rồi không để ý cái dấu trừ ở biên độ, mình lai hiểu nhầm ý bạn là dấu trừ ở độ lệch
:big_smile: Cảm ơn bạn. tí thì toi ^^
Lưu ý rồi rút kinh nghiệm cho những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 liên quan đến pha.
Thôi mình off đây, mình nghĩ là bạn có nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hay, post lên chia sẻ đi nào!
Mai ta lại chinh chiến tiếp nha!
 
Nhẩm 1 phát đc ngay $d_1 = 12; d_2 = 9$
-> A

Bài này có j đâu nhỉ :confused:, sao phải phức tạp hóa vấn đề lên ??

Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước $S_1, S_2$ dao động với pt: $u_1 = asin(\omega t), u_2 = a\cos(\omega t)$. $S_1S_2 = 9\lambda $. Điểm M gần nhất trên trung trực $S_1S_2$ dđ cùng pha với $u_1$ cách $S_1, S_2$ bao nhiêu
A. $39\lambda /8$
B. $41\lambda /8$
C. $43\lambda /8$
D. $45\lambda /8$

30s cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Nhẩm 1 phát đc ngay $d_1 = 12; d_2 = 9$
-> A

Bài này có j đâu nhỉ :confused:, sao phải phức tạp hóa vấn đề lên ??

Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước $S_1, S_2$ dao động với pt: $u_1 = asin(\omega t), u_2 = a\cos(\omega t)$. $S_1S_2 = 9\lambda $. Điểm M gần nhất trên trung trực $S_1S_2$ dđ cùng pha với $u_1$ cách $S_1, S_2$ bao nhiêu
A. $39\lambda /8$
B. $41\lambda /8$
C. $43\lambda /8$
D. $45\lambda /8$

30s cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này
Trung điểm I của AB có pha là $-37\pi/4$ vậy cần phải giảm thêm ít nhất $5\pi/4$ nữa tức là tổng khoảng cách tăng thêm $5\lambda/4$. Vì vậy khoảng cách ngắn nhất cần tìm là: $\dfrac{9+5/4}{2}$=$\dfrac{41}{8}$.
Chọn đáp B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Các bạn giải thích cho mình cái đoạn này với. Đang máu mà đọc chả hiểu gì:cry::cry::cry:. Trong này nhé:http://dethi.violet.vn/present/show?entry_id=9366543( Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự ). Cái đoạn:
M dao động cùng pha với nguồn nên :

$\dfrac{(d_1 + d_2)\Pi }{\lambda } = (2k +1 )\Pi$

Đoạn này đáng lẽ ra phải là :

$\dfrac{(d_1 + d_2)\Pi }{\lambda } = 2k\Pi$ chứ nhỉ. Vì M nằm trên đường cưc tiểu nên $\Delta \Phi$ phải bằng $k2\Pi$ chứ nhỉ. Với lại M cũng dao động cùng pha với nguồn mà.:oh:
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
T Điểm M gần nhất trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ dao động cùng pha hai nguồn cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 2
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
please help Cách trung điểm của đoạn s2s2 một đoạn gần nhất là Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Điểm M trên đoạn CO( O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động vớ Bài tập Sóng cơ 3
A M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
Del Enter Điểm M nằm trên AB và cách trung điểm O một đoạn 4cm thì NB - NA bằng Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách nguồn $S_{1}$? Bài tập Sóng cơ 2
CryogenHan Điểm gần nhất trên trung trực của $S_1S_2$ dao động cùng pha với nguồn cách $S_1S_2$ là? Bài tập Sóng cơ 2
hang49 Tìm vị trí điểm thuộc trung trực $S_1S_2$ cách $S_1S_2$ một khoảng gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
thanh thương Điểm M gần nhất trên trung trực $S_1S_2$ dao động cùng pha vs $S_1$ cách $S_1$ khoảng Bài tập Sóng cơ 7
H Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên trung trực $AB$ cách nguồn $A$ một khoảng Bài tập Sóng cơ 8
A Tại M cách O là trung điểm AB 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ 5a Bài tập Sóng cơ 5
missyou1946 Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên đường trung trực $S_1S_2$ cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Điểm dao động với biên độ 1cm cách trung điểm đoạn đường nối 2 nguồn là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực 1 khoảng bằng: Bài tập Sóng cơ 0
inconsolable Trên đoạn AB điểm M dao động với biên độ 1cm cách trung điểm của AB 1 đoạn gần nhất là : Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable M cách trung điểm O của AB 1 đoạn lớn nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 3
missyou1946 M cách trung điểm AB một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 0
K Vị trí điểm M cách O là trung điểm S1S2 một đoạn ngắn nhất dao động với biên độ 5a? Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Điểm M gần nhất trên trung trực của $S_1S_2$ dao động cùng pha với $u_1$ cách $S_1, S_2$ bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tính khoảng cách từ I đến điểm M gần I nhất dao động cùng pha với I nằm trên trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 2
K Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng? Bài tập Sóng cơ 7
S Điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của AB 1 đoạn là? Bài tập Sóng cơ 4
Cador.Halley Điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với A và B cách trung điểm O... Bài tập Sóng cơ 8
To_Be_The_Best Điểm có biên độ cực đại cách trung trực AB 1 khoảng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
Đ Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách S1S2 một đoạn: Bài tập Sóng cơ 4
D Điểm dao động với biên độ 1 cm cách trung điểm của đoạn AB một đoạn gần nhất là? Bài tập Sóng cơ 0
L Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}S_{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
T Phần tử tại trung điểm cách vị trí cân bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Điểm M trên mặt nước thuộc cực đại thứ 3, cách trung trực của AB 3,2 cm thì cách AB xấp xỉ? Bài tập Sóng cơ 1
H Gọi $O$ là trung điểm của $AB$, điểm đứng yên trên đoạn $AB$ gần $O$ nhất và xa $O$ nhất cách $O$ mộ Bài tập Sóng cơ 3
N Tại M cách trung điểm ${S}_{1},{S}_{2}$ 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ $5a$? Bài tập Sóng cơ 4
H Tại $M$ cách $O$ là trung điểm $S_1S_2$ 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ $5a$? Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Điểm $M$ trên trung trực $AB$ cách trung điểm $I$ của $AB$ một khoảng $3\lambda$ dao động cùng pha v Bài tập Sóng cơ 1
dreamhigh315 Khoảng cách $MO$ với $M$ nằm trên trung trực $AB$ và $O$ là trung điểm $AB$ Bài tập Sóng cơ 3
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
H Điểm M cách A 25cm, cách B 5 cm dao động với biên độ bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 8
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top